Når markedsaktiviteter blir avlyst, blir den digitale markedsføringen ekstra viktig

Sverre_Tragethon_i_Hallingplast_på_hjemmekontor

At alle, oss selv inkludert, var så uforberedt på de store konsekvensene koronakrisen førte med seg, har vært mest overraskende forklarer Sverre Tragethon, salg- og markedssjef i Hallingplast AS. Selv etter å ha fulgt med på nyheter om hvordan viruset hadde spredd seg i flere land, over lengre tid. Likevel har Sverre fått kjenne på hvilket privilegium det er å være i en bedrift og industri som ikke blir direkte rammet av koronakrisen. Men en digital omstilling er det likevel.

Dette er tredje artikkelen av 4, hvor 4 markedssjefer fra henholdsvis Norsk Gjenvinning, Mills Proff Partner, Hallingplast og Frydenbø Marine forteller om den krevende tiden COVID-19 har ført med seg. Hvilke erfaringer har de gjort seg så langt, hvordan har markedsstrategien eventuelt endret seg og hvordan ser de for seg at veien videre blir?

Sverre Tragethon er salg- og markedssjef i Hallingplast AS, samt daglig leder i Hallingplast Sverige. Som bedrift har de fått kjenne på hvor privilegerte de er, og hvor viktig tydelige retningslinjer fra myndighetene har vært for de ansatte.

#1: Hvilke 3 ord oppsummerer tiden vi er i, for deg i din stilling som salg- og markedssjef i Hallingplast AS?

Privilegert, fremtidsrettet og digital omstilling.

Bli kontaktet av en ekspert om digitalisering i din bedrift. Gratis og  uforpliktende.

#2: Og én setning for din bedrift som helhet?

Det er en turbulent og urolig tid, men hittil har vi ikke vært direkte rammet i noen stor grad — så vi er i en privilegert posisjon.

#3: Husker du når du først forsto at koronaviruset kunne få en effekt på bedriften og arbeidet ditt?

Vår første koronarelaterte oppdatering kom via intranettet vårt den 11. mars. Denne handlet om å videreføre rådene fra folkeinstituttet med tanke på smittevern og hygienetiltak. Vi følte oss trygge på at hjulene ville fortsette å rulle for bedriften. Men hvis mange personer internt eller på et større anlegg hadde fått smitten, kunne det stoppet opp også for oss. Heldigvis, for først og fremst helse, men også for bedriften, er ingen foreløpig smittet hos oss.

#4: Hva ble den faktiske umiddelbare effekten?

Vi fikk ingen behov for permitteringer, ei heller nedgang i drift. Så det vi først og fremst tenkte på var hvordan vi kunne ta vare på egne folk, og gjøre det vi kunne for å ikke få smitte inn i bedriften. Samtidig var samfunnet i høyspenn, og alle messer og møter ble avlyst. Sjåførene våre kunne ikke komme inn i lokalene lenger. Ansatte som hadde mulighet til å ha hjemmekontor omstilte seg til en ny arbeidshverdag. Vi lærte absolutt mye om intern omstilling.

#5: Hvilke endringer måtte markedsavdelingen umiddelbart gjøre?

Enkelte store kunder ønsket bekreftelse på at vi kunne levere, men de fleste hadde business as usual. Vi sendte ut et nyhetsbrev med oppdatering og aktualitet. Der var vi tydelige på at vi ikke visste hva konsekvensene ville bli, men at vi skulle gjøre det vi kunne for å levere varer som planlagt.

Vi har hele veien forholdt oss til myndighetenes råd og retningslinjer, og vi rettet oss etter disse. Med hjemmekontor, digitale møter og hyppigere telefonkontakt. Det har hatt en stor effekt hvis vi ser på markedsføring i bred forstand. Når markedsaktiviteter blir avlyst, så blir den digitale markedsføringen ekstra viktig. Sånn sett har det vært godt å lære seg å bruke de tilgjengelige digitale verktøyene mer aktivt. Både internt og i eksterne møter.

#6: Hvordan er situasjonen per i dag?

Vi har full guffe på maskineriet. Vi har selvsagt fortsatt veldig lite kundemøter — messer og store folkemengder utgår jo — selv om det åpnes litt etter litt på byggeplasser. Vi har ikke like mye hjemmekontor, og arbeidsdagen begynner å normaliseres. Dog med stort fokus på koronasituasjonen, myndighetenes retningslinjer og hygiene.

Les også de andre artiklene i serien:

Nå må vi segmentere og målrette enda mer!

Vi må fortsette å lage relevant innhold som styrker kundene våre

Rett før «lock-down» jobbet vi med en software som forberedte oss på krisen

#7: Hva har vært tyngst?

Uvissheten. At man ikke helt vet hva som skjer. Det som har vært godt som bedrift er at myndighetene har vært tydelige, slik at det har vært enkelt å forholde seg til restriksjoner. Men ting kunne — og kan fortsatt — endres fra dag til dag.

#8: Hva har vært oppløftende?

Det å se folks enorme omstillingsevne. Både internt hos oss og rundt om i hele Norge. Folk har virkelig tilpasset seg. Vi opplever også veldig stor positivitet fra ansatte og lagarbeid generelt.

#9: Hva har overrasket deg mest?

At alle, oss selv inkludert, var så uforberedt på de store konsekvensene dette førte med seg. Selv etter å ha fulgt med på nyheter om hvordan viruset hadde spredd seg i flere land, over lengre tid.

#10: Tror du krisen vil ha en varig effekt på markedsstrategiene deres?

I Hallingplast ønsker vi å bygge bedriften videre, sten for sten. Vi har derfor ikke så mange kortsiktige mål, men heller langsiktige. Det skal den digitale markedsstrategien vår også ha. Samtidig må jeg si at effekten av de digitale verktøyene — når man tør å bruke dem — har vært ypperlig. Det har vært imponerende enkelt og effektivt å gjennomføre salgsmøter digitalt  — selv med deltakere på tre forskjellige plasser. Det er fortsatt viktig å møtes fysisk når den tid kommer, men dette er jo unektelig tidsbesparende.

#11: Hvordan tror du september 2020 vil se ut?

Det blir nok en travel høst for bedriften. Jeg tror det vil være noe mindre fysiske møter og reise, og mer jobbing på digitale flater. Bedriften som helhet vil ha masse å produsere, med spennende, planlagte prosjekter fremover. Staten har også sagt at de skal gå inn i infrastrukturprosjekter nå for å øke sysselsettingen, og vi er en del av leverandørsiden innen VA og kabelinfrastruktur. Selv bor jeg i Sverige, men jeg tror jeg får komme til Norge i september, uten karantene — forhåpentligvis.

3 raske om Hallingplast:

  1. Hallingplast AS er en av Norges største plastrørprodusent.
  2. De ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
  3. Hallingplast AS leverer komplette systemløsninger for vann, gass, avløp, overvann, tankanlegg for drivstoff, kabelbeskyttelse og veisikring.

 

New Call-to-action

Tove Eggen's photo

Av: Tove Eggen

Tove er leder for innhold og kommunikasjonsavdelingen i Markedspartner, og har over 12 års erfaring som tekstforfatter og innholdsrådgiver for internasjonale merkevarer. I tillegg har hun lang fartstid som forbrukerjournalist for Egmont, Aller og Bonnier. Hun har en brennende lidenskap for både ny kunnskap og engasjerende innhold basert på inbound marketing, SEO og digitale trender. I tillegg er hun en forkjemper for at alle temaer er interessante å skrive om – det gjelder bare å finne riktig vinkling, for riktig målgruppe.