Digital markedsføring: For store krav til kompetanse?

Digital_markedsføring_For_store_krav_til_kompetanse

Krever virksomheter for mye av en kandidat når de satser på digital markedsføring og må rekruttere ny kompetanse? Temaet blir stadig diskutert, og én konklusjon er at dette feltet krever et spekter av kompetanse − men hos hvem?

I sosiale medier diskuteres det i hvilken grad bedrifter stiller urealistiske krav til søkerne når de rekrutterer til sin satsing på digital markedsføring. Et typisk eksempel er en virksomhet som skal bygge opp kompetanse i eget hus, og kritikken går på at én eller to hoder skal ha både utdanning og erfaring nok til å fylle alle roller og oppgaver.

Last ned gratis guide: Slik sikrer du en effektiv digital salgs- og  markedsstrategi >

Du som søker, skal kunne

  • legge strategien og både lede og effektuere det operative arbeidet
  • ta hånd om annonsering i sosiale medier og Google ads
  • produsere, publisere og distribuere bloggartikler og tilsvarende digitalt innhold, inkludert foto, video og grafisk design med kompetanse på relevant programvare
  • optimalisere og utvikle nettsidene, gjerne med design-erfaring og nødvendig koding
  • være analytisk og ha kontroll på effektene av den digitale satsingen.

I tillegg må du være av den kreative typen, se utviklingstrekk i markedet og bygge, styre og ha kontroll på markedsføringsbudsjettet.

Og kan du i et ledig øyeblikk ha ansvaret for ekstern kommunikasjon og vekke interessen hos relevant presse, er det helt i orden.

Digitalisering krever kompetanse

Nå er dette satt litt på spissen, men kravene fra deg som rekrutterer mannskap til digital markedsføring kan noen ganger bli litt i overkant. Du må innse at det ikke er mulig å finne én «digital-innholdsprodusent-rådgiver-analyse-performance-spesialist» til å ta seg av alle oppgavene.

Ja, du skal stille kompetansekrav når du søker etter hoder til digital markedsføring. Dette jo et fagfelt som krever et bredt spekter av kunnskap og erfaring. Men spekteret er såpass stort, at du bør fordele arbeidet på flere og gi dem muligheten til å utvikle seg over tid.

Flere må beherske mer

Vi merker det selv i eget hus, der hver enkelt må beherske stadig flere oppgaver. Min egen jobb illustrerer godt denne utviklingen de siste fem årene. I oppstarten som innholdsprodusent handlet det mest om å kartlegge personas og lage relevant innhold for disse målgruppene. Etter hvert har det blitt et bredere sett med oppgaver gjennom hele kundereisen, som:

Dette er gjort for bedre å kunne se og håndtere helheten i behovene hos oppdragsgiver. Men legg merke til at oppgavene ligger innenfor innholdsfeltet. Vi som primært jobber med innhold, utvider kompetansen på dette området. Samtidig må vi kunne litt om de andre fagfeltene for å få til et best mulig samspill med digitalmarkedsfører, designavdeling, performance og forretningsrådgiver på et kundeprosjekt – for å kunne levere best mulig.

Bygg digitale team over tid

Med andre ord kan du komme skjevt ut på flere måter ved å søke etter en fullkvalifisert kandidat med to-tre bachelorgrader og en pågående master, kombinert med 20 års erfaring før fylte 35. Den kandidaten finnes ikke.

Heldigvis er bildet nyansert. Mange bedriftsledere setter opp en meny som virker uoverkommelig, men bruker det som et blikkfang for å oppfordre alle med relevant bakgrunn om å søke. Da er du på rett spor – å bruke tid på å finne de riktige kandidatene og bygge opp et godt team innenfor digital markedsføring.

Nå er det ikke alle virksomheter som har ressurser til eller ambisjoner om å bygge opp en slik spesialisert avdeling. Da er et alternativ å samspille med en ekstern partner på digital markedsføring.

Last ned gratis veiviser:  Slik etablerer du en digital salgs- og markedsstrategi 

Espen Zachariassen's photo

Av: Espen Zachariassen

Som innholdsrådgiver i Markedspartner leverer Espen drivstoffet til inbound-kampanjer for våre kunder. Han opptrer også som rådgiver og inspirator for oppdragsgivere som ønsker å skrive selv.