Hva innebærer en inbound marketing-satsning?

Av Tore Berntsen 1. juni 2017 | 10 minutter lesetid

 

De siste to årene har jeg vært i møter med flere titalls bedriftsledere hvor temaet har vært inbound marketing. Forretningsutfordringene til lederne har variert. En del har utfordringer med å skape større forutsigbarhet i salget. Noen klarer ikke å generere nok salg, slik at omsetningen stagnerer. Andre mener de bruker mye penger på markedsføring uten at det gir gode resultater. Flere merker at konkurrentene er i ferd med å ta større markedsandeler. Mange sliter med å få kommersiell effekt av eksisterende CRM-løsning.

Les mer ›

Temaer: inbound marketing, ledelse

Digital endringsledelse for toppledere og markedsdirektører

Av Tore Berntsen 29. desember 2016 | 5 minutter lesetid

 

I dette innlegget skal jeg presentere hva digital endringsledelse innebærer for deg som leder. Med digital endringsledelse mener jeg ledelse av omstillingsprosesser, innovasjon påvirket av teknologi og utnyttelse av teknologi for å gjennomføre endringene.    

Les mer ›

Temaer: ledelse, endringsledelse, strategisk ledelse

Markedsdirektøren som ikke forstår Big Data får ikke jobb i 2018

Av Stig Hammer 23. august 2016 | 3 minutter lesetid

 

Skal du lykkes som markedsdirektør fremover, er det helt avgjørende at du forstår hva big data er og hvordan du kan utnytte det i selskapets salgs- og markedsføringsarbeid. CMO-er som ikke har kunnskap om dette vil bli akterutseilt av 24-åringer rett fra skolebenken.

Les mer ›

Temaer: markedsføring, digital markedsføring, ledelse, big data

Hva kjennetegner markedsdirektørene som virkelig lykkes?

Av Erlend Førsund 12. juli 2016 | 4 minutter lesetid

 

Markedsdirektøren står i en unik posisjon for å skape vekst i selskapet og er en viktig ressurs i enhver moderne virksomhet. Samtidig har CMO-er historisk sett den korteste levetiden sammenlignet med andre roller i ledergruppen. Hva er det som skiller vinnerne fra taperne? Takket være nyere forskning på området har vi fått innsikt i nettopp dette. Denne artikkelen er for deg som er CMO og ønsker å lykkes bedre, eller for deg som er CEO og som ønsker å legge et bedre grunnlag for suksess. Også salgsdirektører vil ha nytte av den, da vi også berører samarbeidet mellom salg og marked.

Les mer ›

Temaer: markedsføring, digital markedsføring, ledelse

4 lederegenskaper du bør se etter i din neste markedssjef

Av Tore Berntsen 9. juni 2016 | 4 minutter lesetid

 

Markedsføringsledelse er et «brand new game» i forhold til hva det var. Endringer i teknologi og forbrukeratferd setter nye krav til kompetansen til dem som jobber med markedsføring og salg. Ikke minst til markedssjefen. I dette innlegget vil jeg trekke fram fire konkrete lederegenskaper en markedssjef bør ha for å lykkes i dagens scenario.

Les mer ›

Temaer: strategi, ledelse, analyse

Strategisk ledelse av bedrifter med leadsgenerering som forretningsmål

Av Tore Berntsen 18. februar 2016 | 6 minutter lesetid

 

God ledelse er strategisk ledelse. Og for å være en strategisk leder må du vite hva som kreves av deg for å lykkes i en digital økonomi. I dette innlegget argumenterer jeg for hvorfor leadsgenerering er det viktigste av alle viktige emner du som toppleder bør ha på blokken din. 

Les mer ›

Temaer: strategi, leadsgenerering, ledelse

Digital markedsføring basert på Big Data gir bedre lønnsomhet

Av Tore Berntsen 5. januar 2016 | 7 minutter lesetid

 

Skal du lykkes med digital markedsføring, er det ikke nok å bare vite hvem, hva og hvor. Du må også vite hvorfor. Det kan Big Data og Thick Data hjelpe deg med.

Les mer ›

Temaer: markedsstrategi, ledelse, analyse

Derfor er ikke inbound med i din strategi for digital markedsføring

Av Tore Berntsen 31. desember 2015 | 5 minutter lesetid

I Norge (faktisk i hele Skandinavia) er det ved utgangen av 2015 fremdeles få selskaper som baserer sin markedsstrategi på inbound marketing. Vi kan finne elementer av inbound hos flere bedrifter, men det er sjelden en godt forankret og langsiktig strategi. Du kan finne bedrifter som utvikler mye innhold på både analoge og digitale kanaler, men det er få som har dette forankret i kommersielle mål på leadsgenerering og økt omsetning. Hva skyldes dette? La oss se på fem viktige årsaker.

Les mer ›

Temaer: inbound marketing, digital markedsføring, digital markedsstrategi, ledelse

Inbound marketing: Kundereisen blir en integrert del av produktet

Av Tore Berntsen 8. desember 2015 | 5 minutter lesetid

Kundenes muligheter til å innhente informasjon om deg og dine produkter har økt kraftig det siste tiåret. Maktbalansen har i de fleste markeder skiftet over til kjøpersiden. Det er kun i de markeder du kan observere geografiske eller naturlige monopoler at selger fortsatt er i førersetet. Resultatet av dette er prispress og økende konkurranse. Hva er redningen? 

Les mer ›

Temaer: inbound marketing, kjøpsprosess, ledelse

6 viktige lederegenskaper i en digital økonomi

Av Tore Berntsen 26. november 2015 | 7 minutter lesetid

Som leder i en digital økonomi må du ha mange ulike ferdigheter og kunne spille på dem samtidig. I dette innlegget tar jeg for meg seks viktige lederegenskaper.

Les mer ›

Temaer: ledelse

MarkedsPartners blogg om markedsføring

Om Inboundbloggen.no

Inboundbloggen.no av MarkedsPartner AS leverer innsikt, ekspertise og inspirasjon om digital markedsføring og salg for å hjelpe ledere og markedsførere med å skape vekst i sine selskaper.

Besøk også markedspartner.no, digitalleder.no, hubspotbloggen.no og vekstoppskrifter.no

Temaer

Se alle