Digital markedsføring og salg som skaper vekst

En blogg fra Markedspartner

Blogginnlegg om ledelse

Hva innebærer en inbound marketing-satsning?

De siste to årene har jeg vært i møter med flere titalls bedriftsledere hvor temaet har vært inbound marketing. Forretningsutfordringene til lederne har variert. En del har utfordringer med å skape større forutsigbarhet i salget. Noen klarer ikke å ...

Digital endringsledelse for toppledere og markedsdirektører

I dette innlegget skal jeg presentere hva digital endringsledelse innebærer for deg som leder. Med digital endringsledelse mener jeg ledelse av omstillingsprosesser, innovasjon påvirket av teknologi og utnyttelse av teknologi for å gjennomføre ...

Markedsdirektøren som ikke forstår Big Data får ikke jobb i 2018

Skal du lykkes som markedsdirektør fremover, er det helt avgjørende at du forstår hva big data er og hvordan du kan utnytte det i selskapets salgs- og markedsføringsarbeid. CMO-er som ikke har kunnskap om dette vil bli akterutseilt av 24-åringer ...

Hva kjennetegner markedsdirektørene som virkelig lykkes?

Markedsdirektøren står i en unik posisjon for å skape vekst i selskapet og er en viktig ressurs i enhver moderne virksomhet. Samtidig har CMO-er historisk sett den korteste levetiden sammenlignet med andre roller i ledergruppen. Hva er det som ...

4 lederegenskaper du bør se etter i din neste markedssjef

Markedsføringsledelse er et «brand new game» i forhold til hva det var. Endringer i teknologi og forbrukeratferd setter nye krav til kompetansen til dem som jobber med markedsføring og salg. Ikke minst til markedssjefen. I dette innlegget vil jeg ...

Strategisk ledelse av bedrifter med leadsgenerering som forretningsmål

God ledelse er strategisk ledelse. Og for å være en strategisk leder må du vite hva som kreves av deg for å lykkes i en digital økonomi. I dette innlegget argumenterer jeg for hvorfor leadsgenerering er det viktigste av alle viktige emner du som ...

Digital markedsføring basert på Big Data gir bedre lønnsomhet

Skal du lykkes med digital markedsføring, er det ikke nok å bare vite hvem, hva og hvor. Du må også vite hvorfor. Det kan Big Data og Thick Data hjelpe deg med.

Derfor er ikke inbound med i din strategi for digital markedsføring

I Norge (faktisk i hele Skandinavia) er det ved utgangen av 2015 fremdeles få selskaper som baserer sin markedsstrategi på inbound marketing. Vi kan finne elementer av inbound hos flere bedrifter, men det er sjelden en godt forankret og langsiktig ...

Inbound marketing: Kundereisen blir en integrert del av produktet

Kundenes muligheter til å innhente informasjon om deg og dine produkter har økt kraftig det siste tiåret. Maktbalansen har i de fleste markeder skiftet over til kjøpersiden. Det er kun i de markeder du kan observere geografiske eller naturlige ...

6 viktige lederegenskaper i en digital økonomi

Som leder i en digital økonomi må du ha mange ulike ferdigheter og kunne spille på dem samtidig. I dette innlegget tar jeg for meg seks viktige lederegenskaper.

Se flere av våre blogger