En provoserende overskrift? Ja, men jeg tør påstå at den har en høy sannhetsgehalt. I hvert fall om du som toppleder er fokusert på å skape lønnsom vekst i ditt selskap.

Jeg er for tredje år på rad på verdens største og ledende konferanse om digital markedsføring og salg – INBOUND i Boston. Her er jeg sammen med 21 400 andre deltakere. Det er en møteplass for alle som har sett nytteverdien av smartere utnyttelse av digitale kanaler i markedsføring og salg. De fleste av deltakerne er markedsførere som bruker HubSpots programvare til marketing automation, mange er kunder av HubSpot, mange er partnere, men alt for få er toppledere og enda færre er norske toppledere. Du er savnet! 

Last ned gratis e-bok: Skap resultater med inbound marketing

Jeg skal gi deg fem gode grunner til å sette deltakelse på lederagendaen for 2018. (Se også dette lille Facebook-videointervjuet med meg på INBOUND, hvor jeg kort forklarer de fem punktene.)

1. Som toppleder må du kunne forutse fremtiden

Styret forventer av deg at du evner å tolke trender og initiere strategiske tiltak som er nødvendige for å realisere selskapets målsettinger. Flere av de strategiske initiativene dine må involvere markedsføring og salg. Din markedsdirektør og salgsdirektør eier strategiske tiltak om digital markedsføring og salg. Hvordan skal du som toppleder kunne være en god coach om du ikke er oppdatert på de viktigste trendene innen teknologi, metode og verktøy? 

Hvordan vil endringer i kundenes preferanser treffe dine forretningsprosesser? Hvordan vil fremveksten av video påvirke kundeopplevelsen? Skal du investere? Hva skjer rundt chatbots? Er chatbots noe din bedrift bør initiere nå? Hvilken kompetanse kreves? Hva slags teknologiplattform skal vi benytte? Hva med kunstig intelligens? Kan du utnytte dette til å etablere smarte kjøpsreiser som du får tiltrukket dine kunder til?

På INBOUND får du oversikt over de viktigste trendene – både sosiale og teknologiske, som er relatert til inbound marketing og inbound sales. Dette setter deg bedre i stand til å fatte riktige beslutninger, enten du velger å investere eller ignorere. 

2. Mer empati og hjelpsomhet gir deg bedre resultater

Inbound er mer enn en markedsføringsstrategi. Inbound representerer også et verdigrunnlag, et perspektiv på hvordan vi ønsker å behandle våre kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og konkurrenter. Filosofien bak inbound dreier seg om å hjelpe kundene. Hjelper du kundene, vil de kjøpe av deg når de er klare. Dette er ikke et tegn på akademisk naivitet, men snarere en logisk måte å selge på.

Hvordan skal du klare å selge til kunder som ikke kan kjøpe? Inbound bruker teknikker for å avdekke når kundene dine er klare til å kjøpe. Kunder stoler på leverandører som viser innsikt i deres hverdag, er aktivt lyttende og hjelper kundene med svar på de problemstillinger de har uten at de pusher salg.

På konferansen får du et utmerket innblikk i hvordan inbound fungerer i praksis. Du kan lære av andre selskapers erfaringer og lytte til dyktige rådgivere med årelang erfaring fra verdens mest konkurranseutsatte marked (USA). Du får også se hvordan et verdigrunnlag er integrert i en programvare for digital markedsføring og salg, altså «walk the talk». 

3. Åpenhet, kunnskapsdeling og tankelederskap er framtiden

Inbound fokuserer på åpenhet og kunnskapsdeling. Kunder deler åpent sine erfaringer. Leverandører demonstrerer kreative løsninger og beste praksis arbeidsprosesser for smart utnyttelse av digitale kanaler i markedsføring og salg.   Jeg tror det er viktig at de ledere som vil lykkes tar en tankelederposisjon. Da må du dele kunnskap. Du må utfordre deg selv, dele dine synspunkter og be om tilbakemeldinger for å utvikle deg selv. 

(Kollega Erlend Førsund skriver for tiden en e-bok om tankelederskap som du kan få tilgang til her.)

Tankelederne på konferansen er alle aktive bloggere. Blogg er en fantastisk kanal for å ta en tankelederposisjon, få konstruktive tilbakemeldinger på dine synspunkter og gjennom disse utvikle din egen kompetanse. Om du ikke blogger, finnes det andre arenaer for å dele kunnskap: delta i paneldebatter, hold foredrag, aksepter invitasjoner til å delta i workshops eller inviter deg selv. De som åpent deler mest kunnskap er også de beste. Skal du utvikle nettverket ditt og ta en posisjon, må folk vite at du har kunnskap. Hvordan skal de vite dette om du ikke deler? Deltakelse på INBOUND vil gi deg inspirasjon til å dele mer kunnskap og ta en tankelederposisjon – garantert. 

4. Hva er viktigere enn salg?

Det er salg som skal skaffe deg topplinjeveksten du trenger for å vokse. Hva er viktigere for deg enn å ligge foran dine konkurrenter i innsikt om hvordan teknologi kan utnyttes til å skape bedre salgsresultater i din virksomhet? Inbound gir deg sannsynligvis den høyeste avkastningen per investerte krone av alle markedsførings- og salgsstrategier. Da forutsatt at kjøperne orienterer seg i digitale kanaler før kjøpsbeslutning. På INBOUND får du lære om metoder som Account Based Marketing (ABM) og inbound sales. 

5. Amerikanerne er ledestjernene innen inbound marketing og sales

USA er markedet hvor inbound marketing oppsto som filosofi, strategi og programvare. De amerikanske aktørene har lengst erfaring. De ligger kanskje tre til fem år foran Norge. I Norge tror vi at vi er teknologisk dominerende. Det stemmer ikke når det gjelder utnyttelse av teknologi innen markedsføring og salg. Her må vi lære av amerikanerne. På konferansen treffer du mange kompetente leverandører og kunder med mange års anvendelse av inbound marketing og sales. INBOUND er et ypperlig sted å utvikle ditt eget nettverk. Det er fullt mulig å skape relasjoner til de ti viktigste tankelederne innen inbound marketing og sales, blant disse Marcus Sheridan og Mike Lieberman. Deltakelse kan gi deg en kick-start på din strategiske satsing på digital markedsføring og salg gjennom utnyttelse av inbound-filosofien.

Hva bør du nå gjøre?

Du kan starte med å sette av 4.-7. september 2018 i kalenderen allerede nå. Da går INBOUND18 av stabelen. 

Dernest kan du invitere noen av oss andre som var på INBOUND17 til en inspirasjonsworkshop i din ledergruppe. Der kan dere få et innblikk i hvordan dere kan skape lønnsom salgsvekst gjennom smart utnyttelse av digitale kanaler i markedsføring og salg.

Last ned gratis e-bok:  Skap resultater med inbound marketing