4 punkter alle markedssjefer bør vektlegge i markedsplanen

Workshop hvor post-it lapper flyttes rundt

Hverdagen er endelig tilbake til normalen og planer for hvordan nye høyder skal nås i 2022 må utarbeides. En av de viktigste planene er markedsplanen, men hvilke områder bør vektlegges for at markedsplanen skal bli et så nyttig verktøy som mulig?

Last ned gratis markedsplan-guide og mal

Jeg jobber selv som markedssjef og vet hvor viktig det er at markedsplanen også blir lest av de utenfor markedsavdelingen. De andre avdelingene og ledelsen må få et eierskap til bedriftens markedsaktiviteter. For at markedsplanen skal ha mest mulig verdi har jeg valgt ut noen punkter som jeg mener bør vektlegges av for å skape et nyttig, relevant og levende dokument. 

Ikke en magisk mal - men nesten

 

Dessverre finnes det ikke én «magisk mal» som passer for alle typer bedrifter, men vi har gjort så godt vi kan for å gjøre det oversiktlig og effektivt for alle markedssjefer der ute. Denne malen kan lastes ned gratis og gir deg en nyttig, punktvis oversikt over hva som bør være med i markedsplanen. Vi har også laget en guide som på en enkel måte forklarer hva som bør være med under hvert punkt. Plukk og miks mellom de fokusområdene som passer bedriften best, og fyll inn utvalgte aktiviteter. Men husk; det er kvaliteten på innholdet og gjennomføringen som avgjør om planen din blir god eller ikke. 

 

Markedsplanen må ha en god strategi i bunn  

 

Det er viktig å skille mellom en markedsstrategi og en markedsplan. En markedsplan er et strukturert oppsett av markedsaktiviteter som er planlagt gjennomført innenfor en viss tidsperiode. Normalt strekker en markedsplan seg over 12 måneder, og utgjør den operative planen basert på bedriftens markedsstrategi. Har du en solid strategi i bunn, bør teamet raskt kunne fokusere på de konkrete tiltakene som skal sikre gode resultater det kommende året.   

 

markedsplan vs. markedsstrategi

 

Hvilke punkter bør vektlegges?

 

1. Executive summary av markedsplanen

 

Markedsplanen blir ofte lang og kompleks, så den første tingen jeg anbefaler å vektlegge er et sammendrag med de viktigste punktene. Et  executive summaryer et kortfattet sammendrag av markedsplanen på ca. en til to sider. Sammendraget gir en rask oversikt over hovedpunktene i planen, hva som har blitt gjort i året som har gått, fremtidige planer og hvordan disse planene skal nås. Sammendraget bør inneholde underseksjoner som samsvarer med delene i markedsplanen. Disse kan for eksempel være:

 

  • Analyser
  • Målsettinger
  • KPI-er
  • Målgrupper
  • Hovedtiltak

2. Målsettinger, KPI-er og oppfølging av disse 

 

Enhver god markedsføringsplan bør beskrive hvordan avdelingen vil støtte oppunder forretningsmålene til bedriften. KPI-ene hjelper deg som markedssjef å etablere kortsiktige mål innenfor dine aktiviteter og kommunisere fremdriften til ledelsen på en effektiv måte. 

 

I en markedsplan kan det være riktig å inkludere KPI-er som brukes av både ledelse og spesialister, samt måleparametere som fokuserer på digitale aktiviteter. Andre viktige hendelser gjennom hele kundereisen bør også inkluderes. Uansett hvilke KPI-er du velger, bør de ha en tydelig kobling til de viktigste forretningsmålene som bedriften styrer mot. 

 

Oppfølging, evaluering og justering av plan, aktiviteter og KPI-er:  

 

Det er fort gjort at markedsplaner, KPI-er og evaluering “blir glemt” i den hektiske hverdagen. Et tips er derfor å lage en forpliktende prosess og ta eierskap til definering av de viktigste KPI-ene. Når KPI-ene er etablert, er det viktig å bli enig om hvordan de skal rapporteres og evalueres. Med bakgrunn i markedsplanen, kan en god løsning være å rapportere KPI på en månedlig basis basert på en mal. Neste steg bør være at markedssjefen hvert kvartal tar et møte med leder, hvor dere sammen evaluerer foregående kvartal, justerer planer, budsjetter og målsetninger for kommende kvartal. 

 

3. Målgrupper/personas 

 

Hvorfor er målgrupper så viktig? Jo klarere definerte målgrupper dere har, jo mer effektiv blir bedriftens markedsføring. Kunnskap og forståelse om målgruppen gir dere mer relevante aktiviteter, riktig kommunikasjonsbudskap og økt sannsynlighet for å treffe dem i de riktige kanalene. I sum vil kjennskap til målgruppen effektivisere markedsføringen og øke sannsynligheten for leads og flere salg. (Vi må aldri glemme at markedsføring egentlig handler om én ting – salg).

 

For å øke effekten av markedsføringsinnsatsen enda mer anbefaler jeg å jobbe med personas. Dette er definisjonen på din idealkunde, eller en fiktiv person som beskriver din ideelle kjøper i de målgruppene du har definert. Bruk tid på å definere disse når du skal utforme markedsplanen. At alle i bedriften kjenner målgruppene og de viktigste karakteristikkene ved kjøperne er av stor verdi for dere.  

 

blink

 

 4. Kanalvalg 

 

Når målgruppen er bestemt må du som markedssjef sørge for å finne kanalene denne målgruppen bruker. Skal dere velge eidefortjente eller betalte medier? En kombinasjon? I hvilke medier og på hvilke plattformer skal du være synlig? Hvor skal du ikke være, og hvorfor?  Medielandskapet er komplekst med både muligheter og fallgruver. En stor andel av investeringen din i markedsføring går ofte i betalte kanaler, det er derfor viktig å ha en god oversikt og forståelse over både eide og fortjente kanaler også. Hvis du selv vil oppdatere deg, er et tips å ta titt på disse tre artiklene.  

 

Ved å vektlegge disse punktene.. 

Det er selvfølgelig flere punkter i en markedsplan, men dette er punktene jeg anbefaler å jobbe ekstra med. Da blir markedsplanen et så nyttig verktøy som mulig, for så mange i bedriften som mulig.

 

New call-to-action

 

Linda Harlem's photo

Av: Linda Harlem

Linda jobbet tidligere som markedssjef i Markedspartner. Hun har over 15 års erfaring fra forskjellige roller innen salg og markedsføring og har jobbet i flere ulike bransjer, både nasjonalt og internasjonalt i Orkla, Borregard, Projectiondesign og Fortum. Linda har stor tro på filosofien om å fokusere på å skape verdi i kunderelasjonen fremfor å forstyrre eller mase på prospekter. Hun har en master i business-administrasjon fra handelshøyskolen i Gøteborg.