Markedsfunksjonen er kanskje den funksjonen som er mest påvirket av de digitale trendene rundt delingsøkonomi, kunstig intelligens, robotisering, Internet of Things og Big Data. Trendene setter krav til økt profesjonalitet i rollen. Våkne markedsansvarlige tar initiativ, reduserer trusler og utnytter mulighetene.