Slik måler du organisasjonens digitale modenhetsgrad

Slik_måler_du_selskapets_digitale_modenhetsgrad

Digital endringsledelse starter med at du og ledergruppen blir bevisste på hvor digitalt moden virksomheten er i dag. Det handler om å stille de rette spørsmålene. I denne artikkelen deler jeg indikatorer formulert som spørsmål, som vil gi deg litt starthjelp på veien.Det snakkes mye om digital endringsledelse. Jeg tror mye av interessen handler om nysgjerrighet og usikkerhet. Det finnes heller ingen felles oppfatning blant de ulike aktørene på hva begrepet innebærer. Min definisjon er som følger:

Med digital endringsledelse mener jeg ledelse av omstillingsprosesser, innovasjon påvirket av teknologi og utnyttelse av teknologi for å gjennomføre endringene. Digital endringsledelse handler om hvordan din virksomhet responderer på digitale trender som enten du selv tok initiativet til, eller tilfeller hvor du ble nødt til å reagere grunnet disrupsjon fra digitale disruptive selskaper. 

Last ned gratis guide: Styrearbeid i selskaper utsatt for digital disrupsjon

Digitale endringsprosesser handler ikke alltid om ny teknologi

En av flere misforståelser er at digitale endringsprosesser kun dreier seg om utvikling og implementering av ny, og gjerne avansert, teknologi. Det kan være et element i en digital endringsprosess, men er overhodet ikke noe krav. Du kan gjennomføre betydelige digitale endringsprosesser gjennom bruk av allerede godt utprøvd teknologi.

Det kan være teknologi som har vært kjent og i bruk i andre bransjer, som du identifiserer som verdifulle – enten som et ledd i styring av egen virksomhet eller som et viktig fundament i produksjon av varer og tjenester.

Det er nok av eksempler på virksomheter som har investert i banebrytende teknologi, uten at det har gitt de ansatte den støtten de forventet i virksomhetsprosessene, eller kundene den forenklingen de søkte.

Dessuten er en vesentlig del av endringene helt utenfor din kontroll. Det være seg behov for tilpasninger til hvordan kunder, ansatte eller konkurrenter bruker ny teknologi og hvordan dette slår ut i endringer i atferd og preferanser. 

Les også: Digital endringsledelse for toppledere og markedsdirektører

Man modner gradvis, også digitalt

Digital modenhet utvikler seg gradvis og kan spre seg fra funksjon til funksjon over tid. Det kan også være en prosess som starter i begrenset grad på tvers av funksjoner, men øker i innflytelse og virksomhetsverdi over tid.

Ingen ledere vet hvordan organisasjonen vil bli seende ut med høy grad av digitalisering på alle kjerneprosesser. Modningsprosessen kan likevel starte. Begrepet «veien blir til mens du går» oppfattes av mange som motsatsen til en strategisk ledet prosess. Det er feil. 

Er det tett tåke, må du sikre at du har teknologi og kunnskap til å manøvrere, selv om du ikke ser hvordan farvannet ser ut mer enn ti meter foran baugen. Dette krever tydelig lederskap og evnen til å justere kursen underveis. Innsikt og ferdigheter utvikles under hele den metaforiske seilasen.

Det kreves også at du sikrer deg relevant sanntidsinformasjon. Det kan du kun oppnå gjennom digital datafangst i sanntid og observasjon. Observasjon skalerer dårlig og er en kostbar metode for datainnsamling. Metoden har også klare begrensninger på hva du kan fange av data.

Les også: Markedsdirektøren som ikke forstår Big Data får ikke jobb i 2018

Hvordan du velger å respondere vil være avhengig av organisasjonens digitale modenhetsgrad

Et godt utgangspunkt for endringsprosessen er å sikre at du kjenner utgangspunktet. Det er umulig å estimere investeringsbehov, finne relevant kompetanse eller lage implementeringsplaner hvis du ikke vet hvor endringsreisen starter. Analyse- og rådgivningsselskapet Forrester anbefaler at du måler digital modenhet på fire områder:

Hvordan virksomheten 

 1. forholder seg til digital innovasjon og gir de ansatte hensiktsmessige digitale verktøy.
 2. tar i bruk og adopterer ny teknologi.
 3. tilpasser seg organisatorisk for å få maksimal effekt ut av den digitale strategien.
 4. bruker data fra interne og eksterne forretningsprosesser til å måle resultater og skape forbedringer.

Forrester har også utgitt Digital Maturity Model 5.0, som er nyttig lesning i denne sammenhengen. Dette er en rapport som kan kjøpes fra selskapets nettside her.

Her følger 23 spørsmål (eller indikatorer) inndelt i fire kategorier, som du kan stille deg selv og ledergruppen for å avklare hvor digitalt modne dere er. 

Kultur:

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • strategien er avhengig av digitalisering
 • styret og toppledelse støtter digital strategi
 • ledere på alle nivåer støtter digital strategi gjennom beslutninger og løpende aktiviteter
 • bedriften er villig til å ta risiko på digitale innovasjonsprosjekter
 • bedriften kommuniserer en tydelig digital visjon både internt og eksternt

Organisasjon:

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • virksomhetens struktur er bygget rundt kundereisen, fremfor funksjoner
 • digitale initiativ får tilstrekkelige ressurser
 • medarbeiderne involvert i digitale initiativer er de beste i markedet
 • digital kompetanse gjennomsyrer hele organisasjonen
 • styringssystemer og forretningsprosesser fremmer samarbeid på tvers av organisasjonsenheter og funksjoner

Teknologi:

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • teknologibudsjettet er lett å omprioritere
 • marketing- og teknologiressursene samarbeider om digital roadmap
 • virksomheten har en fleksibel og integrert tilnærming til teknologiutvikling
 • IT og andre teknologiområder blir målt på forretningsverdi i tillegg til tekniske KPI-er
 • personas og kundereiser har en sterk innvirkning på teknologiinvesteringene
 • digitale verktøy brukes til å fremme samarbeid, mobilitet og innovasjon

Innsikt:

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • bedriften har entydige og kvantifiserte mål og KPI-er for å måle digital strategi
 • de ansatte forstår sammenhengen mellom egen innsats på selskapets digitale mål
 • selskapet bruker kundesentriske KPI-er som (f.eks.) kundelivstidsverdi for å måle suksess
 • selskapet klarer å måle resultater i sanntid i alle digitale kanaler
 • selskapet klarer å måle resultater i alle deler av kjøpstrakten
 • kundeinnsikten har en tydelig påvirkning på digital strategi
 • kundeinnsikt og resultater brukes aktivt til læring og refleksjon for forbedring av digitale initiativ

Les også: Endringsledelse: Tenk markedsføring og salg i et treårs-perspektiv

Dersom virksomheten din scorer høyt på alle fire parameterne, har dere en høy digital modenhet. Det er svært få virksomheter som når dette nivået. Er du på dette nivået er anbefalt strategi å systematisere beste praksis.

I motsatt ende av skalaen finner du skeptikerne. Disse scorer lavt på alle fire parameterne. Strategien her kan være å overbevise skeptikerne gjennom å lansere digitale initiativer med «quick wins» og synliggjøre det logiske ved en digital strategi.

Avslutningsvis vil jeg nevne noen kilder til deg som ønsker å få mer informasjon om digital endringsledelse og modenhet:

 • Byrået Engine Digital har beskrevet en digital modenhetsmodell som fokuserer på web.
 • Konsulentselskapet Deloitte har laget en digital modenhetstest som du finner her.
 • Bransjeorganisasjonen TMForum har laget en modell som ligner på Forresters. Tilgang krever medlemsskap.

Last ned gratis guide: Styrearbeid i selskaper utsatt for digital disrupsjon 

Først publisert: 16. august 2017. Oppdatert: 18. desember 2018.  

Tore Berntsen's photo

Av: Tore Berntsen

Tore Berntsen har lang leder- og rådgivererfaring fra IT-bransjen, spesielt innen fagområdet CRM, og er en aktiv blogger og foredragsholder. Han er utdannet siviløkonom ved NHH, har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført Postens Topplederutdanning. Tore jobbet tidligere som daglig leder og senior forretningsrådgiver i MarkedsPartner og er i dag CEO i Aztek Cloud Software Solutions AS.