Hvorfor toppledere bør bry seg om CRO

Hvorfor_toppledere_bor_bry_seg_om_CRO

Flesteparten av oss blir begeistret av ordet innovasjon. Om du tar en runde rundt bordet på neste ledermøte og spør hvem de mest innovative organisasjonene i verden er, vil de fleste svare enten Google, Apple, Facebook eller Amazon. Men vet du hva alle disse selskapene har til felles? De har høyt fokus på CRO, eller «Conversion Rate Optimalization».

Alle store innovatører og oppfinnere gjennom historien har gått gjennom en prosess med testing og optimalisering som har gitt gjennombrudd. Hvis du vil være en av de beste, er ikke CRO noe som er kjekt å ha, det er helt essensielt.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

CRO har en ekstrem verdi for organisasjonen din

Data har lenge blitt omtalt som «den nye oljen», som kan utvinnes til å skaffe økt innsikt i hvem brukerne av et nettsted er, og hvordan disse bruker nettstedet.

Å ta beslutninger basert på data sikrer at de valgene som tas ivaretar det brukeren vil se, det brukeren vil gjøre, og problemene brukeren har. En langt bedre posisjon enn å ta beslutninger basert på antagelsen om hva brukeren ser, tenker eller føler.

Disse dataene brukes til å identifisere friksjon; elementer som hindrer konvertering av besøkende til leads. Forrester viser i sin rapport, The Six Steps for Justifying Better UX, at besøk til lead-konvertering kan bli opp til 400 prosent høyere hvis brukeropplevelsen er god.

I en ideell verden ville alle vært begeistret av det å jobbe datadrevet og bygge en konverteringskultur som stadig tester og optimaliserer. Slik er det dessverre ikke.

Toppledere og deres ansatte tenker feil

Det å teste og optimalisere er en forskningsbasert prosess hvor man forsøker å finne svar på problemer. Hvis vi tenker helt rasjonelt, høres det fornuftig ut, men det er faktisk veldig få som jobber slik. I vår arbeidskultur har folk flest blitt opplært til at de må kunne ha svaret på ting på arbeidsplassen – de har blitt belønnet når svaret har vist seg å være riktig og har fått pes når svaret har vist seg å være feil.

Testing eliminerer det å skulle ha svaret på ting – ingen har det rette svaret, det er det nemlig brukeren av produktet eller tjenesten din som har! Ideer derimot, er det mange av dine ansatte som har, og det er disse ideene som stadig skal testes og optimaliseres slik at det oppleves best mulig for kunden.

Les også: Hvordan lykkes med digital endringsledelse?

CRO er en form for risikostyring

Ved å optimalisere ut ifra testene du gjør, vurderer du ideer før du bruker verdifull tid og ikke minst penger på disse ideene. Du eliminerer problemer før de koster deg noe.

Vil du heller gå videre med strategien på en kampanje som koster flere millioner kroner, med grunnlag for suksess gjennom antagelser? Eller vil du føle deg langt mer selvsikker i et forretningsinitiativ hvis du allerede har oppdaget suksess gjennom å teste og prøve? Hva om den nye tingen du prøver ikke virker? Hva om du mister store kunder fordi de blir sendt i feil retning på nettsiden deres? CRO reduserer denne risikoen.

La meg sette det i perspektiv med en kjent «business-spøk»:

Samtale mellom CFO og CEO
CFO: «Hva skjer om vi investerer i å utvikle våre ansatte, og de velger å skifte jobb?»

CEO: «Hva skjer om vi ikke gjør det, og de velger å bli?»

CRO fungerer på samme måte. Bedriften din kan gjerne ha flere tiltak som fungerer godt og gir resultater, men hva om det som funker godt kan fungere 3x bedre? Alternativkostnaden her er massiv!

Den virkelige risikoen er å ikke vite hva som fungerer før det er for sent.

Les også: Hva ledere bør vite om digitalisering og risiko

Bruk CRO som et forretningsverktøy

Testing er roten i mange moderne organisasjoner, noe som er helt nødvendig i et konkurransedyktig «alltid på» landskap, hvor hvert millisekund teller.

Ifølge Jeff Bezos og Mark Zuckerberg er testing og eksperimentering blant de viktigste drivkreftene for innovasjon og suksess for Amazon og Facebook. Sistnevnte har dannet sin egen forskningsenhet, Facebook Research. Samtidig har Microsoft en ExP-plattform dedikert til kontinuerlig lansering, analyse og teoretisk utforskning av eksperimenter online.

Alt i alt, handler ikke CRO bare om å forbedre åpningsraten på e-postene du sender ut med X antall prosent. Det handler like mye om å generere flere kvalifiserte leads for bedriften din, flere tjenester eller produkter solgt, og mer omsetning.

Relatert innhold: Fersk rapport viser at norske ledere har tatt de digitale utfordringene på alvor

Ledelsen må være pådriver

Som toppleder i din bedrift bør du absolutt være en pådriver for testing og optimalisering i alle deler av organisasjonen. Markedsføring, analyse, salg og kundeservice har alle nytte av et system med testing som er utformet for å forbedre effektiviteten.

Sørg for å bygge en kultur i organisasjonen din hvor CRO er kronen på verket. Bruk tid på allmøtet til å dele resultater innenfor organisasjonen – ikke bare for å vise gevinsten, men for å demonstrere hvor viktig testing og optimalisering er for å gi svar på utfordringer, for at bedriften skal utvikle seg, og for at dere som organisasjon skal kunne tilpasse dere nye forretningsmål og utfordringer over tid.

Og husk – CRO vil ikke gi deg suksess ved et par enkle tastetrykk. Suksessfulle tester er resultat av feil, optimalisering, testing, feil, optimalisering, testing og til slutt suksess.

Last ned gratis e-bok:  Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører

Frida-Marie Holme's photo

Av: Frida-Marie Holme

Frida jobbet tidligere som innholdsprodusent i MarkedsPartner. Hun har tidligere jobbet som digital redaktør, markedsansvarlig og sist som leder for kommunikasjon og digitale medier i Front Line Genomics, et mediefirma basert i London. Frida har en bachelor i journalistikk fra Middlesex University og en mastergrad i media og kommunikasjon fra Goldmiths University of London. I dag jobber Frida som Digital Communications Manager hos Sleipner.