10 teknologitrender for 2020 (Del 1)

10_teknologitrender_for_2020_del_1

Å holde seg oppdatert som leder er krevende – og en raskt akselererende teknologiutvikling har ikke gjort det mindre utfordrende. Dette er den første av to artikler hvor vi ser på de ti viktigste teknologiske trendene for 2020.

En strategisk teknologisk trend

Som tidligere år presenterte Gartner IT Symposium/Xpo™-konferansen i år de topp 10 strategisk viktige teknologitrendene de ser på som de viktigste for året som kommer. Gartner definerer en strategisk teknologisk trend som «en med betydelig disruptivt potensiale, som er i ferd med å bryte ut av en tidlig fase og bli gjenstand for større innflytelse og mer vidstrakt brukt, eller som fortsetter å vokse raskt med en høy grad av flyktighet og nå vippepunkt i løpet av de neste fem årene».

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

Et av de mest sentrale punktene er å plassere mennesker i sentrum av teknologi-strategien. Alle handlinger som utføres av en organisasjon påvirker kunder, ansatte, forretningspartnere og samfunnet generelt. Å jobbe med teknologi uten å ha en menneske-sentrisk tilnærming vil redusere sannsynligheten for å lykkes. David Cearley, VP i Gartner, trakk spesielt frem dette i sin presentasjon.

I Val Sribars presentasjon påpekte han at hastigheten på utviklingen har akselerert enoromt: «Det er femti år siden den første meldingen ble sendt over det som har blitt kjent som Internett. I løpet av disse årene har teknologi endret bedrifter, menneskelige relasjoner og samfunnet generelt. De neste fem årene vil sannsynligvis komme med like mye endring som de foregående femti.»

Da Gartner i 2018 så i krystallkulen for 2019 var blant annet selvstyrende enheter, videreutviklingen av kunstig intelligens, blockchain, edge-computing og kvanteberegning noen av trendene. Det er ingen tvil om at disse teknologiene har preget dette året.

La oss se på Gartners topp 10 strategiske teknologitrender for 2020, som Gartner har basert på hovedtemaet; menneskesentriske smartrom (people-centric smart spaces):

 1. Hyperautomatisering
 2. Multiopplevelse
 3. Demokratisering av ekspertise
 4. Menneskelig forbedring (human augmentation)
 5. Transparens og sporbarhet
 6. «Empowered edge computing»
 7. Distribuerte skytjenester
 8. Autonomisering og robotisering
 9. Anvendt blockchain
 10. Sikkerhet innen AI (kunstig intelligens)

Dette er den første av to artikler knyttet til Gartners topp 10 strategiske teknologitrender for 2020. I dette blogginnlegget vil jeg ta for meg de fem første trendene og gå litt i dybden på hva Gartner mener og i hvilken grad dette vil påvirke deg som leder, dine ansatte og virksomheten sett under ett. Del to av artiklen vil bli publisert i løpet av neste måned – kommentarer og innspill mottas med takk.

1. Hyperautomatisering (Hyperautomation)

Med hyperautomatisering mener Gartner en utvidelse av robotiserings- og automatiseringstrenden som er i gang. Hyperautomatisering innebærer utviklingen av sofistikerte prosesser der kunstig intelligens blir viktigere enn det er i dag, hvor tradisjonelle roboter gjør predefinerte og målrettede oppgaver. Gartner trekker også frem utviklingen av digitale tvillinger, en teknologi som har vært en del av deres strategiske trender siden 2017. Digitale tvillinger er en simulert, digital fremstilling av et fysisk objekt eller prosess, og skal hjelpe med å blant annet forbedre daglige prosesser og redusere kostnader ved service og vedlikehold. Deloitte Insights publiserte i 2018 en rapport om digitale tvillinger (på engelsk).

Norske virksomheter som har et målrettet fokus på automatisering og hyperautomatisering vil kunne styrke sin operasjonelle lønnsomhet og tilby forbedrede opplevelser til sine kunder. Den store utfordringen ligger i å forstå omfanget av tilgjengelige automatiseringsmekanismer og teknologier, og hvordan de kan kombineres og utnyttes.

2. Multiopplevelse (Multiexperience)

Frem til 2028 vil brukeropplevelsen for digitale produkter og tjenester gjennomgå store endringer, primært gjennom et stadig økende fokus på samtaleplattformer (conversational platforms, som chatboter og smarte agenter). Gartner har siden 2018 sett på dette som en strategisk teknologi-trend.

Samtaleplattformene vil bli flinkere til å forstå og utføre normale dialoger og vil i større grad kunne bli stemmestyrt. Dette er en trend som har forsterket seg gjennom flere år, og som har blitt satset på av flere store aktører, blant andre Salesforce, gjennom oppkjøpet av Quip i 2016.  

Denne endringen er med på å redusere fordelene «teknologisk smarte» personer i dag har i den digitale verden, ettersom utfordringen med å kommunisere forståelig med datasystemer vil bli flyttet fra menneske til maskin. Det vil med andre ord kreve mindre teknologisk forståelse å kunne bruke de ulike systemene. Dette skjærer også delvis inn i det neste punktet om demokratisering av ekspertise.  

I tilllegg til mer stemmestyring og bruk av samtaleplattformer vil det fortsatt være høyt fokus på virtuell virkelighet (Virtual Reality, VR), utvidet virkelighet (Augmented Reality, AR) og blandet virkelighet (Mixed Reality, MR).

Gjennom å følge utviklingen og tidlig implementere og eksperimentere med løsninger for smartere dialog med kunder og brukere, blant annet gjennom smartbots, vil norske virksomheter kunne skaffe seg teknologiske forsprang. Vi har tidligere skrevet en artikkel som blant annet dekker kunstig intelligens og bruk av bots/roboter, som du kan lese her.

3. Demokratisering av ekspertise (Democratization of Expertise)

Med demokratisering av ekspertise mener Gartner at flere og flere vil få tilgang til kompetanse som maskinlæring og kunstig intelligens, uten å måtte anskaffe dyr teknologi eller gjennomgå dyr og omfattende trening og opplæring. Systemer og applikasjoner vil få enklere og mer forståelige brukergrensesnitt og vil i større grad benytte multiopplevelses-teknologier som stemmestyring.

Demokratiseringen av utvikling og design av IT-løsninger er et av de vesentlige områdene Gartner påpeker. Utviklingen og tilbudet av løsninger som krever liten eller ingen kodeforståelse vokser og bidrar til at du ikke lenger må ha spesialistkompetanse for å kunne skape nye tjenester og produkter.

Et annet eksempel Gartner trekker frem er fra finanssektoren, der tilbydere av robotiserte og automatiserte rådgivere vil kunne gi «folk flest» tilgang til rådgivning om finansielle plasseringer, som tidligere krevde menneskelige rådgivere.

Robot-rådgivere er ikke noe nytt, og i 2015 skrev KPMG en artikkel om fenomenet. De bruker som eksempel at slike robotiserte rådgivere lar andre brukergrupper (som yngre eller mindre investorer) få tilgang til rådgivning som de store selskapene ellers ikke ville finne tid til.

For virksomheter i Norge kan dette bety at mulighetsrommet innen innovasjon, design og utvikling av løsninger kan økes betraktelig – kanskje særlig for virksomheter som mangler spisskompetanse innen IT. Virksomheter med sterk teknologisk kompetanse vil her kunne få et ekstra fortrinn ved å raskere utvikle prototyper på produkter og tjenester.

4. Menneskelig forbedring (Human Augmentation)

Menneskelig forbedring er i et krysningspunkt mellom multiopplevelser, hyperautomatisering og tilgangen på stadig flere autonome (selvstyrende) systemer og tjenester.

Ifølge Gartner handler det om hvordan teknologi vil brukes til å forsterke de kognitive og fysiske aspektene av menneskelige opplevelser – innen den digitale sfæren. Menneskelig augmentasjon er en del av, eller direkte omtalt som «Human 2.0», der blant annet smart teknologi kan utvide funksjonaliteten til mennesket. Det kan være i form av proteser med funksjoner som overgår menneskelig ytelse, ekoskjelett – som det mest ekstreme. Men handler også om teknologiutvikling innenfor applikasjoner i tradisjonelle datasystemer og brukeropplevelse i skjæringspunktet menneske/maskin. 

Dette er med på å skape en effekt der ansatte søker å utforske og utvide sine egne personlige preferanser og styrker – til å forbedre sine profesjonelle arbeidsmiljø. Gartner hevder at innen 2025 vil hele 40 % av bedriftene ha begynt skiftet fra å designe for mennesker til å la menneskene selv bidra gjennom menneskelige augmentasjonsteknologier og -metoder.

5. Transparens og sporbarhet

Forbrukere er stadig mer bevisste på at personlig informasjon og data er verdifullt og forventer og krever kontroll. Det er også i sterkere grad et mer offentlig styrt fagområde, hvor EUs personvernforordning,

Transparens og sporbarhet er et vidt område, men omfatter blant annet det å etablere og beholde en etisk tilnærming til kunstig intelligens og andre avanserte teknologier for å kompensere for en voksende mistillit til de store selskapenes forvaltning av personlige data.

Konklusjon

Tempoet i dag er skyhøyt og utviklingen lynrask, og teknologien endres ikke gradvis, men plutselig. Opplys deg selv og andre – og gjør dine ansatte klare for neste års teknologittrender. I neste blogginnlegg ser vi på de fem neste trendene.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører

David Aleksandersen's photo

Av: David Aleksandersen

David Aleksandersen jobbet tidligere som forretningsrådgiver i MarkedsPartner. Han er utdannet ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk, tilsvarende en bachelor i Software Design og Multimedia. Han har også en etterutdanning i kommunikasjon fra Universitetet i Bergen. David har over 20 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, både nasjonalt og internasjonalt.