For de fleste virksomheter er skreddersøm sannsynligvis ikke den beste løsningen når det gjelder valg av CRM-system. I dette innlegget presenterer jeg sju klare fordeler ved å gå for et «standard» CRM-system. 

Du som leser denne artikkelen har kanskje erfaring med bruk av CRM-systemer. Du har kanskje også vært involvert i anskaffelsen av et eller flere CRM-systemer, enten hos nåværende eller tidligere arbeidsgivere.

Last ned gratis e-bok: En guide til kjøpere av CRM-system

Har du erfaring fra mellomstore og større virksomheter, er sannsynligheten høy for at dere utarbeidet en relativt omfattende kravspesifikasjon. Det måtte leies inn flere utviklere fra leverandøren for å implementere spesialløsningene. Implementeringsprosjektet tok kanskje et år, og kostet noen millioner kroner. Resultatet ble en relativt kompleks løsning med mye avansert funksjonalitet. Mye av den spesialutviklede funksjonaliteten ble kanskje heller ikke brukt?

Har du stilt deg spørsmålet om investeringen har gitt høy nok avkastning? Hvilke markedsførings- og salgsresultater kan du vise til? Forsvarer de millionene? Er selgerne fornøyde? Får de nok hjelp i hverdagen? Får de langt flere og bedre leads? Får de bedre innsikt i eksisterende kunders preferanser og prioriteringer?

Hvis ikke, er det kanskje på tide å tenke nytt neste gang du skal investere i et CRM-system. I dette innlegget vil jeg gi deg noen argumenter for hvorfor du bør kjøpe et standard CRM-system. 

1. God nok funksjonalitet

Det første argumentet er at de ledende standardløsningene har mer enn god nok funksjonalitet til å sikre høy forretningsverdi. Slaget står ikke der. Slaget står i bruk av standardfunksjonaliteten. Det er en lederoppgave å stå i mot kravet om spesialtilpasninger.

2. Rivende utvikling

Mange av løsningene er i en rivende utvikling. Det betyr at kravspesifikasjonen du utarbeidet snart er helt utdatert. Et godt råd er å finne ut hvor plattformen er på vei og ikke bare se på hvor den er i dag. Velger du rett, kan du leve med løsningen i mange år. Løsningen i 2025 kommer til å være helt annerledes enn i 2018.

3. Høyere kodekvalitet

Standardløsninger har færre feil. Jo mer du utvikler selv, desto flere feil vil oppstå. Du står også alene om å rette opp feilen om du har utviklet unik kode. Da må du også dekke kostnadene ved feilretting selv.  Dermed er kodekvalitet også et kostnadsspørsmål.

4. Leverandøruavhengighet

Med et standard CRM-system er du uavhengig av leverandører eller intern kompetanse. Lager du skreddersøm og spesialløsninger vil du derimot være sårbar for løsningsunik kompetanse. Du kan riktignok redusere avhengigheten til interne eller eksterne ressurser gjennom god dokumentasjon, men den kan aldri bli god nok. God dokumentasjon er kostbar å utvikle og holde á jour. Holder du deg til standard-systemer, vil avhengigheten sterkt reduseres.

5. Større brukeradopsjon

Har du noen gang hørt en selger klage over at CRM-løsningen er for enkel å bruke? At den mangler kompleksitet? Ikke jeg heller. Brukeradopsjon får du gjennom intuitive løsninger med relevante sanntidsdata fremskaffet gjennom automatikk, sporing av digital atferd og data som kundene selv har gitt. Ikke ved at selgerne registrerer nye leads eller oppdaterer kontaktinformasjonen manuelt.  

6. Time to Market

Holder du deg til de ledende standardløsningene, kan du være i gang i løpet av få uker. Starter du et skreddersømprosjekt med mange komplekse integrasjoner med backoffice-systemer med varierende datakvalitet og dokumentasjon, kan det fort ta et år før du kan ta CRM-løsningen i bruk.

7. Lave vedlikeholds- og oppgraderingskostnader

Holder du deg til et standard CRM-system, vil du enkelt kunne oppgradere til nye versjoner, spesielt om du har valgt en ledende skyløsning som HubSpot – Samme kildekode til alle kunder.

Hvilke krav vil du ha i fremtiden? 

Et avsluttende poeng jeg ønsker å understreke er at de færreste av oss klarer å spesifisere tydelige krav til løsninger fram i tid, utover rent generiske krav. Ved å velge en digital CRM-plattform med et rikt økosystem er det rimelig å anta at du kommer til å få dekket dine fremtidige, ukjente krav.

I dette innlegget har forsøkt å formidle de viktigste argumentene for å holde deg til standard CRM-implementeringer.  Jeg skal være forsiktig med å påstå at alle virksomheter kan klare seg med standardimplementeringer. Rådet er å la standardløsning være førende.

Har du bommet på softwarevalg, kan det fort oppstå behov for utvikling. Da må du gjøre en grundig vurdering av de fremtidige kostnader du påtar deg ved fortsatt videreutvikling, fremfor å svelge kamelen og bytte til et bedre system.

Holder du deg til standard, kan du bruke mer ressurser på to underbudsjetterte poster; strategiprosess og brukeropplæring.

Lykke til!

Gratis nedlastning:  En guide til kjøpere av CRM-system