Når bør man investere i performance marketing?

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring, er en form for digital annonsering hvor aktivitetene baserer seg på løpende måling og analyse, både via automatiske algoritmer og løpende optimalisering. Det er mange fordeler ved å investere i perfromance marketing, men det kan også være noen fallgruver. I dette blogginnlegget skal jeg gå gjennom noen viktige faktorer å vurdere før du investerer i performance marketing.  

Last ned gratis budsjettkalkulator for å regne ut annonsekostnader til  leadgenererende kampanjer 

Hva er fordelene?

En av de viktigste grunnene til at bedrifter bør vurdere å investere i performance marketing er at det gjør det mulig å måle og spore resultater på en måte som ikke er like enkelt med tradisjonell markedsføring. Med denne typen markedsføring kan du måle nøyaktig hvor mange personer som klikker på annonsene deres, hvor mange som konverterer til kunder og hvor mye inntekt og fortjeneste hver enkelt kunde gir. Dette gir dere som bedrift en bedre forståelse av avkastningen på investeringen deres, og lar dere optimalisere kampanjene for å øke konverteringsraten og redusere kostnadene per konvertering. 

Les også: Hva er performance marketing?

En annen fordel med performance marketing er at det gir bedriften kontroll over kostnadene dere bruker på markedsføring. Ved å bruke verktøy som kostnad per klikk (CPC) og kostnad per konvertering (CPA) kan dere sette et budsjett og optimalisere kampanjene deres for å maksimere avkastningen på investeringen. Dette gjør det også mulig å teste ulike strategier og se hvilke som fungerer best for bedriften. 

Performance marketing er også skalerbart i henhold til budsjettet og virksomhetens behov. Dere kan øke eller redusere annonseringsbudsjettet basert på kampanjens ytelse og resultatene de oppnår. Dette gjør det mulig å tilpasse markedsføringsstrategien og investere mer i det som fungerer best for dere. Performance marketing gjør det også mulig  å nå ut til en spesifikk målgruppe basert på deres demografi, interesser og adferd. Dette gir dere muligheten til å tilpasse budskapet og tilbudet deres til de personene som er mest sannsynlig vil konvertere. Ved å bruke målrettede annonser kan bedrifter også spare tid og ressurser ved å unngå å nå ut til personer som ikke er interessert i produktet eller tjenesten deres. 

 Les også: Hva er en god annonsetekst, og hvordan skriver du den?

Til slutt kan performance marketing hjelpe dere som bedrift å være mer konkurransedyktige, ved å gjøre så dere når ut til potensielle kunder på en mer kostnadseffektiv måte enn tradisjonell markedsføring. Dette gjør det også mulig for mindre bedrifter å konkurrere med større bedrifter, og nå ut til en større målgruppe uten å måtte investere like mye penger. 

Dette bør du tenke på før du investerer i performance marketing

Som nevnt er det mange fordeler med å velge performance marketing for markedsføringsbehovene deres, men det er visse faktorer som bør være på plass før en bedrift starter med performance marketing. 

Først og fremst er det viktig at dere som bedrift har en klar forståelse av målgruppen deres og hva dere ønsker å oppnå med markedsføringskampanjene. Dere bør ha definert mål for kampanjene; enten det er å øke salget, øke konverteringsraten eller øke trafikken til nettsiden. Å ha klare mål vil hjelpe bedriften deres å optimalisere kampanjene og måle suksessraten. 

En annen viktig faktor er å ha en godt utformet nettside som er brukervennlig og responsiv. Nettsiden bør være enkel å navigere, og kundene bør enkelt kunne finne det de leter etter. Å ha en responsiv web som fungerer godt på alle enheter vil også hjelpe bedriften med å øke konverteringsraten og redusere kostnadene per konvertering. 

Les også: Hvorfor du MÅ ha en responsiv web

Det er også viktig å ha en klar forståelse av konkurransen i markedet og hva som gjør deres bedrift unik. Dere bør ha utviklet en differensieringsstrategi som gjør at den skiller seg ut fra konkurrentene og tiltrekker seg kundene. Å ha en unik verdiøkning eller et unikt tilbud kan hjelpe bedriften å skille seg ut og tiltrekke seg flere kunder. 

Til slutt er det viktig å ha et godt team på plass som kan håndtere performance marketing. Dere bør ha ansatte eller samarbeidspartnere som har kompetanse innen digital markedsføring og som kan hjelpe dere å utvikle og optimalisere kampanjene deres. Å ha et godt team på plass vil også hjelpe bedriften med å håndtere eventuelle problemer som kan oppstå underveis. 

Så.. 

 

1. Det kan ta tid å se resultater: Selv om performance marketing kan gi effektive og målbare resultater, kan det også ta tid å bygge opp kampanjene og optimalisere dem for å oppnå de beste resultatene. Bedrifter bør være forberedt på å investere tid og ressurser i å teste, optimalisere og finjustere kampanjene sine for å oppnå best mulig avkastning på investeringen. 

2. Det kan kreve spesialisert kompetanse: Performance marketing krever spesifikk kunnskap og ferdigheter, inkludert evnen til å analysere data og optimalisere annonser og kampanjer basert på denne innsikten. Bedrifter som ikke har denne ekspertisen internt, må vurdere å jobbe med en erfaren partner eller konsulent som kan hjelpe dem med å planlegge, optimalisere og administrere kampanjene sine. 

3. Det kan være kostbart: Selv om performance marketing kan gi en høy avkastning på investeringen, krever det også en investering for å sette opp og optimalisere kampanjene. Bedrifter bør være forberedt på å sette av et passende budsjett og være villige til å investere tid og ressurser for å oppnå best mulig resultater. 


4. Konkurranse kan påvirke kostnadene: Som med alle former for markedsføring, kan konkurransen påvirke kostnadene ved å kjøre performance marketing-kampanjer. Dette kan føre til at det blir dyrere å nå målgruppen din og oppnå konverteringer, spesielt hvis du opererer i et konkurransedyktig marked. Bedrifter må være forberedt på dette og vurdere om performance marketing fortsatt er kostnadseffektivt i forhold til andre former for markedsføring. 

En liten oppsummering 

I sum er det viktig å ha en klar forståelse av målgruppen, et godt produkt eller en god tjeneste, en godt utformet nettside, en differensieringsstrategi og et godt team på plass før man starter med performance marketing. Ved å ha disse faktorene på plass vil dere ha større sjanse for å lykkes med markedsføringskampanjene deres og få en høyere avkastning på investeringen deres.  

Når alt dette er sagt, er det viktig å huske at performance marketing kan være en veldig effektiv form for markedsføring når den brukes på riktig måte. Hvis bedriften har klare mål, en definert målgruppe og en plan for hvordan man skal måle og optimalisere resultater, kan gode resultater oppnås med performance marketing. 

Les også: Derfor bør du samarbeide med en performance spesialist

For å oppsummere: Bedrifter bør vurdere å investere i performance marketing hvis de ønsker å øke salget, har en klar definert målgruppe, ønsker å teste og optimalisere kampanjene sine, ønsker kontroll over kostnadene og ønsker å måle avkastningen på investeringen sin. Men det er også viktig å være oppmerksom på at det kan ta tid å se resultater, kreve spesialisert kompetanse, kan være kostbart og påvirkes av konkurransen.

Vil du vite mer om performance marketing og om det kan passe for deg og din bedrift? Ta kontakt med Ken Leren, leder for performace, så hjelper han deg!  

 

 

Mia Kristine Bitangisha's photo

Av: Mia Kristine Bitangisha

Mia jobber som performance-spesialist i Markedspartner og brenner for målbarhet, analyse, oppfølging og beslutninger basert på data. Mia er uteksaminert Digital Analytics Specialist fra IHM Business School i Gøteborg. Hun har gjennom studietiden fullført to praksisperioder innen digital markedsføring og digital analyse. Senere bygde hun videre på denne graden med fag fra Bond University