Hva er performance marketing?

Måten bedrifter kan jobbe med å annonsere budskapet sitt på har endret seg drastisk med tiden. Før i tiden opererte man med massekommunikasjon hvor man segmenterte på hvilken papiravis som skulle brukes og møtte utfordringer med å kunne måle avkastningen på markedsføringsinvesteringene sine. Heldigvis endrer teknologien seg med tiden, og vi sitter nå med både muligheten til å målrette kampanjer mot ulike målgruppesegmenter, og analytiske verktøy som gir oss umiddelbar respons på markedsføringsaktivitetene våre.  

Last ned gratis budsjettkalkulator for å regne ut annonsekostnader til  leadgenererende kampanjer 

Så, hva er performance marketing? 

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring, er en form for digital annonsering hvor aktivitetene baserer seg på løpende måling og analyse, både via automatiske algoritmer og løpende optimalisering.  

Vi definerer performance marketing til å dekke følgende fire oppgaver:  

1. Resultatstyrte aktiviteter − Markedsføringen styres løpende basert på resultater. 

2. Strategisk segmentering − Vi har et tydelig mål om hvilke målgrupper vi ønsker å nå. 

3. Løpende optimalisering − Alle elementer blir testet og prioritet basert på resultater: Annonser, segmentering, plassering og landingssider. 

4. Flytende budsjettrammer − Innenfor et totalbudsjett har vi flytende budsjettrammer på tvers av aktiviteter, som styres etter lønnsomhet/ROAS (Return on ad spend).  

Fire typer resultater: 

Her er de fire vanligste typene av resultater som gjerne omtales innen performance marketing: 

1. CPM (Cost-per-Mille/kost per tusen) er en prismodell som baserer seg på antall ganger annonsen din vises. Prisen oppgis per tusen visninger, for eksempel CPM = NOK 50. Retargeting via bannerannonsering i nettaviser er for eksempel ofte priset på CPM, og det har vi alle merket etter å ha besøkt en produktside i en nettbutikk. Da blir man ofte fulgt opp med annonsering. Et godt tips: Husk at du som regel kan styre hvor mange ganger en annonse maksimalt skal vises for en og samme person i målgruppen. 

2. CPC (Cost-per-Click/kost per klikk) er nettannonser hvor du betaler for hvert klikk annonsen din får. Google Ads (annonsene du ser øverst i søkeresultatet når du googler) baserer seg svært ofte på CPC. Prisen per klikk vil variere ut fra konkurransen på søkeordet du ønsker å bli synlig på, samt kvaliteten på annonsen din og hjemmesiden/landingssiden du peker til.   

3. CPL (Cost-per-Lead/kost per lead) er en prismodell hvor tilbyder tar betalt for antallet konkrete henvendelser fra potensielle kunder (leads) annonsen genererer. For å kunne sette en realistisk pris må man først regne ut hva en ny kunde er verdt (i snitt). Salgsavdelingen din kan også være behjelpelig med å si noe om hvor mange leads de trenger for å kunne gjøre et salg. Hvis en ny kunde er verdt NOK 100 000 og salg i snitt selger til 1 av 4, vil et lead være verdt NOK 25 000. Dette vil da være grunnlaget for å forhandle fram en pris begge parter er komfortable med. OBS: Dere må også bli enige om kriteriene for hva et lead er, og ikke minst, hva et kvalifisert lead er.  

4. CPA (Cost-per-Action/kost per handling) er nettannonsering priset ut fra en konkret handling, som regel et salg. Tilbyderen av annonseproduktet tar betalt når det foreligger et dokumentert salg. Dette er en vanlig modell man kan optimalisere for via Google Ads, annonsering i sosiale medier, programmatiske mediekjøp eller enklere sagt − all digital annonsering hvor man i systemet man bruker har mulighet til å implementere et sporingsscript til de ønskede handlingene som blir gjort på for eksempel nettstedet ditt. Det blir også brukt innen såkalt affiliate marketing, som er basert på at annonsør betaler en provisjon til nettaviser, blogger og hjemmesider som promoterer dem gjennom bannerannonser, tekstlenker eller hele artikler. 

Performance marketing som en del av din digitale markedsstrategi 

Når det kommer til digital markedsføring, er det viktig å se på helheten. Vi samarbeider tett med kundenes toppledelse, salgs- og markedsavdelinger for å utvikle en strategi som gir optimal kost-nytte, og som er gjensidig forsterkende og verdioppbyggende over tid.  

Selv om vi har spesialisert oss innen inbound marketing og salg, har vi kompetanse innen de fleste disipliner innen digital markedsføring og anbefaler derfor alle ledere og markedsførere å ha flere tanker i hodet samtidig.  

Les også: Hva er en god annonsetekst, og hvordan skriver du den?

For å oppnå best mulig resultater innen performance marketing, vil jeg komme med tre råd:  

 

1. Ikke vær fornøyd med å kun måle effekten i én kanal, som for eksempel Facebook, LinkedIn, nettaviser eller Google. Prøv å eksperimentere med annonsering i andre kanaler og skaff deg et datagrunnlag slik at du kan sammenligne dem. 

2. Mål effekten av samlet kanalmiks via attribusjonsmodellering. Selv om for eksempel programmatisk display-annonser ikke kan krediteres direkte til mange salg, viser det seg ofte å være en viktig bidragsyter til en effektiv mediemiks. 

3. Husk også at kanalvalg og annonseutforming og budskap er en side av saken. De sørger for å sende den potensielle kunden inn til nettsiden din. Derfra må du imidlertid gjøre salget selv − og det forutsetter at den unike landingssiden din, og resten av innholdet på hjemmesiden, gjør jobben. 

Gratis budsjettkalkulator for å regne ut annonsekostnader til leadgenererende kampanjer: 


Last ned mal

Vilde Utter Nilsen's photo

Av: Vilde Utter Nilsen

Vilde jobbet tidligere som performance-konsulent i Markedspartner. Hun jobbet med resultatbasert markedsføring i flere markeder og kanaler, med mål om å øke våre kunders digitale synlighet og generere kvalifiserte leads.