For ledere om strategi, markedsføring og salg

En blogg fra Markedspartner

Blogginnlegg om strategisk ledelse (2)

Digital endringsledelse: Er kultur viktigere enn strategi?

Hvordan bør du som toppleder tenke rundt strategi og bedriftskultur? Hvilke kulturtyper finnes, og hvilken kultur har din virksomhet? Hvordan tetter du gapet mellom eksisterende og ønsket kultur? Dette er kritiske spørsmål for enhver toppleder, ...

Ledere må skape samhandling mellom marked og salg

Jeg snakker daglig med ledere i store og mellomstore organisasjoner som ønsker å forbedre salgsresultatene sine. Før vi kan stille en diagnose og foreslå tiltak, ser vi på hvordan de praktiserer salgs- og markedsarbeidet sitt. I 9 av 10 tilfeller er ...

Endringsledelse: Tenk markedsføring og salg i et treårs-perspektiv

Hvordan toppledere kan tenke langsiktig om digital endringsledelse i en hverdag preget av store og hyppige endringer i markedet, hard og uforutsigbar konkurranse og med tøffe resultatkrav fra styret.

Se flere av våre blogger