For ledere om strategi, markedsføring og salg

En blogg fra Markedspartner

Blogginnlegg om Kundereisedagen 2022

Slik forbedrer du dine kundereiser

I blogginnlegget jeg skrev forrige uke fortalte jeg om hvordan du kan forbedre kundereisene dine med data i kjernen. I dag skal jeg gå nærmere inn på hvordan du konkret burde gå frem.

Bedre kundereiser med data i kjernen

Mange bedrifter fortsetter i oppgåtte spor uten å reflektere så mye over kundereiser, forretningsmodeller og prosesser. For å komme deg videre og være innovativ må du «ut av boksen» og tenke friere rundt hvilke behov du egentlig løser for kundene ...

Digitalisering av salgsprosessen og vekstkartet for salg

Noe av det mest utfordrende for mange virksomheter er å sette salgsprosessen i system. I Markedspartner tar vi alltid utgangspunkt i metode først og har derfor utviklet et kundereisekart for de fem kundenære kjerneprosessene. Nå som Kundereisedagen ...

Se flere av våre blogger