6 måneder med covid-19: Hva gjør markedssjefene nå?

6_maaneder_med_covid-19_Hva_gjor_markedssjefene_naa

Da vi satt oss ned med fire markedssjefer i april 2020 (via Zoom, naturligvis), var det viktig for oss å kunne benchmarke en liten del av historien. Ta tempen på hvordan situasjonen påvirket arbeidsrollen i forskjellige bransjer, mens koronakrisen fortsatt utfoldet seg. Vel vitende at bedriftene Norsk Gjenvinning, Mills Proff Partner, Frydenbø Marine og Hallingplast – som også er kundene våre – ble truffet vidt forskjellig. Når vi nå, seks måneder senere, snakker med de samme markedssjefene igjen, er det ikke for å sjekke hvilke som var "flinkest" eller hvem som kunne forutse tiden fremover mest korrekt. Men hva har de lært? Hva tar de med seg videre? Og hvilke systemer og prosesser har vært ekstra viktig for dem i denne tiden? Dét er kunnskap som kan bli riktig så nyttig de neste seks månedene.

Morten Frøid, markedsdirektør ved Norsk Gjenvinning

#1: Hvilke 3 ord oppsummerer de siste 6 månedene, for deg i din stilling som markedsdirektør i Norsk Gjenvinning?

Lærerikt, effektiviserende og savn (kundekontakt)

#2: Og én setning for din bedrift som helhet? Morten_Frøid_Norsk_Gjenvinning

På enkelte områder har vi gjort positive omstillinger som vi ellers ville brukt mye lengre tid på å gjennomføre.

#3: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege Norsk Gjenvinning?

Vi opplever fortsatt svikt i oppdrag i en del kundesegment, og vi har fortsatt strenge restriksjoner i forhold til å være sammen. Kundemøter og kundedialog preges av Teams og digital kommunikasjon.

#4: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege din stilling som markedsdirektør?

Mindre reisevirksomhet, forsterket fokus på digitalisering – både innenfor markedsføring og andre områder. Situasjonen har pushet oss til å tenke nytt rundt konsepter for opplæring og informasjon.

Last ned gratis guide: De 6 markedsførings-KPI-ene som markedssjefen din  faktisk bryr seg om

#5: Hvilke konkrete endringer har dere gjort i markedsplanen for 2020 etter at vi sist snakket i april?

Vi har intensivert markedsføring på konsument. Det ble en boom i å rydde og pusse opp hjemme som skapte økt etterspørsel etter containere. På den andre siden reduserte vi markedsføring mot kundesegment som har hatt stor svikt eller bortfall i egen kundemasse.

#6: Hvor annerledes ble september 2020 enn det du så for deg i april 2020?

Jeg hadde nok sett for meg at covid-19 skulle være mer kortvarig og at vi nå hadde «business as usual». Det har ikke slått til og vi ser fortsatt volumsvikt i flere kundesegment. Men at digitalisering og effektivisering kom til å bli så klare nøkkelspillere som de har blitt, var jeg godt innstilt på.

#7: Hva kommer du som markedsdirektør til å fokusere på det neste halve året?

Utvikling av nye produkter og løsninger, og smart markedsføring av disse, står høyt på agendaen. Vi retter oss nå mer mot personasbasert markedsføring. Nye tilbud rundt e-kurs og mer digitaliserte kundereiser har også høyt fokus.

#8: Hvordan tror du mars 2021 blir?

Vi forstår vel alle litt mer av hva vi står oppe i nå enn for seks måneder siden, og ser at covid-19 fortsatt vil prege oss i lang tid. Jeg tror nok dessverre det fortsatt er restriksjoner på hvordan vi kan jobbe og omgås hverandre. Kanskje vi ser større grad av nytenkning rundt kontorfasiliteter og hvordan vi organiserer oss på arbeidsplassen. Også tror jeg nok dessverre vi fortsatt ser mange virksomheter som sliter og rammes av konkurs.

Les intervjuet med Morten Frøid fra april 2020.

Hanne Tømte, Marketingsjef i Mills Proff Partner

#1: Hvilke 3 ord oppsummerer de siste 6 månedene, for deg i din stilling som marketingsjef i Mills Proff Partner?

Røde salgstall, høy digital aktivitet og stor bekymring for bransjen

#2: Og én setning for din bedrift som helhet? Hanne_Tømte_Mills_Proff_Partner

En normal tid for dagligvarekanalen og en helt uvanlig tid for oss på storhusholdning med mange utfordringer for kundene våre, har medført at vi totalt klarer oss bra som bedrift.

#3: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege Mills Proff Partner?

Mange av kundene våre har store utfordringer, spesielt gjelder dette hotellene og en god del av restaurant- og kantinemarkedet. Kunder tar ikke imot besøk på grunn av smittevern, noe som gjør kundebesøk og relasjonsbygging med kundene svært utfordrende.

#4: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege din stilling som marketing sjef?

Siden jobben jeg utfører er fokusert rundt digital kommunikasjon, har ikke koronasituasjonen påvirket stillingen min nevneverdig. Endringer av planer og innhold er gjort, men i det store og hele er oppgavene og mengden som før.

#5: Hvilke konkrete endringer har dere gjort i markedsplanen for 2020 etter at vi sist snakket i april?

Foruten at alle messer er avlyst, i tillegg til full stopp på besøk fra kunder for presentasjoner og samarbeidsmøter, har vi stort sett holdt oss til planene vi hadde lagt.

#6: Hvor annerledes ble september 2020 enn det du så for deg i april 2020?

Sommeren ble nok tyngre for matserveringsbransjen enn jeg hadde håpet på. Mange turiststeder har klart seg ok i ferietiden, men byhotellene sliter veldig. Høsten blir vanskelig med manglende turister og forretningsreisende i Norge. Med ny smitte igjen etter ferien, fortsetter mange med hjemmekontor og det er langt flere kantiner som ikke har fått startet opp igjen, enn jeg forventet i april.

Her finner du våre digitale tjenester og kompetanse >  <https://www.markedspartner.no/tjenester-og-kompetanse/>

#7: Hva kommer du som marketingsjef til å fokusere på det neste halve året?

For meg og markedsavdelingen blir det viktig å bidra med digitalt innhold som kan hjelpe kundene våre til å finne nye og gode måter å drive på. Da må vi ha fokus på bærekraftig drift som er lønnsom.

#8: Hvordan tror du mars 2021 vil se ut?

Jeg er optimistisk av natur, så jeg tror vi da vil se lys i tunellen, med økt aktivitet på mange fronter i serveringsbransjen. Dessverre tror jeg nok at det kommer til å ta lang tid før vi er tilbake der bransje var før covid-19. Samtidig håper jeg også vi kommer til å se noen nye konsepter, tilbud og løsninger som kan være bærekraftige i tiden etter covid-19.

Les intervjuet med Hanne Tømte fra april 2020

Mats Hjørnevik, ansvarlig for markedsføring i Frydenbø Marine

#1: Hvilke 3 ord oppsummerer de siste 6 månedene, for deg i din stilling som ansvarlig for markedsføring i Frydenbø Marine?

Hektisk, hektisk, hektisk!

#2: Og én setning for din bedrift som helhet? Mats_Hjørnevik_Frydenbø_Marine

Det har utvilsomt vært en sesong preget av sterke kontraster.

#3: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege Frydenbø Marine?

Fokus på Norgesferie, hjemme-sommer og mye glede for utforskning av kysten, var utvilsomt med på å gjøre båtsommeren 2020 ekstra flott. Selv med det skiftende været. Så for vår del har det vært tidenes sommer for å teste trafikk inn på våre digitale flater. Det at vi rett før krisen hadde fått på plass riktig programvare for konvertering, publiseringsplattform for bloggen og kunne publisere informasjon og måle effekten av innholdet, har vært viktig. Hadde vi ikke hatt de digitale systemene på plass, for å håndtere nye leads og kunder, ville nok kundereisen raskt blitt en ubehagelig opplevelse. Da kunne vi lett ha blitt valgt bort.

#4: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege din stilling som ansvarlig for markedsføring?

Stillingen i seg selv er ikke preget. Vi var allerede midt inne i en implementering av inbound-marketing som vi heldigvis hadde kommet godt i gang med. Bloggen var up-and-running og workflows for innkommende leads på plass. Så for min del ble det heldigvis mye tid til å jobbe med markedsmateriale, noe som plutselig ble høyst nødvendig. Vi byttet nemlig motorprodusent. Som markedsfører gikk jeg hjem en tirsdag med masse bilder og videoer i banken, til planlagte kampanjer, og onsdag morgen sto jeg der uten aktuelle videoer eller bilder. Så etter å ha landet en ny motorprodusent, relativt raskt heldigvis, var det bare å sette i gang med å produsere bilder. 130.000 bilder tok vi, for å være nøyaktig. Så sånn sett ble det ikke like mye hjemmekontor på meg som for andre. Det ble heller båtkontor på havet.

#5: Hvilke konkrete endringer har dere gjort i markedsplanen for 2020 etter at vi sist snakket i april?

Foruten praktiske endringer, så har strategien vært det samme. Vi har hatt veldig fokus på kundereiser, men selve malen og markedsplanen jobber vi kontinuerlig etter.

#6: Hvor annerledes ble september 2020 enn det du så for deg i april 2020?

Jeg ville ikke sagt at det ble så veldig mye annerledes, men situasjonen er helt klart mindre normalisert enn jeg hadde trodd. Det har gått tregere enn forventet.

Les hvordan vi bygger bedre kundereiser for våre kunder

#7: Hva kommer du som ansvarlig for markedsføring til å fokusere på det neste halve året?

Vi bygger nye websider, og jobber kontinuerlig med å utvikle digitale plattformer som lever opp til forbrukeres UX-forventninger de neste fem årene. Bak kulissene jobber vi også med å systematisere og ha god governance på det vi driver med knyttet til datafangst, bruk av data og cruisecontrol på data.

#8: Hvordan tror du mars 2021 vil se ut?

Jeg tror vi går inn i en årstid hvor vi forbereder oss på en ny måte. I mars 2020 forberedte vi oss på en hjemme-sommer, mens i mars 2021 forbereder vi oss nok heller på et hjemme-år. Jeg tror at reiser forblir innenfor landegrenser, selv om grensene sikkert åpner mer opp. AS Norge har blitt bedre på å ta imot norske turister, så det gjelder nok å være tidlig ute med å bestille ferier du skal ha neste år.

Les intervjuet med Mats Hjørnevik fra april 2020

Sverre Tragethon, salg- og markedssjef i Hallingplast

#1: Hvilke 3 ord oppsummerer de siste 6 månedene, for deg i din stilling som markedssjef i Hallingplast?

Privilegert, fremtidsrettet og digital omstilling.

#2: Og én setning for din bedrift som helhet? Sverre_Tragethon_Hallingplast

Det er en turbulent og urolig tid, men hittil har vi ikke vært direkte rammet i noen stor grad — så vi er i en privilegert posisjon.

#3: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege Hallingplast?

Vi ser at digitale møter og konferanser har blitt en del av hverdagen. Framtiden er definitivt digital så vi har ansatt en dedikert person til markedsføring, med god digital kompetanse.

#4: På hvilken måte har koronasituasjonen fortsatt å prege din stilling som salg- og markedssjef?

Det positive med digitale møter er at det er enklere å finne møtetider og mindre reiser per møte. Men jeg savner jo å kunne ha øyekontakt og det å kunne kjenne på stemningen i det fysiske rommet. Det bookes også enda flere møter som ikke alltid er nødvendige. Så det har kanskje blitt litt for enkelt å booke møter?

#5: Hvilke konkrete endringer har dere gjort i markedsplanen for 2020 etter at vi sist snakket i april?

Vi har ikke måttet endre på noe spesifikt, men fortsetter vår målrettede satsning for å bli mer digitale i vår markedsføring.

#6: Hvor annerledes ble september 2020 enn det du så for deg i april 2020?

Jeg så for meg at høsten kom til å bli veldig travel, og det fikk jeg heldigvis rett i. Jeg trodde dog at jeg ville kunne reise inn i Norge fra Sverige uten karantene i september. Det må jeg nok dessverre vente en stund på.

#7: Hva kommer du som salg- og markedssjef til å fokusere på det neste halve året?

Vi fortsetter arbeidet vårt med å digitalisere markedsføringen. Vi vil nok fortsette med digitale møter, men forsøke å strukturere opp hva som er nødvendig og ikke. Samt fortsette å prioritere å møte kunder og samarbeidspartnere fysisk når mulig og tilrettelagt.

#8: Hvordan tror du mars 2021 vil se ut?

Vi regner med at mars 2021 blir like travel som i 2019 og 2020, men at det fortsatt vil være restriksjoner på reise og hvordan vi flytter oss i samfunnet. Om det er restriksjoner mellom de nordiske landene er vanskelig å si, men jeg håper det skal være lettere enn i dag.

Les intervjuet med Sverre Tragethon fra april 2020.

Gratis eBok - En praktisk Guide til Markedsplanlegginhg i b2b

Tove Eggen's photo

Av: Tove Eggen

Tove er leder for innhold og kommunikasjonsavdelingen i Markedspartner, og har over 12 års erfaring som tekstforfatter og innholdsrådgiver for internasjonale merkevarer. I tillegg har hun lang fartstid som forbrukerjournalist for Egmont, Aller og Bonnier. Hun har en brennende lidenskap for både ny kunnskap og engasjerende innhold basert på inbound marketing, SEO og digitale trender. I tillegg er hun en forkjemper for at alle temaer er interessante å skrive om – det gjelder bare å finne riktig vinkling, for riktig målgruppe.