Fra annonsekampanje til markedsføringsmotor

Fra annonsekampanje til markedsføringsmotor

 

På flere områder i bedriftenes hverdag har det gjennom de siste tiårene blitt utviklet «beste praksis» som er blitt forbedret over tid, og som etter hvert har blitt til allment anerkjente metoder og standarder: «Slik gjør du det bare». Eksempler på dette er HMS-systemer, kvalitets- og avvikssystemer, ISO-prosesser osv.

Innenfor markedsføring rår det (ofte) fortsatt mangel på struktur. Å neida, jeg glemmer naturligvis ikke våre detaljerte annonseplaner og eminente markedsplaner. Men uansett mangler en generell, helhetlig beste praksis for å strukturere arbeidet med bedriftens markedsføring med forankring i strategi. Spesielt hos små og mellomstore bedrifter begrenser ofte systematikken seg til å utarbeide en markedsplan. Og denne markedsplanen er i realiteten kun en aktivitetsplan, uten kobling til strategi. I tillegg vet vi at mange sliter med gjennomføring og oppfølging av de planlagte tiltakene.

Last ned gratis E-bok: En praktisk tilnærming til markedsplanlegging i B2B

Mange bedrifter gjør mye bra i markedsføringen sin. De har enkeltaktiviteter de vet fungerer, enkeltindivider som løser oppgaver på en spesielt god måte osv. Selger A er åpenbart glitrende i å få anbefalinger fra kundene han har ansvar for. Prosjektleder B gjennomfører sine prosjekter med en kundetilfredshet som er langt bedre enn normalen. Annonsering i medium N gir anskaffelseskostnad på nye kunder som er svært lønnsom.

Men det er viktig å ivareta helheten: Er det riktig å investere i tiltak som øker antall kundehenvendelser hvis bedriften ikke er i stand til å følge opp disse på en god måte?

For mange bedrifter er de tradisjonelle kampanjene en sentral del av markedsføringen. Det er to hovedutfordringer med kampanjefokusert marketing. For mange bedrifter vil det være knyttet stor usikkerhet til forventet effekt av en kampanje. Kampanjens suksesskriterier som originalitet og nytenkning - ofte både i budskap, konsept og kanal, har en iboende fallhøyde som i mange tilfeller ikke er nødvendig.

For det andre setter en kampanje-sentrisk tankegang ofte likhetstegn mellom markedskommunikasjon og markedsføring. Markedsføringens rolle i utviklingen av bedriftens markedstilbud og servicefunksjon overses og legger begrensninger for hva bedriften kan oppnå med sin markedskommunikasjon.

Løsningen er å tenke på marketing mer helhetlig. Begynn med å lage en tydelig kobling fra strategi til markedsføring, slik at du vet hva du skal oppnå. Planlegg deretter tiltak i prioritert rekkefølge basert på kost/nytte. Sikre at du utnytter alle de billige, hverdagslige mulighetene før du investerer i mer kostbare tiltak.

Et effektivt markedsføringsprogram handler om å sette bedriftens talent i system, skalere og utvikle talentet. Gjøre mer av det som gir resultater og legge stein på stein med strategisk fundamenterte tiltak som enkeltvis har liten risiko knyttet til seg. Etter hvert som programmet blir helhetlig og velutprøvd besitter bedriften en «markedsføringsmotor» med en forutsigbar og ikke minst velutprøvd effekt.

For mange vil kampanjer bli en del av markedsmiksen i fremtiden også. Men det som er sikkert, er at de bedriftene som vil gjøre markedsføring til et konkurransefortrinn, må prioritere utvikling av solide «markedsføringsmotorer».

I MarkedsPartner har vi utviklet et «Marketing Scorecard». Dette er et metodeverk vi benytter til å gjennomgå hele bedriftens marketing, og til å sikre at markedsføringen legges opp strategisk, helhetlig, og i riktig rekkefølge ut fra et kost/nytte-perspektiv. Sammen med dette har vi også et web-basert planleggings- og oppfølgingssystem som kan benyttes til gjennomføringen.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende presentasjon.

Last ned gratis e-bok:  En praktisk guide til markedsplanlegging i B2B

Tønnes Sannem Heian's photo

Av: Tønnes Sannem Heian

Tønnes Sannem Heian er daglig leder i Markedspartner. Han har bakgrunn som forretningsrådgiver og har omfattende erfaring fra strategi, markedsføring og webprosjekter fra en rekke bransjer.