Slik lager du en enkel strategi for sosiale medier

Slik-lager-du-en-enkel-strategi-for-sosiale-medier

 

Stadig flere bedrifter har heldigvis forstått at det ikke lenger er nok å bare «være» på sosiale medier. Her får du tips om elementer du kan ha med i strategien din for sosiale medier.

Heldigvis har vi kommet oss et godt stykke forbi spørsmålet om hvorfor det kan være lurt for bedrifter ha en tilstedeværelse i sosiale medier. Det er nok å se på Facebook sine tall bare her i Norge: Hele 82 % av Norges befolkning over 18 år er brukere, det vil si over 3,5 millioner mennesker! (tall fra Ipsos SoMe Q4 2023).

Last ned gratis:  Markedsførerens guide til bedre SEO

I dag er flere virksomheter blitt opptatt av hvordan tilstedeværelsen i sosiale medier skal være. Spørsmål som: «Hva skal målene for arbeidet i sosiale medier være?», «Hvordan skal vi organisere oss?» og «Hvilket innhold skal vi lage?» blir stadig vanligere. I dette innlegget gir jeg deg noen svar på disse og andre spørsmål rundt strategi for sosiale medier.

Må vi ha en egen SoMe-strategi?

Et naturlig første spørsmål å besvare er: Trenger vi egentlig en egen strategi for sosiale medier? Svaret er nok ja, men det er viktig at den ikke lever sitt eget liv, slik den dessverre gjør hos en del virksomheter.

  • Ikke lag en egen strategi for sosiale medier som er løsrevet fra organisasjonens overordnede strategier. Sosiale medier er raske og fleksible medier hvor publikum forventer rykende ferskt innhold. Det er derfor viktig at sosiale medier kommer tidlig med i bedriftens markedsføringsprosesser.
  • Dette gjelder også motsatt når det “smeller” i sosiale medier. For eksempel hvis noen uttrykker misnøye ved et produkt, en tjeneste eller en handling fra virksomheten. Det er viktig at de som er ansvarlige for sosiale medier kommer tidlig inn i krisehåndteringen. Kommer man raskt på banen med egne poster, kan man i mange tilfeller forhindre at saken eskalerer.
  • Pass på at målene som settes for sosiale medier tar utgangspunkt i organisasjonens egne mål, og bidrar til å støtte opp under disse. Antall følgere, likes og delinger er vel og bra, men bidrar det til å selge, forklare eller forbedre noe?

Mål for tilstedeværelse i sosiale medier

Hva skal dere oppnå gjennom å være tilstede i sosiale medier? Formuler dette som mål.

Hovedmål

Hva er kontoene på Facebook, LinkedIn, TikTok og så videre ment å bidra med til bedriftens overordnende mål på lang sikt? Sørg for at bedriftens overordnede mål er klarlagt, og definer hvordan de ulike sosiale medieplattformene best kan støtte opp under disse.

Delmål

Hva skal postene på de ulike plattformene oppnå av målbare resultater på kort sikt? Dette er indikatorer som hjelper dere å styre mot de overordnede målsettingene, og som forteller om dere er på rett vei.

Sett dere klare og oppnåelige delmål, som for eksempel rekkevidde, antall følgere, engasjement på poster, trafikktall fra sosiale medier til websidene deres. Basér nye mål på sammenlignbare historiske data hvis mulig.

Det ultimate målet for kommersielle aktører er selvsagt en form for lønnsom konvertering: Fører postene våre i sosiale medier til at får vi flere kunder? Selger vi flere varer eller tjenester som følge av SoMe-aktiviteter? Med mindre dere har produkter som er direkte omsettelige på nettsidene og sender kunder rett inn i butikken fra sosiale medier, kan det være vanskelig å måle lønnsomhet på konverteringer fra sosiale medier.

Ofte trengs det dypere kjennskap til potensielle kunders digitale adferd for å kunne si noe om eventuell effekt av tilstedeværelsen i sosiale medier. Stadig flere markedsførere har fått øynene opp for inbound- og marketing automation-verktøy, som blant annet gir muligheten til både å følge med på, og respondere på, kunders digitale adferd.

Les mer om marketing automation: Hva er HubSpot? (inbound marketing software)

Planer for publisering

Publisering i sosiale medier må ses på som en kontinuerlig loop eller, rettere sagt - flere looper.

Ofte er det jo det spontane, ferske og uforutsette innholdet som slår best an i sosiale medier. En post som responderer på en nylig hendelse for eksempel (såkalt newsjacking). Planer er likevel viktige for kontinuitet i kommunikasjonen. Planer gir også trygghet og mulighet til å respondere på gode muligheter som dukker opp.

Det kan være smart å dele opp planene på flere nivåer tilpasset organisasjonens sykluser ellers. For eksempel:

  • Årshjul: Del opp året i perioder med fokus på relevante områder og temaer.
  • Måneds- eller ukeplaner: Sett opp detaljerte publiseringsplaner per uke eller måned. Disse kan med fordel beskrive tema, målgruppe, handlingsdriver, type innhold (tekst, bilde, film osv.) og ansvarlig for publiseringen (hvis dere er flere).

SoMe plan 2.png

Når det gjelder tidspunkt for publisering av poster i de ulike kanalene, så er det ingen fasit for hva som er gode eller dårlige tidspunkt. En god tommelfingerregel er å legge ut innhold når det er mest sannsynlig at de du ønsker å nå fram til, er aktive på nettet.

Hos HubSpot finner du denne nedlastbare infografikken som kan være et nyttig verktøy i planlegging av SoMe-aktiviteter.

Strategi for innhold

Ideelt sett bør mesteparten av innholdet ligge i skjæringspunktet mellom organisasjonens informasjonsbehov og mottagers interesser.
Viktige ting å tenke over er:

  • Brukerløftet – hvorfor bestemte følgeren seg for å følge dere i utgangspunktet? Sørg for at brukere vil fortsette å se verdien av å lese deres poster i de ulike kanalene.
  • La innholdet være relevant for den type virksomhet dere er. Hvis dere selger sportsutstyr så er nok grunnen til at noen følger dere, at de er interessert i sport og idrett. Vær derfor forsiktig med å poste om alt mulig annet.
  • Hvem er i målgruppen, og hva skal den enkelte post oppnå? Tenk igjennom hvem dere vil henvende dere til, og bestem dere for hva dere vil at posten skal gjøre for mottaker. For eksempel skape en følelse eller lære bort noe som målgruppen setter pris på.
  • Hva skal mottaker gjøre med innholdet? Å kunne respondere enkelt og direkte på innholdet er det som først og fremst skiller sosiale og mer tradisjonelle medier. Tenk igjennom hva du vil at mottaker skal gjøre: Like, dele, kommentere, gå videre til dine kanaler for å gjøre noe? Oppfordre til, og legg til rette for engasjement!

 Innholdssirkler-v2.png

Frekvens

Pussig nok er mange bedrifter opptatt av å ikke poste for mye i sosiale medier. Dette henger kanskje sammen med erfaringer fra e-postmarkedsføring og spam-problematikk. Dette er sjelden en relevant problemstilling. Utfordringen er nok snarere den motsatte. Algoritmer og omfanget av innhold fra andre gjør at det bare er en liten del av postene dine som blir synlig for ølgerne.

Sørg derfor for å publisere nok innhold til å i det hele tatt bli synlig. Dere er avhengige av en viss frekvens for å bli sett, og derfor er det også viktig med gode planer og å involvere mange i organisasjonen. Sørg alltid for å ha et godt lager med innhold og poster som kan legges ut når det ikke dukker opp annet mer ferskt innhold. Jevnlig og engasjert blogging, flere ganger i uken, er det som først og fremst blir premiert i form av rekkevidde.

Involver ledelse og organisasjon

Til slutt: Sørg for at strategien blir forankret i hele organisasjonen! Sosiale medier er ikke noe et par ansatte jobber med alene nede i et hjørne av kontoret. Hvis alle kjenner målene for tilstedeværelse på sosiale medier og vet hva som skal til for å få en vellykket kommunikasjon, er det mye lettere å få flere til å bidra. Det er helt nødvendig for å få nok godt innhold over tid.

Last ned gratis: Guide til bedre SEO

 

Ofte stilte spørsmål

Det er viktig med en strategi fordi det hjelper bedrifter å koordinere sine aktiviteter, måle suksess og sikre at de når sine kommunikasjons- og markedsføringsmål effektivt gjennom sosiale medier.

For å komme i gang med sosiale medier bør en bedrift først identifisere sine mål, forstå sin målgruppe, velge relevante plattformer, og utvikle en innholdsstrategi som speiler merkevarens verdier og budskap.

En plan for sosiale medier bør inkludere målsettinger, målgruppeanalyse, innholdstype, publiseringsfrekvens og retningslinjer for merkevarekommunikasjon.

Effektiviteten av sosiale medieplattformer kan variere avhengig av målgruppen og bransjen. Plattformer som Facebook, Instagram, LinkedIn og X (Twitter) er populære valg, men det viktigste er å velge de plattformene hvor målgruppen er mest aktiv.

 Bedrifter kan måle effekten ved å spore måltall som engasjement, rekkevidde og trafikk til deres nettsted fra sosiale medier, samt se hvordan disse aktivitetene påvirker salg og kundeoppfølging.

Siri Hofstad Ruud's photo

Av: Siri Hofstad Ruud

Siri er innholdsrådgiver i Markedspartner. Hun opptatt av å skape innhold folk vil se mer av. Både i bloggform, på sosiale medier og i tradisjonelle medier. Siri har en bachelor i PR og samfunnspåvirkning fra Høyskolen Kristiania og kom til oss fra jobben som kommunikasjonsrådgiver for Venstre.