Digital markedsføring og salg som skaper vekst

En blogg fra Markedspartner

Blogginnlegg om markedssjef

Fra annonsekampanje til markedsføringsmotor

På flere områder i bedriftenes hverdag har det gjennom de siste tiårene blitt utviklet «beste praksis» som er blitt forbedret over tid, og som etter hvert har blitt til allment anerkjente metoder og standarder: «Slik gjør du det bare». Eksempler på ...

Hva er et «oppgavekart», og hvorfor trenger du det i markedsføringen?

Det finnes mange gode metodeverk for strategisk planlegging av markedsføring, og minst like mange dyktige rådgivere. De fleste bedrifter har utvilsomt mye å vinne på å involvere en utenforstående strategisk rådgiver for å prioritere de riktige ...

Markedssjef: Styrer du kundeopplevelsen?

Min opplevelse av å være kunde hos deg er et resultat av den reisen du tar meg med på. Spørsmålet er: - Har du kontroll?

Hvordan ROMI gir markedssjefer bedre innsikt og økt tillit i bedriften

Det har blitt sagt at for at markedssjefer skal nyte tillit i bedriften og ha en plass ved lederbordet må de lære seg å regne. Og er det ett tall markedssjefen bør kunne legge på bordet er det ROMI.

Se flere av våre blogger