Slik planlegger du din digitale markedsføring

Når vi i MarkedsPartner snakker om digital markedsføring, tenker vi ikke kampanjer.

Vi snakker om en helhetlig, langsiktig, strategisk arbeidsform basert på mål, strategi, kontinuerlig gjennomføring, analyse og forbedring. Det handler også om å se markedsføring og salg i sammenheng.

Her er 5 punkter som, etter min erfaring, er de viktigste i planleggingen av en god digital markedsplan.

1. Ha et tydelig definert mål

Før dere starter markedsplanleggingen, må det være et målbilde på toppen. Hva er markedsplanen til for? Lag en målstyringsmodell, hvor alle tiltakene dere planlegger peker mot et konkret kvantifiserbart mål. Dette målet kan være overordnet, i form av salgsomsetning eller x antall nye kunder. For noen virksomheter vil det være hensiktsmessig å holde salg og omsetning utenfor markedsavdelingen, og heller måle antall kvalifiserte leads overlevert til salgsavdelingen.

> Les også: Tydeligere skille mellom salg og marked gir bedre samarbeid og effekt 

2. Bygg en motor

Dagens markedssjefer bør tenke programmer før de tenker kampanjer når de utarbeider markedsplaner. Programtankegangen vil gi bedre resultater på lang sikt, og større forutsigbarhet. Vi bruker ofte en motor som et bilde på dette. Metaforen spiller på at din digitale markedsføring er noe som bør pågå hele tiden, og ikke bare i rykk og napp, som i en kampanjetankegang.

Mye av det som bør ligge i programmer er ting som smører motoren og holder den i gang mot kjøpere med erkjente behov (blogginnlegg, delinger på sosiale medier, vedlikehold av Google Adwords, tiltak for søkemotoroptimalisering, etc.). Du vil også ha tidsstyrte, planlage aktiviteter (kampanjer), rettet mot kjøpere med ikke-erkjente behov.

For å få programmer og kampanjer til å fungere i praksis, trenger du et marketing automation-system som f.eks. HubSpot. Et slikt system holder motoren i gang til enhver tid, og automatiserer svært mange oppgaver som ellers vil ta altfor mye tid.

3. Eksperimenter, mål og lær

Et marketing automation-system har den tilleggsfordelen at alt du gjør er målbart i sanntid. Dette gjør det mulig for dere å teste ut ideer i liten skala. Så kan dere raskt droppe de aktivitetene som ikke fungerer, før de har kostet mye penger. Og enda bedre: Dere kan raskt forsterke de aktivitetene som fungerer bedre enn forventet!

Jeg fikk selv noen skikkelige aha-opplevelser under en aktivitet vi gjennomførte i februar. Uten løpende måling og oppfølging ville det blitt fiasko. I stedet ble det et glimrende sluttresultat. Her kan du lese om erfaringene: Native annonsering: fra katastrofe til kjempesuksess på en dag.

Jeg vil anbefale markedssjefer å planlegge med slike eksperimentelle aktiviteter minst en gang i måneden. Vår erfaring er at det er moro, det er motiverende, og alle involverte lærer mye. Og så gir det resultater i tillegg!

4. Tenk beredskap

Et mål for mange markedsføringstiltak er å trigge respons eller handling fra potensielle kunder. Likevel - og dette fremstår som ganske utrolig for meg - er det veldig mange bedrifter som later til å være helt uforberedt på innkommende kundehenvendelser.

Dere være klare til å respondere raskt når dere lykkes i å få en potensiell kunde interessert! Det er helt avgjørende for å konvertere en kundehenvendelse til et kjøp. Ta gjerne en titt på hva min kollega Lars Hansen har skrevet om dette.

5. Utvikle bedriftens marketing equity

Alle tiltak i en markedsplan må ha et taktisk mål. Det kan være et gitt salgsvolum, et antall nye kunder, eller annet. Men når vi snakker om digital markedsføring, skal alle tiltak også ha et tilleggsmål om å utvikle din bedrifts marketing equity. Jeg pleier å si at alle markedsføringstiltak skal ha en "digital hale". Les mer om marketing equity her.

> Les også: Hva CEO og styret må vite om digital markedsstrategi


Ved å følge disse 5 punktene får du en digital markedsplan som er relevant, langsiktig, og kontinuerlig forbedringsorientert. Som med alt annet innen dette feltet, er det gjennomføringskvaliteten som avgjør suksess eller fiasko.

Lykke til!

 

Gratis e-Bok  Digital markedsstrategi i 2017 for ledere

Stig Hammer's photo

Av: Stig Hammer

Stig jobber som faglig leder forretningsrådgivning i Markedspartner og var med på å starte selskapet i 1997. Han har mer enn 20 års erfaring fra strategisk rådgivning til store selskaper i mange ulike bransjer, og i alle ledd av verdikjeden. Stig er utdannet siviløkonom, og er opptatt av strategisk forbedring av kundereiser, digital transformasjon og inbound marketing.