Video i innholdsmarkedsføring: Bruk nok tid på planlegging og logistikk

Planlegging av video-Espen.z.-1

Videoopptak er vanligvis kjempegøy, men ikke ta for lett på planleggingen. Uforutsette utfordringer forsinker produksjonen og kan ramme både personas, budskap og budsjett.

 Se gratis webinar: En introduksjon til videomarkedsføring

Noen av de morsomste arbeidsdagene har jeg med videoopptak, helst ute «i felt». Det er noe med situasjonen, der flere mennesker samles og samarbeider tett i flere timer om å skape noe kreativt som andre skal ha utbytte av å se på.

Når vi endelig er i gang med opptak, og ting ser ut til å fungere som planlagt, glemmer jeg litt alle de timene som er gått med til nettopp planlegging og forberedelser av så mange detaljer som mulig i forkant av denne dagen.

Graden av planlegging varierer med hva slags videoinnslag du skal lage. En egenprodusert teaser krever at du har stikkordene til budskapet på plass, et egnet sted med riktig lys til selve opptaket og nok batterikapasitet og lagringsplass på mobilen.

Her er forresten noen tips om slike produksjoner.

Casting

Når du skal formidle en historie eller en prosess, krever det litt mer. La oss si at du har ansvaret for å produsere og distribuere en video om en ny løsning som virksomheten din ønsker å promotere. Konseptet er at dine egne ansatte forteller og demonstrerer foran kamera. Da er det en serie med detaljer som må på plass:

De rette medarbeiderne med nødvendig fagkompetanse må trekkes inn:

  • Har de videotrening fra før?
  • Bør de få litt opplæring?
  • Hvilke dager har de tid til å være med på forberedelser og opptak

Opptakssted

I tillegg må du foreta research av mulige opptakssteder som fungerer i forhold til budskapet. Er det teknologi eller kjemi i et laboratorium? Er det mulig å benytte disse lokalene? Og egner de seg for opptak?

Bruk bilder

Nå er tiden moden for å trekke inn videoteamet. Enten det er på huset eller du leier det inn, bør disse ressursene være med på planleggingen av innhold og opptakssted. De har en egen evne til å se hva som skal til for at bildene i seg selv forteller mest mulig:

  • Hvilke håndfaste produkter kan vi bruke i bildet?
  • Er det fremgangsmåter vi kan demonstrere?
  • Er det behov for å designe grafiske elementer for å få frem eller understreke poenger?

Det er fort gjort å gå i fella og produsere en video med monotone bilder og altfor mange ord.

Location, eller opptakssted, må avklares så tidlig som mulig. De som skal gjøre opptak har behov for å bli kjent med stedet med hensyn til blant annet lyd- og lysforhold.

Les mer om beste praksis for video i din markedsføring her. 

Detaljene

I tillegg kan det være rent praktiske utfordringer:

  • Er det støykilder som må elimineres?
  • Er lokalene tomme eller må dere planlegge for «crowd control»?

Det første kan være arbeider i bygget. Det skader ikke å sjekke om håndverkere har planlagt betongboring samme dag.

Det andre betyr at dere må ha folk til å holde uvedkommende unna opptaksstedet når kameraet går.

Samarbeid om manus

Ikke glem å jobbe frem et godt manus i samarbeid med de som skal foran kameraet. Også her er det et par feller som er lett å tråkke i: Hva som skal formidles og måten det gjøres på.

Sammen kan dere utarbeide en skisse til budskapet som skal ut. Så fullfører hovedpersonene sitt manusutkast slik de foretrekker å formulere seg for å få frem budskapet på sin muntlige måte.

Med andre ord: Å følge et detaljert manus fungerer ofte dårlig. Det er lett å bli bundet til teksten, og man mister seerkontakten hvis det stadig er behov for å flytte blikket til et hjelpe-ark utenfor kameraets brennvidde.

Varighet

Her kan de trenge bistand fra deg til å komme helt i mål. Bli enig om et anslag på hvor lang videoen skal bli og gi dem en makstid til rådighet. Og du bør kvalitetssikre innhold og tidsbruk i god tid før opptak.

Jeg skal ikke dykke ned i hver minste detalj i forkant av opptak, men poengtere at det er mange detaljer å holde styr på underveis.

Og alle parter må være klar over at detaljene må være på plass for at dere skal komme i mål med produksjonen.

Forsinkelser koster

Ja, denne ikke-synlige delen av produksjonen kan koste en del tid og gjerne noen kroner. Alternativet er å ta ting mer på sparket underveis og takle utfordringene etter hvert som de oppstår. Da må du være klar over at det kan medføre minst like mye tid og langt høyere kostnader:

Enkle ting som misforståelse om tid eller sted betyr forsinkelser. Det samme gjelder om fagfolk stiller opp foran kamera før de er kommet skikkelig i mål med budskapet de skal formidle. Trafikk og støy kan kjapt ødelegge hele opptaksdagen eller kreve improvisert innsats for å eliminere dem.

I slike situasjoner går tiden fort på settet, og det er ikke gratis å ha et videoteam på jobb utover avtalt tid eller en dag ekstra.

Kontroll på logistikken

Jeg har gått i et par feller selv. Ved ett tilfelle fant vi en god location i en korridor. Da vi sjekket stedet, var det stille. Da opptakene startet, lærte vi fort at korridoren var hovedåren til kantina …

Kostnad: Forsinket opptak for å vente til lunsjtrafikken hadde gitt seg, samt få tak i mennesker som kunne vokte dører.

En annen gang reiste jeg fra Oslo til Trondheim uten å ha dobbel bekreftelse på avtalen med samtlige intervjuobjekter. En avtalene måtte etableres på nytt, så det ordnet seg. Derimot krevde det et par timer ekstra jobbing og ombooking til et senere returfly.

Trenger du en oppskrift på hvordan du kan bruke video til leadsgenerering, har vi en til deg her. 

Persona glipper

Dette er egentlig småplukk. Den største konsekvensen for din del gjelder markedsføringen av budskapet: Mye rot, avbrytelser og forsinkelser kan føre til tap av fokus på det riktige budskapet til den ønskede målgruppen. Da svekkes effekten av innholdet som er produsert.

Etter opptak starter redigeringen. Også her må du budsjettere med mer enn tid til selve den tekniske oppgaven. Du må gå gjennom utkastene, og trolig er det nødvendig at fagfolkene som har bidratt må ha et ord med i laget.

Har du en markeds- og/eller salgssjef å rapportere til, ryker du nok på et par runder med godkjenning også der. Samtidig må du være tydelig med rammene, med et maksimalt antall omganger med korrigeringer. Ellers kan det gå med uforholdsmessig mye tid og ressurser på den delen.

Jeg har hatt videoproduksjon som en del av jobben i en snau tiårsperiode og lært at det straffer seg å ta lett på planleggingen. Grovt regnet bør du ta høyde for at rundt 30 prosent av tiden går med til dette. Noen ganger trenger du mindre, andre ganger langt mer.

Lykke til!

Se webinaret:  En introduksjon til videomarkedsføring

Espen Zachariassen's photo

Av: Espen Zachariassen

Som innholdsrådgiver i Markedspartner leverer Espen drivstoffet til inbound-kampanjer for våre kunder. Han opptrer også som rådgiver og inspirator for oppdragsgivere som ønsker å skrive selv.