Opphavsrett for markedsførere

Opphavsrett for markedsførere-112275-edited.jpg

 

Artikkelen er klar. Du mangler bare et passende bilde. Et raskt Google-søk gir deg mange gode alternativer, og du finner et du bestemmer deg for å bruke. Vent litt, er dette innafor? Noen ganger er det ok, men som regel ikke. I dette innlegget ser vi på hva markedsførere må vite om opphavsrett og bruk av bilder i markedsførings-sammenheng.

Hva sier loven om opphavsrett? 

La oss ta en titt på lovteksten til Åndsverksloven, som ikke bare gjelder fotografier og bilder, men også "litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform". §1 er ganske tydelig i sin forklaring og sier: 

“Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket”.

Last ned gratis e-bok: 10 vekstoppskrifter til din digitale markedsføring

Opphavsmannen, i dette tilfellet fotografen eller designeren, har enerett til å bestemme hvem som kan benytte bildet, og i hvilken sammenheng det kan benyttes.

§3 sier også at opphavsmannen har rett til å bli navngitt, noe som normalt sett er god skikk. Du som bruker av bildet har heller ikke lov til å gjøre endringer på bildet uten tillatelse, og opphavsmannen kan kreve at det kommer frem at bildet er endret på.

Opphavsmannen bestemmer også, selv om bildet er solgt, til hvilket formål bildet kan brukes og i hvilken grad det kan endres. Det at bildet er kjøpt, gir ikke kjøperen rett til å videreselge bildet eller bruke det til andre formål enn det som er spesifisert ved kjøpet.  

Hvem eller hva som er på bildet er av betydning

Når det først er snakk om bildebruk, er det også viktig å vite hvem du har lov til å fotografere eller benytte bilde av. Generelt sett har du lov til å fotografere hvem og hva du vil, så sant du oppfører deg forsvarlig og forholder deg til regler satt av eier / arrangør på stedet. Loven for publisering er derimot strengere. §45c er klar og tydelig på at bilder som avbilder person(er) ikke kan gjengis eller vises uten samtykke av den som er avbildet. Enda viktigere er det ved avbilding av barn, hvor en forelder skal godkjenne bruken av bildet.

Situasjonsbilder og føre var-prinsippet

Situasjonsbilder kan publiseres gitt at de ikke er krenkende for noen av dem som er i bildet. I hovedsak handler det om hva som er budskapet / motivet i bildet. Du kan stille deg spørsmålet:

Er personen i fokus eller situasjonene / aktiviteten, og hva er budskapet?

Det finnes noen særskilte regler for hva bildet kan inneholde og hvor du ikke trenger tillatelse, men i hovedsak gjelder føre-var prinsippet.

Det er viktig å være klar over at du, dersom du har fått samtykke til publisering av bildet, skal bruke det til det formålet som først var avtalt. Å bruke et bilde i et blogginnlegg for deretter å benytte det i en avisannonse er to ulike bruksområder som hver for seg må forhåndsavklares med opphavsmann og avbildet person. 

Les også: Hvordan velge bilde til ditt neste blogginnlegg

Creative Commons og Google

Hvis du skal bruke bilder fra Google så får du her et lite tips som kan gjøre bildebruken “sikrere”. Når det gjennomføres et bildesøk har man muligheten til å velge bruksrettigheter. Det sier noe om hvilke rettigheter opphaveren av bildet har satt. Uansett er det viktig å være klar over at denne tjenesten ikke gir noen garanti for at bilde likevel er bundet av opphavsrett (det kan rett og slett være feil merket).

Creative Commons og Google.png

 

Oppsummert får du 5 kjøreregler ved bruk av bilder i din publikasjon:

  • Respekter opphavsmannens rettigheter og vær føre var ved å be om tillatelse
  • Krediter alltid opphavsmannen og oppgi kilde
  • Skal du bruke bilder hvor hovedfokus er andre personer sørg for å ha tillatelse til å bruke dette
  • Ikke link til eller publiser innhold som du er usikker på om er lovlig publisert
  • Ta forhåndsregler ved søk etter bilder, så er du “sikrere” ved bruken av bildet, men husk at du har ansvaret. 

Les også: Har du kontroll på hvor du lagrer bedriftens bilder?

Hvor kan du finne gode bilder?

Vil du være på den sikre siden kan du kjøpe illustrasjonsbilder trygt og rimelig fra leverandører som Shutterstock, 500px, Fotolia. Trenger du redaksjonelle bilder, kan du sjekke ut NTB Scanpix. Av gratistjenester kan vi anbefale Burst, StockSnap og Unsplash. Les mer om disse tjenestene her. Det beste av alt er om du har kompetanse eller midler til å ta egne bilder, eventuelt i samarbeid med en profesjonell fotograf. 

Konklusjon

Trygg og riktig bruk av bilder på nettet er egentlig ganske enkelt. Sørg for at du har tillatelse til å bruke bildet, og at tillatelsen dekker det formålet du ønsker å bruke bildet til. Pressen har sine retningslinjer, men i markedsføring gjelder strengere regler. Selv om et blogginnlegg kan ligne en redaksjonell sak i en nettavis er de to helt ulike formater, juridisk sett. Et blogginnlegg på en firmablogg er per definisjon reklame, og du kan ikke her uten videre bruke et bilde som er merket for redaksjonell bruk.

Lykke til!Gratis ebok:  Growth hackerens kokebok  10 vekstoppskrifter til din markedsføring

Marius Wallin's photo

Av: Marius Wallin

Marius jobbet tidligere som utvikler og interaksjonsdesigner i Markedspartner. Hjelper bedrifter å vokse ved å fokusere på hele brukerreisen, optimalisering av konverteringer og funksjonelt design.