Gratulerer med fullført mentor-program - til oss alle tre!

Gratulerer_med_fullfort_mentor_program_til_oss_alle_tre

Er du en god mentor for de ansatte i ditt selskap, og har du selv en eller flere mentorer som gjør deg til en bedre leder? I dagens omskiftende landskap bør alle ha en mentor de kan stole på og som bygger dem opp.

Begrepet Mentor kjenner du kanskje fra den greske historien gjenfortalt i Iliaden og Odysseen av Homer. Da Odyssevs reiste ut for å kjempe i Troja, ga han Mentor og Eumaios ansvaret for å oppfostre sin sønn, Telemakhos. Derfor forbinder man ordet i dag med opplæring og forbilder. 

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

Lars Mathias og Sana trengte mentor

De to siste årene har jeg fulgt Lars Mathias og Sana som mentor, mens de har fullført sin bachelor ved Hauge School of management i Oslo. Et frivillig, men ansvarsfullt verv. Siden starten har jeg møtt studentene både sammen og hver for seg. De er i begynnelsen av 20-årene og på vei til å forme et profesjonelt liv og står foran tøffe veivalg. Jeg håper å ha bidratt med fornuft, erfaring og gode verdier, men alltid på deres premisser. Det er ikke noe poeng for meg som mentor å sole meg i glansen av mine erfaringer eller vifte med min CV. Jeg gikk til oppgaven for å gi dem mot og motivasjon og muligheter for å gjøre selvstendige, gode valg i fremtiden.

Foruten å snakke generelt om hva som rører seg i livet, både profesjonelt og privat (Lars Mathias er svoren Liverpool-fan - dessverre), har vi vært tett på både praksisperioder og bacheloroppgaveskriving. I tillegg har vi mer systematisk vært innom blant annet disse temaene:

 • Identitet - hvem er du, hvordan oppfatter andre deg og en bevisstgjøring av hva du står for
 • Hvem er du i et gruppesamarbeid/team?
 • Hva motiverer deg, hva oppleves som strevsomt, hvordan spille på andre og hvordan bli en bedre samarbeidspartner?
 • Etiske utfordringer knyttet til ledelsesansvar
 • Motivasjonsfaktorer. Hvilke mål ønsker du å oppnå og hvem tar valgene i ditt liv?
 • Skuffelse og nederlag. Hvordan håndterer du nederlag og hvilke strategier kan du bruke for å komme videre?

For et par uker siden fikk jeg snap fra dem begge hvor de feiret vel bestått bachelor og er nå klare for yrkeslivet, i hvertfall for en periode, før de eventuelt ser behov for å studere mer. Gratulerer!

For min del har det vært nyttig selv om det har tatt tid i en hektisk arbeidshverdag, men såpass nyttig at jeg har takket ja til to nye studenter fra høsten av. I mitt hode er ikke mentoring kun nyttig for den ene parten, men et gjensidig forhold for å øke kunnskap hos alle.

Les også: Rekrutteringsstrategi: Hvordan lage en kandidat-persona?

En mentor ser deg

På engelsk kalles en mentor eller veileder for «tutor» – det er ikke tilfeldig. Ordet tutor kommer fra latin og har betydningsnyansene å se på, betrakte, sørge for, dra omsorg for, ta seg av og holde oppe.

Paul Otto Brunstad er professor og foreleser ved NLA Høgskolen i Bergen, og han har skrevet om mentorer som nomader. «Det nomadiske blikket er på ulike måter søkende, oppfinnsomt, nyskapende og kreativt. Dette bør også gjelde mentors blikk.(...) Gjennom et slikt blikk kan begge to, både mentor og nybegynneren, oppdage nye og spennende horisonter og muligheter som ingen av dem så før de møttes.»

Jeg låner også gjerne et gyllent sitat fra forfatteren, bloggeren og podcast-verten James Altucher: «Learning never stops. Many people die at 25 but are not put in the coffin until 75. The learning stopped for them early.»

Ulike mentor-former

Mentoring kan ta ulike former, og du har sikkert trådt inn i rollen mer eller mindre bevisst en lang rekke ganger. Som regel ser vi for oss en mentor som en senior som deler kunnskap med en junior. Endel velger å sette sammen mentorgrupper, eller såkalte mastermind-grupper, som møtes jevnlig for å dele kunnskap.

Mer uformelt kan det være en gruppe mennesker du stoler på og har gjensidig utbytte av å dele erfaringer med, gjerne kalt «a kitchen cabinet». I en del tilfeller vil det også være naturlig at en junior tar rollen som mentor for en senior. Tenk deg for eksempel hva endel av dine yngre ansatte sitter med av digital kunnskap og erfaring, som du vil ha god nytte av. 

I artikkelen «Your career need many Mentors, not just one», av Dorie Clark, lister hun opp hvordan du kan søke og finne den rette mentorformen for deg: 

 • Se forbi det klassiske idealet med å finne en som er eldre og klokere enn deg
 • Pek ut dine karrieremål
 • Hvilke egenskaper og kunnskaper har du?
  - Personlige
  - Profesjonelle
  -Taktiske
 • Hvilke egenskaper trenger du for å nå dine mål?
 • Lag en liste over de personene du kjenner som kan tilføre deg kunnskap som du mangler
  - Det kan være mennesker du kjenner fra jobb eller privat. Du må ha respekt for dem og den må være gjensidig
 • Finn ut en måte å tilbringe mer tid med dine mentorer på
  - Faste møtepunkt
  - Telefonsamtaler
  - E-post eller kontakt via sosiale medier
 • Hvordan kan du gi noe av verdi tilbake til dine mentorer?
  - Kan du noe de vil ha nytte av? Enten profesjonelt eller på det personlige plan

Gjør god research

Forfatteren James Altucher, som jeg siterte tidligere, skriver at han har hatt 8-9 personlige mentorer i sitt liv, men en lang rekke flere mennesker som han ser opp til, og at han leser alt de skriver. I artikkelen «The ultimate guide to finding a mentor» forklarer han hvordan han grundig går til verks når han velger ut hvilke mennesker han skal knytte mentor-bånd til.

Les også: Hvordan bli en tankeleder innen ditt felt eller i din bransje

Mentor-rollen forsvinner

Går vi 15-20 år tilbake i tid, var det vanlig på de aller fleste arbeidsplasser at de mer erfarne ansatte tok seg av nyansatte og juniorer og etablerte mentor-relasjoner. I en undersøkelse gjengitt i Harvard Business Review svarte de fleste over 40 år at de hadde hatt minst en mentor i sitt profesjonelle liv. De yngre kjente seg ikke igjen. Hyppige jobbskifter, oppsigelser og økende press på bunnlinje-vekst har skyllet denne naturlige mentor-rollen ut med forrige års regnskap.

Lag gode planer

I MarkedsPartner gir vi nyansatte gode muligheter for på knytte til seg mentorer internt i firmaet gjennom en grundig opplæringsplan som knytter nyansatte sammen med de med mer erfaring og annen kompetanse i firmaet. Etterhvert som ny kompetanse rekrutteres inn så vil de vokse frem som mentorer for andre. Gode rutiner vil helt klart korte ned tiden det tar å få innrullert en nyansatt.

Ved Hauge School of Management hvor Lars Mathias og Sana nettopp har fullført som to av mange studenter med egen mentor, tar de mentoring på alvor og fortjener honnør for det. De har noen titalls mentorer engasjert for sine studenter på andre og tredje trinn. Alle matches nøye med sine studenter før oppstart for best mulig resultat. De har utviklet en mentorguide, og vi underskriver en mentorkontrakt. Skolen inviterer jevnlig til fagsamlinger for alle sine mentorer, hvor vi også får muligheten til å knytte bånd og jobbe i nettverk. For meg har det vært givende å få påvirke to unge mennesker på vei mot sine karrierer og mål.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører

Først publisert: 31. januar 2018. Oppdatert: 26. juni 2019.

Magne Henriksen's photo

Av: Magne Henriksen

Magne var leder avdelingen for kommunikasjon og innhold i Markedspartner. Med over 20 års erfaring fra ulike redaksjoner har han gitt et verdifullt bidrag til at MarkedsPartner leverer innhold som gjør seg bemerket hos våre kunder. Uten godt innhold som kler opp kundereisen vil du ikke oppnå suksess. Vi strever etter å være nasjonalt ledende og levere kvalitetsinnhold som gir effekt både på kort og på lang sikt for kundene.