Digital markedsføring i styrerommet: 3 grep som gjør at du blir hørt

Rekke med blyanter hvor de i midten er høyere og har farger.

Styret har stor påvirkningskraft og fungerer som øverste leders sparringspartner og kontrollorgan.

Ideelt sett påvirker styret arbeidet med digital markedsføring fra flere perspektiver:

 • Strategisk: Hvordan skal selskapet nå målet sitt? Hvordan skal selskapet kommunisere? Hvilke virkemidler er «innafor» å bruke?
 • Budsjett: Hvor mye skal brukes på digital markedsføring?
 • Ressurser: Hvor mye skal brukes til personalressurser?
 • Systemer: Skal det foretas større investeringer i forretningssystemer?

Du kan være verdens beste taktiker i Google Ads, knekke ut de beste tekstene og gjøre perfekt SEO – men vilkårene fra strategi, budsjett, ressurser og system er helt avgjørende for å lykkes med markedsmålene.

Jeg har noen konkrete råd i den sammenheng, når du får muligheten til å presentere idéer for styret eller ønsker å pitche inn en idé som krever styrevedtak.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

styremøte-digital-markedsføring-illustrasjon

«Fog off»: Kutt ut tåkepraten

 1. Ha få slides, tør å gi råd som kanskje er utenfor boksen og vær ærlig på hvor stor andel av rådene er fra gut feeling kontra data-baserte. Greier du å selv reflektere over hvilken tillit du har til forskjellige veivalg inngir det tillit.
 2. Dropp unødvendige illustrasjoner og grafikk: Ikke lag grafikk og illustrasjoner med mindre det er helt essensielt.
 3. Unngå trebokstavsforkortelser og fagterminologi: Det heter ikke konverteringer, det heter salg. Om konverteringen ikke er salg, så forklar navnet og vær uhyre bevisst på hvilken verdi det har for selskapet. Eksempel: 10 nyhetsbrevstilmeldinger gir 1 kunde. 

shutterstock_1209093058

Sett deg i helikopteret, det er der styret er

Langsiktig verdi og fortjeneste er riktig fokus å snakke om. Med investeringen du foreslår, hvordan påvirker dette selskapet om ett til to år?

 1. Ha oversikt over selskapets egne kalkulasjoner.
  Om de selv ikke vet hva en kundes levetidsverdi er, prøv å kalkuler og gjør de oppmerksom på at det er din egen kalkulasjon. Etterlys levetidsutregning om den mangler.

 2. Hvordan forrenter investeringen seg?
  Jeg blir ofte involvert i spørsmål som har med søkemotoroptimalisering å gjøre, investeringer i å forbedre teknisk kvalitet i malverk, lage innhold som varer (evergreen content) og investere i metodikk og ansettelser av fagfolk – kontra prosjekter som er quick fixes er go-to temaer for min del når vi snakker på høyere nivå. Dette er tiltak som forrenter seg. Oppgaver med kortsiktige horisonter er fint, men det hører ikke hjemme i en styresammenheng.

digital-markedsføring-styret-tidsbruk.jpg

Vær som Johaug, kom raskt i mål

Respekter tildelt tid og vær raskere ferdig enn planlagt.

I forrige uke skulle jeg presentere funn fra en analyse for et styre som har med produktutvikling å gjøre.

Jeg fikk 15 minutter, men planla å være ferdig på 10. Det ga rom for spørsmål OG synet på meg som rådgiver er mer positivt fordi jeg unngår å gå rundt grøten eller stjeler fra andre punkter på planen.

Dette var disposisjonen jeg brukte for å være effektiv:

 • Hva bør selskapet gjøre?
 • Mest viktige funn fra analysen som underbygger anbefalingen
 • Hvor mye koster det?
 • Hvordan bør det gjøres?
 • Hvem bør involveres?
 • Hvor lang tid tar det?

For å forstå hva det er viktig å sette søkelys på, ring (du vet med telefonen, ikke send e-post) til styremedlemmene og ta en prat om deres syn på saken.

Det gjør at du kan sette søkelys på ting som er viktig i disposisjonen og være interessant å høre på.

Lykke til!

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse for toppledere og markedsdirektører

Magnus Strømnes Bøe's photo

Av: Magnus Strømnes Bøe

Magnus Strømnes Bøe er daglig leder i markedsføringsbyrået Rocket og er styreleder i Bra Søk, styremedlem i Bohus og INMA, og har tidligere sittet i CityMaids styre. Han har jobbet over 20 år innen digital markedsføring som leder, konsulent og spesialist.