Kundecase: Slik økte vi Google-trafikken til kundens nettside med 313,72 prosent

Kundecase_Slik_okte_vi_Google-trafikken_til_kundens_nettside_med_313_prosent

Denne enkle, men målrettede taktikken førte til en varig økning i organisk trafikk til kundens nettsider. Og det utelukkende ved å utnytte allerede produsert innhold bedre.

Vi satt opp en republiseringsprosess for en av våre kunder og målte hvordan republiserte artikler bidro til trafikk fra søkemotorene. Dette er hva vi lærte.

Kort fortalt

Den første republiseringen av i alt 18 gjorde vi 4. mars 2020, den siste gjorde vi 23. desember samme år.

Disse artiklene førte totalt til en trafikkøkning fra Google på formidable 313,72 prosent.

Slike tall kan fort avfeies som for gode til å være sanne, eller at de viser kun glansbildet og et svært fordelaktig utvalg. Jeg forstår skepsisen, så jeg skal kort redegjøre for hvordan vi har regnet oss fram til dette tallet.

Kunden vår opererer i teknologibransjen og har lang erfaring med digital markedsføring. Vi har jobbet med dem i flere år, og bloggen deres spenner over et bredt utvalg temaer. Noen av dem har meget høyt søkevolum, og andre temaer er svært smale. Trafikken til de ulike artiklene reflekterer dette.

Men som i de fleste B2B-sammenhenger, kan selv liten trafikk være svært verdifull dersom søkene har høy intensjon.

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med content marketing

Metode

Vi har målt søketrafikken til hver artikkel og sammenlignet gjennomsnittet for de fire siste månedene før republiseringen med gjennomsnittet for de fire første månedene etter republiseringen. Forskjellen mellom de to periodene er utrykt i prosent. Tallene og grafene er hentet fra kundens Hubspot-konto, og samtlige 18 republiseringer er inkludert i tallgrunnlaget.

Prosentmessig økning i organisk trafikk

Artikkelen med høyest prosentmessig økning i organisk trafikk (gj.sn. 4 mnd. før/etter): 1250%

Artikkelen_med_hoyest_prosentmessig_okning_i_organisk_trafikk_1250_prosent

Det er verdt å merke seg at artikkelens Google-ranking for den aktuelle søketermen går fra posisjon 11.2 som et gjennomsnitt for de siste fire månedene før republiseringen (altså akkurat utenfor side én på søkeresultatsiden (SERP)) til posisjon 3.2 som gjennomsnitt for de første fire månedene etter republiseringen. Et betydelig bidrag til den økte trafikken. 

Artikkelen med lavest prosentmessig økning i organisk trafikk (gj.sn. 4 mnd. før/etter): 48,5%

Artikkelen_med_lavest_prosentmessig_okning_i_organisk_trafikk_48,5_prosent

Selv den artikkelen som har den laveste prosentvise økningen gir en betydelig økning i organisk trafikk. I dette tilfellet ranker artikkelen topp tre for den sentrale søkefrasen i begge firemånedersperiodene før og etter republisering. Den økte trafikken skyldes i vesentlig grad at flere klikker på artikkelen i søkeresultatene, og dermed forbedres clickthrough rate.

Det totale resultatet er det som overrasket oss mest, og når vi sammenstiller den organiske trafikkøkningen på samtlige 18 republiseringer mellom mars og nyttår 2020, får vi en altså en gjennomsnittlig økning på 313,72 prosent.

Hva egner seg for republisering?

Ikke alt innhold egner seg for republisering. Vi bruker disse sorteringskriteriene når vi velger ut artiklene:

 1. Søketrafikk
  • Finn de artiklene som allerede genererer godt med organisk trafikk
  • Prioriter dem som har søketermer med høyt volum. Bruk et verktøy som Keyword Tool til å finne potensiell trafikk.
  • Se etter de artiklene som har kortest vei til førstesiden på Google. Å bevege en artikkel som ranker på 70. plass for den relevante søketermen krever mer ressurser enn en enkel republisering. Å flytte en artikkel fra 15. - 9. plass, eller bevege den oppover førstesiden (innenfor topp 10), er absolutt mulig og gir stor uttelling.
 2. Evergreen content
  • Artikkelen må være aktuell over tid
  • Se etter temaer der endringer i markedet eller teknologi gjør det aktuelt å oppdatere innholdet
  • Artikkelen må ha vært ute en tid – minimum 1,5 år.
 3. Artikler du mistenker har fått lite uttelling
  • Gjelder typisk artikler som omhandler temaer med høy relevans og godt søkevolum, men som ikke har skapt den forventede trafikken.

Kan skyldes at teksten er lite søkemotoroptimalisert, dårlig match mellom bilde og tittel, gal vinkel eller høy bounce rate, for å nevne noe.

 1. Artikler med høy lesetid
  • I dette utvalget varier det fra 2,6 til 5,2 minutter. Lesetid er et viktig parameter for kvalitet og relevans for Google.

Klargjøre artikkel for republisering

Det er alltid mulig å forbedre godt innhold, men man kan også risikere å sage av den grenen man sitter på. Årsaken til at en artikkel gjør det bra er gjerne sammensatt, og endringer kan også gi dårligere uttelling.

Men start med brødteksten, og se om det er endringer i marked eller teknologi som gir grunn til å skrive om eller legge til en seksjon eller to. Dette er utelukkende positivt.

Kanskje er det både skrivefeil og tunge passasjer som trenger justeringer. Dette er også helt trygt å endre. Og mens du er i farta; kanskje du kan bryte opp lange avsnitt og lage undertitler med søkeord.

Litt mer forsiktig skal man være med tittelen dersom resultatene er gode, men så lenge du passer på at søketermen er intakt, kan du alltids reformulere. Finnes det ikke viktige søketermer i tittelen, kan du vurdere å bruke en term du finner i brødteksten.

Hvis artikkelen er godt synlig i Google, men gir få klikk, kan det være fornuftig å se på metabeskrivelsen, altså linjene under overskriften på Google’s resultatside. Tenk hvilket utbytte leseren har av artikkelen og formuler det på 160 tegn. Får du med relevante søkeord, er det topp.

Kanskje skal du bytte ut linkene i brødteksten dersom bounce rate er høy. Hvis du får leseren til å klikke seg videre på ditt domene, er det et tydelig signal til Google om relevans. Det gjelder også for CTA.

Et viktig poeng til slutt: Gjør leserne oppmerksom på at artikkelen har vært publisert tidligere, helst med opprinnelig dato. Vår egen markedsavdeling har valgt å gjøre det på denne måten:

tekst_om_oppdatering

Republisering gir gevinst

Republisering er en lavthengende frukt for bedrifter med en etablert digital markedsføringsstrategi og som har produsert innhold over tid. Bestem deg for noen artikler du vil starte med og hva du ønsker å oppnå, så er det bare å sette i gang, følge med på resultatene og lære underveis.

Gammelt evergreen-materiale er fremdeles interessant og relevant for nye lesere, og mange eksisterende abonnenter vil sette pris på en oppdatert versjon og repetisjon av et godt budskap. Bare vær åpen og ærlig om at det dreier seg om tidligere publisert materiale.

Last ned gratis e-bok Hvordan lykkes med content marketing

Espen Nordal's photo

Av: Espen Nordal

Espen jobbet tidligere som innholdsrådgiver hos Markedspartner. Han har mer enn 20 års erfaring som tekstforfatter og journalist.