6 måter ChatGPT kan endre markedsføring, salg og kundedialog

ChatGPT

Noen har blitt skremt og mange har blitt imponert av hvor smart ChatGPT ser ut til å være. Her er seks områder vi tror denne teknologien kan endre markedsføring og salg.

Se gratis webinar: Digitalisering av salgsprosessen og vekstkartet for salg

Millioner av mennesker har de siste dagene testet det som blir omtalt som neste generasjons kunstige intelligens, ChatGPT. Chatboten fra OpenAI ble gjort offentlig tilgjengelig i begynnelsen av desember, og etter at ryktene begynte å gå, har den i perioder vært stengt på grunn av for stor pågang.

Grunnen til den enorme interessen, er at roboten har gitt forbløffende gode svar på forbløffende kort tid. Den brukte blant annet noen få sekunder på å oppnå karakteren B på et eksamensspørsmål i biomedisin, den har kodet spillet Hangman til Commodore 64, og den har hjulpet til med å finne på rampestreker for rampenissen. Dessuten har den skrevet en ny scene til TV-serien Seinfeld, samt skrevet utallige nyhetsartikler om seg selv. Man kan bli blåst av banen av mindre.

Samtidig er det lurt å utvise litt sunn skepsis. Tester har vist at du ikke kan vite om ChatGPT gir deg riktig svar, med mindre du selv er ekspert på det du spør om. Aftenposten ba for eksempel ChatGPT skrive en troverdig tekst om torsk, og sjekket svaret med forskere ved Havforskningsinstituttet. Selv om teksten så plausibel ut, fant ekspertene minst seks klare feil og seks tvilsomme påstander.

Også humoren har et visst forbedringspotensial, mener noen.

ChatGTP er basert på en av de mest avanserte språkmodellene i verden, GPT-3, og trent til å føre samtaler med mennesker på en naturlig måte. Det er verdt å merke seg at den ble trent opp på materiale samlet inn før oktober 2021, og er derfor ikke oppdatert på alt som har skjedd det siste året.

Den håndterer veldig mange språk, både menneskelige språk og programmeringsspråk. Svarene den gir på norsk ser ut til å være mer eller mindre språklig feilfrie.

I dag er begge disse systemene åpne for hvem som helst til å teste gratis. Det er også mulig å bruke GPT-3 gjennom API-kall, noe som innebærer at det skal være mulig å bygge en egen chatbot spesialisert mot et område du selv lærer den opp i.

Det er helt opplagt at denne teknologien kommer til å få stor betydning på mange områder fremover, ikke minst i kombinasjon med andre former for kunstig intelligens. OpenAI tilbyr for eksempel også en AI-motor som lager bilder og kunstverk basert på en skriftlig beskrivelse, Dall-E 2.

To avgjørende spørsmål i tiden som kommer er hvor lenge disse teknologiene vil være gratis tilgjengelige, og hvem som skal eie rettighetene til tekst, bilder og annet innhold de produserer. Foreløpig ser det ut til å være ganske fritt frem.

At kunstig intelligente systemer vil få stor betydning, er det uansett ingen tvil om. Det gjelder også innenfor markedsføring, salg og kundedialog. Her er seks områder vi tror vil bli direkte påvirket av denne og tilsvarende teknologier. Sannsynligvis blir det mange flere.

Hva kan ChatGPT brukes til? 

 

1. Støtte til innholdsproduksjon

At ChatGPT kan skrive tekster om nær sagt hvilket som helst tema, er noe av det mange har blitt mest imponert over. Utfordringen er at du ikke kan vite sikkert om det ChatGPT skriver er riktig, og at den vil forsøke å skrive en tekst uansett om den er sikker på faktagrunnlaget eller ikke. Som en sparringspartner, og til å lage utkast til tekst, vil den sannsynligvis få stor betydning allerede med det samme. Så vil det naturligvis fortsatt være behov for at mennesker sikrer at innholdet er riktig og tilpasset med riktig budskap til riktig persona til riktig tid.

2. Oversettelser

Språkforståelsen til ChatGPT er imponerende, og mye tyder på at den gir langt bedre resultater enn tidligere generasjoners maskinoversettelser, som Google Translate. Å tilby markedsføring og kundekommunikasjon på mange språk samtidig, vil sannsynligvis bli mye enklere gjennom denne teknologien.      

3. Annonsering og A/B-testing

Å teste ulike varianter av innhold mot ulike målgrupper vil trolig bli mye enklere ved hjelp av kunstig intelligens. Noe er allerede bygd inn i annonsesystemene, og ChatGPT gjør det enda enklere og raskere å lage variasjoner av en tekst som du kan teste i annonsering og epostmarkedsføring, for å sikre at du når målgruppen best.

4. Chatbots mot kunder

Mange har de siste årene forsøkt seg på å tilby chatbots for dialog med egne kunder. Hvor god hjelp de har gitt, har mildt sagt vært varierende. Med spesialtrente chatbots basert på GPT-3-teknologien, er det grunn til å tro at slike chatbots vil kunne gi langt bedre og tilpassede resultater enn i dag – og i større grad enn før gi reell hjelp til kunder.

5. Analyse

En av de store styrkene til kunstig intelligens er at den kan analysere store mengder data på kort tid, og lete etter sammenhenger. Allerede i dag er det mulig å hente ut analysedata ved å spørre i klartekst i verktøy som Google Analytics, men det er grunn til å tro at teknologier som ChatGPT i kombinasjon med andre systemer kan ta store steg fremover når det gjelder analyse og visualisering av data.

6. Støtte i salgs- og markedsføringsarbeidet

I kombinasjon med CRM, kan det tenkes at ChatGPT kan lage kommunikasjon som effektiviserer salgs- og markedsføringsarbeidet. Et eksempel man kan se for seg er at ChatGPT lager ferdige personaliserte utkast til samtalepunkter som kan benyttes mot et lead, og gi dette direkte som oppgave til selger. Et annet eksempel kan være at AI analyserer store mengder kvalitative fritekstdata, som for eksempel innkomne eposter, skriftlige tilbakemeldinger fra webinarer, etc, og gjør dette om til kvantitative data som brukes til tilpasset oppfølging i for eksempel HubSpot.

Gratis_webinar_Digitalisering_av_salgsprosessen_og_vekstkartet_for_salg

Anders Sollie Hoff's photo

Av: Anders Sollie Hoff

Anders er leder for digitalrådgivere og digitalkonsulenter i Markedspartner. Han har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og Lancaster University Management School, hvor han har tatt en bachelor i Markedsføringsledelse og en master i Advanced Marketing Management.