10 teknologitrender for 2020 (Del 2)

10_teknologitrender_for_2020_del_2

Å holde seg oppdatert som leder er krevende – og en raskt akselererende teknologiutvikling har ikke gjort det mindre utfordrende. Dette er den andre av to artikler hvor vi ser på de resterende fem teknologiske trendene for 2020 og årene som kommer.

I min forrige artikkel tok jeg opp de fem første av ti strategisk viktige teknologitrender Gartner har pekt ut for 2020. Nå kommer de fem siste. Ifølge Gartner er en strategisk viktig teknologitrend «en trend med betydelig disruptivt potensiale, som er i ferd med å bryte ut av en tidlig fase og bli gjenstand for større innflytelse og mer vidstrakt brukt, eller som fortsetter å vokse raskt med en høy grad av flyktighet og nå vippepunkt i løpet av de neste fem årene».

Utviklingshastigheten på teknologi har akselerert enormt, og Val Sribar fra Gartner sa i en presentasjon at «De neste 5 årene vil sannsynligvis komme med like mye endring som de foregående 50».

De fem første områdene omhandlet primært plasseringen av mennesker i senter av teknologistrategien (hyperautomatisering, multiopplevelse, ekspertise-demokratisering, menneskelig augmentasjon og transparens og sporbarhet), mens de fem siste fokuserer på smarte rom/områder. Et smart rom er ifølge Gartner et fysisk miljø der mennesker og teknologisystemer samhandler i åpne, sammenkoblede, koordinerte og intelligente økosystemer.

Her er de siste fem trendene som Gartner peker på for 2020:

 1. «Empowered edge computing»
 2. Distribuerte skytjenester
 3. Autonomisering og robotisering
 4. Anvendt Blockchain
 5. Sikkerhet innen AI (kunstig intelligens)

La oss se på hvordan Gartner mener dette vil påvirke norske organisasjoner, deg som leder og dine ansatte.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

6. «Empowered edge computing»

Tradisjonelt har data blitt lagret i datasentre eller, de senere år, i skyen. Med en sterk vekst av IoT (Internet of Things, tingenes internett), raskere nettverk som 5G og neurale nettverk (kunstig intelligens) bygget inn i flere og flere enheter, vil de sentrale nettene oppleve en økt belastning.

Edge computing er et teknologiskifte som flytter prosessering av data fra de sentrale nett til distribuerte enheter som er nærmere brukerne. Gartner spår at i 2023 vil mer enn 50 % av bedriftsgenererte data bli skapt og prosessert utenfor sentrale datasentre eller skyen mot 10 % i 2019.

Utviklingen av mer komplekse enheter som roboter, droner og autonome kjøretøy er med på å akselerere utviklingen. Enhetene må ta raske avgjørelser og kan ikke vente på at data skal sendes til et sentralt sted for behandling, dermed blir det behov for å distribuere prosessering til der hendelsene skjer og der enhetene er.

research_gate_edge

7. Distribuerte skytjenester

En distribuert skytjeneste betyr at data, applikasjoner og prosessering deles mellom flere systemer som gjerne er i forskjellige geografiske områder. Distribuerte skytjenester er med på å flytte datakraften nærmere der den behøves. For eksempel vil en produksjonsbedrift ha sine skytjenester der produksjonen foregår, mens den fortsatt har en sentral skyløsning til andre behov.

For norske virksomheter vil en distribuert sky gi bedre ytelse, mer fleksibilitet og lavere kostnader ved eierskap og drift. Det finnes tilbydere av løsninger som kan la bedriftens datasenter fungere som en intern, distribuert sky, og som kan trekke på den sentraliserte skyen ved behov.

En distribuert skytjeneste kan også håndtere lokale reguleringer som krav til personvern, og så videre. Dermed kan virksomheten velge å legge ikke-sensitive systemer i en sentral sky og bruke distribuerte skyer til annet.

research_gate_cloud_service

8. Autonome enheter/autonomisering og robotisering

Autonome enheter er fysiske enheter som bruker kunstig intelligens til å automatisere noe som tidligere ble gjort av mennesker. Roboter, droner, selvkjørende biler og båter er eksempler på dette. Med en fortsatt rask utvikling av teknologi og kunstig intelligens vil bruken av autonome enheter eksplodere. Men det krever regulatoriske endringer og ikke minst en sosial aksept for denne bruken.

Gartner tror vi vil se en endring fra enkeltstående autonome ting til enheter som samhandler intelligent på egenhånd eller basert på menneskelig input. For eksempel kan roboter jobbe i en koordinert monteringsprosess i en produksjonsbedrift. For logistikkbransjen kan en selvkjørende bil frakte en vare til et område, og deretter kan en drone eller robot sørge for å levere den på døra. 

9. Anvendt Blockchain

Blockchain-teknologien er ikke noe nytt og har vært kjent i over 10 år. Hvis du ønsker mer informasjon om Blockchain, kan du lese en tidligere publisert artikkel om det her. Blockchain har befunnet seg på Gartners topp 10-liste i mange år, men det er først nå vi virkelig ser at teknologien får en oppsving og vil bli benyttet for fullt.

Noen eksempler på hvordan Blockchain vil kunne brukes:

 • spore råvarer (for å redusere forfalskede produkter eller for å gi mattrygghet)
 • redusere transaksjonstid
 • i smarte kontrakter hvor det utløses av handlinger, som for eksempel å sende penger når en vare er mottatt  

Deloitte og DNV GL publiserte i mars 2019 en rapport som handler om Blockchain i sjømat-næringen. Den kan lastes ned i sin helhet her.

Kyst.no har skrevet en oppfølgingsartikkel og har blant annet tatt med et sitat fra Luca Crisciotti, administrerende direktør i DNV GL – Business Assurance:

«Blockchain-teknologi er allerede i ferd med å bli et nøkkelelement for å skape tillit gjennom alle deler av verdikjeden og overfor forbrukere.»

Gartner har også publisert en lang rekke artikler om Blockchain, blant annet disse:

10. Sikkerhet innen AI (kunstig intelligens)

Kunstig intelligens og maskinlæring vil finne sin vei inn i en lang rekke nye produkter og tjenester. Med en enorm vekst i enheter koblet til nettet (Internet of Things) og mer sammenkoblede systemer, vil det ikke bare skape nye muligheter men også representere en stor sikkerhetsrisiko.

Gartner peker på tre elementer innen sikkerhet og kunstig intelligens:

 1. Sikre AI-modeller og treningsdata som er brukt for å utvikle dem
 2. Bruke AI for å forsterke sikkerhetsverktøy som eksisterer i markedet
 3. Bruke AI for å adressere nye trusler som også benytter AI

Microsoft benytter seg av maskinlæring og kunstig intelligens i sine sikkerhetsverktøy og har publisert en lang rekke artikler på deres sikkerhetsblogg, blant annet disse to:

Med stadig flere tilkoblede enheter og smartere kriminelle er det hevet over enhver tvil at maskinlæring og kunstig intelligens i sikkerhetsløsningene er veien å gå. Men selv om systemene blir smartere, er det viktig at norske virksomheter fortsetter å høyne kompetansen om hvordan svindel foregår, og hvordan man kan unngå å bli svindlet. Her er en god artikkel som viser hvordan en phishing-kampanje kan være utformet og hvilke tiltak man kan ta.

Konklusjon

For mange bedriftsledere vil flere av disse teknologi-trendene ikke være lett tilgjengelige før det kommer kommersielle produkter og tjenester i markedet. Hvilket er naturlig, fordi Gartner trekker opp de store linjene – og vi kan ikke forvente at (mange) norske selskaper skal være teknologiske pådrivere innen alle trender.

Men med en litt mer jordnær og praktisk tilnærming er det elementer fra teknologitrendene som allerede er tilgjengelige, og som kan være aktuelle for mange norske virksomheter, for eksempel:

 • Kunstig Intelligens / Automatisering / Robotisering
 • Transparens og sporbarhet
 • Samtaleplattformer (conversational platforms)

For å anvende transparens og sporbarhet behøver man ikke begynne med å etablere en kompleks blockchain-løsning for å spore og dokumentere enkeltkomponenters opprinnelse, men man kan begynne med å se på hvordan virksomheten forvalter personlige data som er samlet inn – og sjekke om man følger GDPR.

For samtaleplattformer kan norske virksomheter begynne å jobbe med implementasjonen av chatbots. Selv om de er et godt stykke unna å være stemmestyrte, veldig smarte eller befinne seg i en virtuell virkelighet. Men de kombinerer kunstig intelligens og multiopplevelse – på et tidlig stadium.

Svært mange systemer og produkter har bygget inn kunstig intelligens, løsninger for automatisering og autonomisering. Her finner vi alt fra CRM-, salgsstøtte- og marketing-plattformer, som Microsoft Dynamics og HubSpot, til ERP- og økonomisystemer fra SAP og Oracle. Å anskaffe et slikt system, eller å flytte til et smartere system, kan være en lavt hengende frukt og kan sikre at bedriften kan utnytte data som er tilgjengelig på en bedre måte.

Redaksjonen anbefaler:  

Se webinaret «Hvordan bruke data til å skape vekst i din virksomhet» med David Aleksandersen:


Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører
David Aleksandersen's photo

Av: David Aleksandersen

David Aleksandersen jobbet tidligere som forretningsrådgiver i MarkedsPartner. Han er utdannet ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk, tilsvarende en bachelor i Software Design og Multimedia. Han har også en etterutdanning i kommunikasjon fra Universitetet i Bergen. David har over 20 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, både nasjonalt og internasjonalt.