Kaster du bort penger når du annonserer på nett?

Kaster du bort penger når du annonserer på internett-838806-edited.jpg

 

Det kan fort bli dyrt å overlate spesialistarbeid til ufaglærte personer. Rørleggere og elektrikere ser mange rare løsninger når de er ute på befaring i privatboliger, men det samme gjør vi som jobber med digital markedsføring. I denne artikkelen deler jeg de sju feilene som oftest går igjen.   

Last ned gratis e-bok: 10 vekstoppskrifter til din digitale markedsføring

1. Annonserer i feil kanal

Dersom du selger nisjetjenester rettet mot ledere i større virksomheter, vil det være flere hensyn å ta for å sikre at du når målgruppen. Du kan oppnå svært ulik avkastning i ulike kanaler, til tross for at det er snakk om samme målgruppe. AdWords-annonsering med søkeord er svært godt egnet når målgruppen er på aktiv jakt etter noe som dere kan tilby, men det betyr ikke automatisk at dette er den riktige kanalen for dere.

Gjør en grundig vurdering av kjøpsreisen for målgruppen din. Hvordan orienterer de seg i markedet? På hvilke plattformer vil de være mest mottagelige for budskapet ditt? Tilpass budskapet til målgruppens emosjonelle modus, når de befinner seg på plattformen du annonserer på.

Les også: Annonsering på nett med kirurgisk presisjon: Slik lykkes du

2. Bruker litt penger over alt

Skal du finne frem til gullgruvene innen betalt annonsering må du teste, prøve og feile. Vær likevel forsiktig med å la testing forbli en "evigvarende" budsjettpost uten revurderinger. Om du bruker litt penger over alt, over tid, uten å sammenligne resultatene fra de ulike kanalene, taper du i praksis penger hver eneste måned. En av de absolutt viktigste variablene å følge med på er kost per konvertering (typisk lead/salg). Luk vekk kostnadsslukene og alloker mer budsjett til det som gir god avkastning.

3. Har for små annonsebudsjetter

Betalt annonsering handler i stor grad om investering i data. Jo mindre data du har, jo dårligere er mulighetene for å øke avkastningen av annonseringen. Enkelte bedrifter er redde for at de skal bruke for mye penger på annonsering. Det kan til nød brukes noen tusenlapper i måneden. Etter kort tid avblåses hele kampanjen, da det ikke så ut til å hjelpe stort på antall leads eller salg. Annonsekanalen avfeies som uegnet og investeringen bortkastet.

Som tommelfingerregel fungerer annonsering slik: Jo større annonsebudsjett du har, jo mer data får du inn, og jo raskere har du mulighet til å kunne optimalisere kampanjen til en pengemaskin. Har du et lite budsjett, vil du også kunne oppnå gode resultater, men det vil kunne ta så lang tid at pengene heller kunne ha vært investert i noe annet. Dette blir fort en ond sirkel, som leder videre til neste problem:

4. Forventer positiv ROI umiddelbart

Det er viktig å være klar over at svært få annonsekampanjer er lønnsomme i oppstarten. Først når en har fått inn nok data til å oppnå statistisk signifikans, kan en begynne å iverksette tiltak som øker avkastningen. Dette er en pågående prosess, som normalt tar uker eller måneder. Bedrifter som forstår dette vil over tid kunne oppnå gode resultater.

Les også: Fem tegn på at du bør investere i native advertising

5. Svak målretting av annonsebudskapet

Du har sikkert selv opplevd å se annonser for totalt irrelevante produkter og tjenester på nettet. Søkeordsannonser på Google AdWords har den fordelen at en i stor grad vet hva brukeren er ute etter akkurat der og da. Det er likevel ikke slik at AdWords alltid er førstevalget ved betalt annonsering.

I mer utfordrende tilfeller kan det være store mengder brukere utenfor målgruppen, som søker på viktige søkeord. Et eksempel er søkeord rundt “sikkerhet”, som kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter. Vi kan snakke om alt fra IT-sikkerhet til økonomisk og personlig sikkerhet. Hver person utenfor målgruppen, som klikker på dine annonser, koster deg penger ut av vinduet.

Vær forsiktig med bruk av enkeltord som søkeord ("Broad match", som vi søkemotormarkedsførere kaller det). Søkeordet «bad» vil typisk sluke mye budsjett, uten at du har noen klar formening om hva de som søker er ute etter. Dersom du derimot er forberedt på å takle et større tap i oppstarten kan denne strategien avdekke en del lønnsomme søkefraser på sikt.

Råd: Gjør et grundig forarbeid og sett av budsjett til testing for å finne frem til søkeordene som gir høyest avkastning, dersom denne typen annonsering skal benyttes.

6. Manglende optimalisering

Digital annonsering er på ingen måte som en statisk plakat som du henger opp på gatehjørnet. Hele fortrinnet ved digital annonsering er muligheten til å kunne innhente data og deretter dra taktiske fordeler av lønnsomme datamønstre.

Råd: Sørg for å hele tiden evaluere data som kommer inn og alloker budsjettet til områder med positiv avkastning.

Les også: 6 råd som kan eksplodere ROI-en for dine AdWords-annonser

7. Setter ikke-spesialister til å håndtere annonsekampanjer

Digital annonsering involverer ofte ti- til hundre-tusener av kroner i måneden eller året.
De fleste kan klare å sette opp en AdWords- eller Facebook-kampanje. Å optimalisere den fra status ulønnsom til lønnsom er imidlertid en betydelig hardere nøtt. En uerfaren person vil med stor sannsynlighet svi av altfor mange annonsekroner for hver eneste dag som går.

Råd: Vær svært forsiktig med å overlate digitale annonsekampanjer til personer som ikke kan dokumentere positive resultater på plattformen som skal benyttes. Hvordan vet du at de er kvalifiserte? Sertifiseringer sier noe om at teoretisk forståelse er på plass, så det kan være en indikator å gå etter. Eksempler fra utførte kampanjer veier tyngre, da dette viser den faktiske evnen til å forbedre kampanjeresultater over tid.

Konklusjon:

  • Få oversikt over hvilke plattformer målgruppen din befinner seg på
  • Kjør betalte kampanjer i de største av disse plattformene. Sammenlign resultatene og finn ut hvilke som gir deg høyest avkastning (lavest mulig kostnad per lead/salg)
  • Invester i annonsenettverkene som har vist størst potensiale (f.eks. AdWords eller Facebook). Jo høyere budsjett, jo raskere kan du oppnå bedre resultater
  • Tenk langsiktig. Innse at resultatene ikke vil komme over natten. Vurder resultatene over kvartaler, fremfor dager og uker
  • Regn med et økonomisk tap i oppstarten. Lønnsomme kampanjer bygges opp over tid – på grunnlag av data som du investerer i
  • Sørg for løpende optimalisering av annonsekampanjene. Uten dette har du kun flaksen å støtte deg på
  • Sikre at de(n) som skal administrere kampanjene har god kjennskap til plattformen og forståelse for hvordan betalte kampanjer optimaliseres

Betalt annonsering kan være svært lønnsomt – så lenge du unngår å trå i de vanligste fellene. Jeg håper at disse rådene kan gi deg en god start.Gratis ebok:  Growth hackerens kokebok  10 vekstoppskrifter til din markedsføring

Elin Schjelderup's photo

Av: Elin Schjelderup

Elin Schjelderup har lang erfaring med både strategisk, praktisk og rådgivende arbeid innen digital markedsføring- og forreningsvirksomhet. Hennes dybdespesialisering er innen synlighet på Google (SEO/SEM) og målgruppers søkeadferd på Google gjennom ulike stadier av kundereisen. Elin jobbet tidligere som Leder Search Marketing i Markedspartner og er i dag Fagsjef Search Marketing hos Gjensidige Forsikring ASA.