Hvorfor MÅ du ha en SEO-strategi for dine firmasider?

Tidene endrer seg. Når det gjelder online markedsføring og det å være synlig på nett, har det vært en rasende utvikling helt siden det kommersielle internettets fremvekst fra midten av 90-tallet. Vi har gått fra «build it – and they will come», til en situasjon der selv bestemor på Toten har sin egen hjemmeside som slåss om plasseringene i søkemotorene. Det er stadig hardere konkurranse om topplasseringene for ord og fraser som potensielle kunder søker etter. Har du en gjennomtenkt og langsiktig strategi for å sikre din bedrift er synlig i søkemotorene?

Kampen om topprangeringene hardner til

Det har tradisjonelt vært ti mulige plasseringer for ubetalte visninger på førstesiden av Googles søkemotor. Økningen av antall nettsider som konkurrerer, sett i kombinasjon med at Google nå gradvis har begynt å begrense antall mulige plasseringer til fordel for andre typer visninger, gjør det desto viktigere å ha en aktiv og langsiktig plan for hvordan din bedrift skal holde seg synlig i denne viktige trafikk-kanalen.

SEO – Hva er det?

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization, eller søkemotoroptimalisering. Dette er blitt et eget fagfelt, der arbeidet går ut på å foreta strategisk analyse og planlegging, samt gjøre aktive tiltak for å bedre synligheten for et nettsted i søkemotorenes ubetalte visninger.

Hver gang en person foretar et søk på Google, skjer det en spørring mot Googles svært komplekse algoritme som avgjør hvilke nettsider som skal listes opp som treff for denne brukeren. Dette kalles «organisk trafikk» eller «naturlig trafikk», i motsetning til betalt trafikk (som f.eks. Google AdWords).

> Les også: Ekspertenes dom: Slik blir du synlig på Google

Hvorfor bruke tid på SEO?

Først og fremst fordi det gir «gratis» og svært målrettet trafikk. Når folk søker etter noe på Google, er de som regel på jakt etter noe helt konkret. Mange av disse er allerede i beslutningsfasen og klare til å foreta handel av en vare eller tjeneste innen kort tid.

Hvordan dirigere denne søketrafikken inn på ditt nettsted?

Enten kan du kjøpe trafikken ved å betale per klikk hos Google Adwords, eller du kan arbeide med å opparbeide fortjent «gratis» trafikk fra Googles organiske søk, ved hjelp av søkemotoroptimalisering.

Gjøre det selv eller overlate arbeidet til SEO-spesialister?

Dersom du velger å utføre SEO selv, koster det ikke mer enn arbeidstimene du selv legger i det.

SEO er en modningsprosess som krever både planlegging og kontinuerlig oppfølging over tid for å nå de beste resultatene. Mangler bedriften tid, ressurser og/eller kompetanse på dette området kan det være en lønnsom løsning å overlate arbeidet til SEO-spesialister. Her er det likevel viktig å trå varsomt.

Feilslått SEO-arbeid kan resultere i at firmasidene faller nedover og mister synlighet i søkemotorene. Det som fungerte bra for ti år siden vil i dag kunne straffes hardt av Google. Dessverre finnes det fremdeles mange tilbydere av gammeldagse SEO-teknikker til en lav pris. Disse involverer gjerne spam og såkalt black hat SEO, en farlig lek med firmaets plasseringer i søkemotorene.

Vær derfor kritisk til hvem som settes til dette arbeidet. Varsellampene bør blinke ved garantier om førstesideplasseringer eller tilbud om store mengder backlinks (andre sider som linker tilbake til din hjemmeside) innen et kort tidsrom.

En profesjonell SEO-spesialist er gjerne offisielt sertifisert av Google og kan foreta analyser av konkurransesituasjonen for ulike søkeord og fraser innen den aktuelle bransjen. En nøkkelordsanalyse er viktig for å unngå å kaste bort tid og penger der det vil være urealistisk å oppnå plasseringer innen rimelig tid.

Det legges en langsiktig plan for hvilke nøkkelord og fraser firmaet bør fokusere på, og det letes etter muligheter for lavthengende frukt – altså lav konkurranse kombinert med høy gevinst.

Ved bruk av eksterne SEO-konsulenter vil firmaets egne ansatte kunne fortsette å fokusere på det de kan best, fremfor å foreta mer eller mindre tilfeldige arbeidssjauer med SEO. Sistnevnte strategi vil i verste fall gjøre mer skade enn nytte, om man uvitende arbeider i strid med Googles stadige algoritmeendringer.

> Les også: Google endrer algoritmene igjen: Hva betyr det for din web?

SEO: Du skal ikke tro – du skal vite

Når det gjelder optimalisering av nettsider skal du ikke tro – du skal vite. Du skal vite nøyaktig hva som gir økonomisk overskudd eller underskudd, slik at firmaets nettsider gradvis kan gjøres mer lønnsomme.

Hva som er lønnsomt varierer fra nettsted til nettsted. Å ta beslutninger basert på hva du tror eller mener må være riktig vil være ren gambling. In numbers we trust.

Fordelen med SEO er at resultatene av arbeidet kan overvåkes over tid i form av avanserte statistikker og analyser som følger utviklingen for ditt nettsted over tid - helt ned til fortjeneste i kroner og øre. Du vil kunne få innsyn i nøyaktig hvilke søkeord som er lønnsomme og ikke for din firmaside. Jo mer data som samles inn, jo flere sikre beslutninger kan tas for å sikre positivt økonomisk overskudd. På denne måten vil du vite hvordan du gradvis kan få en stadig mer lønnsom tilstedeværelse i søkemotorene.

Har du selv kontroll på hvilke trafikkilder som gir størst økonomisk overskudd for bedriftens nettsider? Eller hvilke deler av nettstedet som de besøkende har en tendens til å klikke seg vekk fra, og hvorfor? Svært mye verdifull informasjon kan hentes ut ved å analysere trafikken for et nettsted.

Hvordan komme på førsteplassen i Google?

Vær skeptisk til selskaper som forsøker å selge inn en garanti om at din bedrift skal havne øverst på Google. Dette er rett og slett ikke mulig å garantere, med tanke på hvordan Googles algoritme fungerer, samt mangelen på kontroll over konkurrentene.

Det vil aldri kunne gis noen 100% garanti for at du vil tjene inn investeringen i SEO. Så hvorfor skal en da bruke tid eller penger på dette? Organisk søkemotortrafikk kan i mange tilfeller være den klart mest lønnsomme trafikken å investere i, sammenlignet med andre kanaler. Ulempen er at det krever tid, arbeid og langsiktighet. Mange faktorer spiller inn, inkludert kompetansen hos den som utfører SEO samt hvordan din bedrift videreforedler den trafikken som ankommer deres nettsted.

Nettopp derfor er en helhetlig analyse og strategi en viktig forutsetning for positive resultater. En enkeltstående SEO-opprydding på ditt nettsted vil kunne ha en viss effekt, men det er viktig å merke seg at SEO er en modningsprosess som vil bli gradvis mer lønnsom, jo lenger en arbeider med det. Du vil sannsynligvis ikke finne en rimeligere og mer målrettet trafikk enn den organiske søkemotortrafikken, så fremt arbeidet utføres riktig.

Viktigheten av en langsiktig SEO-strategi

Google blir stadig smartere. Der en på 90-tallet kunne slenge ut en hvilken som helst nettside, og innen få dager få innkommende søketrafikk, kan det nå ta månedsvis å klatre opp mot førstesiden, avhengig av konkurransesituasjonen i den aktuelle bransjen.

Google følger med på det meste for å sørge for at søkere finner de mest relevante nettstedene med høyest kvalitet først i opplistingen. Dersom du gradvis bygger opp en god base av kvalitetsinnhold av verdi for brukerne, vil Google også få med seg dette.

Store mengder masseprodusert eller stjålet innhold av lav kvalitet vil derimot straffe seg. Brukere vil raskt klikke seg ut, noe Google også vil se. Bygg derfor et nettsted som dine besøkende titter innom jevnlig og villig anbefaler til andre!

Viktigheten av å følge med på utviklingen av Googles algoritmer

Googles avanserte algoritme oppdateres ca. 2 ganger daglig i snitt, noe de færreste legger merke til. Innimellom kommer større oppdateringer som kan oppleves som de reneste jordskjelv for indekserte nettsteder. Slike større oppdateringer gis gjerne navn, slik som The Google Panda Update, eller The Penguin update. I disse har Google gått hardt inn for å luke ut nettsider som ikke følger deres spilleregler.

Spam-teknikker, eller såkalt Black Hat SEO har ført til at nettsteder faller nedover på listene eller fjernes fullstendig fra søkemotorens visninger. Uheldigvis har også legitime nettsteder fått lide under slike oppdateringer. For nettbutikker som har hatt en sterk tilstedeværelse i søkemotorene, kan en slik hendelse i verste fall føre til konkurs mer eller mindre over natten. En bør derfor alltid bestrebe å ha en variert og helhetlig digital markedsføringsstrategi, samt følge med på spillereglene innenfor hver del av denne.

Algoritmen som styrer hvilke nettsider som skal vises i Google-søk holdes hemmelig for å unngå manipulering for høyere rangeringer. SEO-spesialister som jobber med dette til daglig følger med på trender og vet at det som fungerte i fjor ikke nødvendigvis fungerer i dag.

Det har blant annet vært en enorm økning i søketrafikk fra mobiltelefoner de seneste årene. Mobil søketrafikk er i ferd med å overstige søk fra stasjonære datamaskiner. Har du ikke et mobiloptimalisert nettsted taper du ikke bare potensielle salg grunnet en dårlig brukeropplevelse, du risikerer også å falle nedover på listen i de organiske søkene.

> Les også: Hvorfor du MÅ ha en responsiv web

Google vektlegger nå linker fra eksterne nettsteder og sosiale medier i høyere grad enn tidligere. Mange har forsøkt seg på strategien med å bombardere eksterne blogger med kommentarer i håp om å bygge opp flest mulig linker til eget nettsted. Dette vil nå gi rødt flagg hos Google.

Det er heller ikke lenger noen god ide å stappe inn flest mulig søkeord på eget nettsted, og tro at dette vil gjøre susen. Heller tvert imot.

Antall linker inn til ditt nettsted er fortsatt av betydning, men Googles avanserte algoritme setter kvalitet fremfor kvantitet. Du ønsker linker fra nettsteder med høy autoritet innen din bransje, samt å unngå linker fra «dårlige nabolag» som kan trekke ditt eget nettsted nedover.

Variasjon i type innlinker er av betydning. Å kun satse på Facebook-sider eller Twitter gir en skjev og unaturlig fordeling som Google legger merke til. Det mest naturlige og ønskelige, både for Google, for brukerne og for ditt firma, er en god variasjon av høykvalitets linker fra ulike kilder - som bygges opp gradvis over tid. Dette kommer av seg selv dersom ditt firma tilbyr innhold av høyeste kvalitet.

> Les også: Content marketing: 5 kjennetegn på kvalitetsinnhold

Posisjoner deg i søkemotorene nå – Om 5 år vil du angre dersom du fortsatt sitter på gjerdet

Google har mer eller mindre monopol på søketrafikken i de fleste land i dag, med enkelte konkurrenter som Bing, Yahoo, Yandex for Russland og Baidu for Kina. Det «å google» har blitt et allment uttrykk som både unge og eldre forbinder med å søke etter noe på nettet. Over 100 milliarder søk foretas hos Google over hele verden per måned.

Fremveksten av nye nettsider (og dermed også potensielle konkurrenter) øker for hver dag som går. Dersom du ikke begynner din SEO-prosess i dag, vil du kunne angre bittert om 5 år når konkurransen er desto hardere.

Her i Norge er det fremdeles forholdsvis enkelt å rangere greit i søkemotorene, sammenlignet med konkurransen en ser i eksempelvis USA. Sikre din bedrift et solid fotfeste i søkemotorene ved å foreta en analyse av firmaets nettsted, rette opp feil og problemer samt sette opp en strategisk og langsiktig plan for videre optimalisering.

En slik plan er for øvrig selvfølgelig lite verdt med mindre innholdet av den faktisk utføres og følges opp jevnlig.

SEO kan være mye å holde styr på, det kan være et fulltidsarbeid i seg selv. Ønsker din bedrift en sterk og varig tilstedeværelse på nett, er SEO likevel et område som ikke kan overses i din helhetlige markedsføringsstrategi. Begynn i dag!

Gratis guide:  17 SEO-myter du bør legge fra deg i 2017

Elin Schjelderup's photo

Av: Elin Schjelderup

Elin Schjelderup har lang erfaring med både strategisk, praktisk og rådgivende arbeid innen digital markedsføring- og forreningsvirksomhet. Hennes dybdespesialisering er innen synlighet på Google (SEO/SEM) og målgruppers søkeadferd på Google gjennom ulike stadier av kundereisen. Elin jobbet tidligere som Leder Search Marketing i Markedspartner og er i dag Fagsjef Search Marketing hos Gjensidige Forsikring ASA.