Hvordan ROMI gir markedssjefer bedre innsikt og økt tillit i bedriften

 

Det har blitt sagt at for at markedssjefer skal nyte tillit i bedriften og ha en plass ved lederbordet må de lære seg å regne. Og er det ett tall markedssjefen bør kunne legge på bordet er det ROMI. Hva er ROMI, hvordan regner vi det ut, hvorfor er det så viktig og hvordan bruker vi det?

ROMI (Return On Marketing Investment) er et måltall som viser hvor mange kroner vi får tilbake for hver krone vi investerer i markedsføring.

Måltallet er derfor et nyttig verktøy når markedssjefen skal vurdere ulike marketingtiltak opp mot hverandre, prioritere og fordele markedsbudsjettet på mest mulig fornuftig måte.

Markedsførere som klarer å etablere systemer for målbar markedsføring øker sin sannsynlighet for å lykkes og kan samtidig enkelt bevise sitt bidrag til organisasjonen og dermed sin troverdighet, tillit og verdi og slik benytte sin innflytelse til å skape ytterligere verdi for bedriften.

Last ned gratis E-bok: En praktisk tilnærming til markedsplanlegging i B2B

Hvordan kalkuleres ROMI?

Formelen ser slik ut:

[Økte inntekter som kan tilskrives markedsføring (NOK) * Dekningsbidrag (%) - Markedsføringsutgifter (NOK)] / Markedsføringsutgifter (NOK)

Et eksempel på bruk av ROMI både som rapportering og prediksjon

La oss ta en usecase som er vil kunne være riktig for mange av våre kunder i MarkedsPartner:

La oss si at en bedrift som selger en softwareløsning til en pris av 6.999 kroner per år etablerer et nytt nettsted. Hovedmålet er å generere leads til bedriften.

I løpet av nettstedets første leveår genererer den 160 leads, og salgssjefen rapporterer at de har hatt en "hitrate" på 35%, noe som tilsvarer 56 nye kunder.

Det vil si en inntektsøkning på 391.944 kroner. Nettstedet hadde en etableringspris første år på 137.500 kroner, og programvaren ble solgt med et dekningsbidrag på 60%.

Når markedssjefen kalkulerer ROMI ser utregningen slik ut:

[NOK 391.944 * 60% - NOK 137.500 / NOK 137.500]

Markedsføringsinvesteringen har en ROMI på 0,71 første år.

Det vil si at vi faktisk har fått igjen 71% av investeringen allerede etter 12 måneder!

Markedssjefen stopper nemlig ikke her, men med et smil kan han presentere neste års estimerte ROMI for nettstedet:

Sammen med salgssjefen estimerer markedssjefen at man minst vil kunne generere det samme antall leads da produktet blir godt mottatt i markedet, begynner å få produktomtale på nett og kjøperinitiativet fremdeles har et godt trykk.

Markedssjefen stopper nemlig ikke med det historiske ROMI-tallet for de forrige 12 månedene, men med et smil kan han presentere neste års estimerte ROMI for nettstedet.

Så i beskjedenhetens navn legger de fjorårets salgstall til grunn. Nytt dette året er imidlertid det faktum at hovedinvesteringen på nett allerede er gjort, og det forventes bare noen mindre investeringer i form av vedlikehold, forbedringer, design av ulike elementer og produksjon av innhold tilsvarende 56.500 kroner.

ROMI for år 2 regnes altså ut slik:

[NOK 391.944 * 60% - NOK 56.500 / NOK 56.500]

- Vi ser altså i år 2 på en ROMI på 3.16, sier markedssjefen fornøyd.
 
Last ned gratis e-bok:  En praktisk guide til markedsplanlegging i B2B 
 
Erlend Førsund's photo

Av: Erlend Førsund

Erlend Førsund jobbet som innholdsrådgiver og markedssjef i Markedspartner fra 2015-2021. Han er utdannet ved BI og NHH og har blogget om markedsføring og digitalisering på sin egen blogg.