Hva er en søkeordsanalyse og hvorfor trenger du en?

Av Elin Strømseng 5. juli 2016 | 5 minutter lesetid

Hva er en søkeordsanalyse og hvorfor trenger du det?

Enhver vellykket satsning på inbound marketing bygger på en solid søkeordsanalyse, også kalt nøkkelordanalyse. Her avdekker du hvilke søkeord selskapet bør forsøke å rangere på i søkemotorene ut fra kriterier som søkevolum og konkurranse. 

Mange selskaper mangler denne strategiske tilnærmingen

Selv om analyse av søkeord er en veletablert praksis innen søkemotoroptimalisering, er det fremdeles mange selskaper som hopper over dette. De bruker mye tid og penger på å produsere digitalt innhold uten å ha en klar SEO-strategi. Resultatet er at de går glipp av mengder med gratis, kvalifisert trafikk fra Google. Mitt klare budskap i denne artikkelen er at selskaper som mener alvor MÅ gjøre dette grunnarbeidet. 

LES OGSÅ: Hva er SEO? [Søkemotoroptimalisering for dummies] »

Hvorfor bør du utføre en søkeordsanalyse?

Det er en vesentlig forskjell på å skrive innhold ut fra (u)kvalifiserte gjetninger og å gjøre det basert på en ordentlig analyse. En typisk nybegynnerfeil er å velge ut de bredeste og mest innlysende søkeordene. For eksempel ordet «bil».

En bilforhandler vil kanskje tenke at «bil» er et søkeord som de bør investere stort i å komme på førstesiden av Google for. Ja, søkeordet har riktignok et høyt søkevolum, men de som søker vil ha svært ulik intensjon med søket.

Et annet problem er at konkurransen på enkeltord og svært korte fraser vanligvis er knallhard. Selv om du skulle investere i synlighet på et bredt søkeord, vil det kunne ta måneder og år før du får trafikk fra førstesiden av Google. Hvis du i det hele tatt kommer dit.

Her begynner vi å se viktigheten av en søkeordsanalyse: Den har til hensikt å avdekke lavt hengende frukt - altså søkeord som har et akseptabelt trafikkvolum og lav grad av konkurranse.

LES OGSÅ: 5 grunner til at søkemotoroptimalisering er viktigere enn noen gang »

Søkeordanalysens forretningsmessig verdi

En søkeordanalyse vil avdekke søkeord som gir muligheter for tilgang til organisk trafikk kun etter få timer, dager eller uker. Trafikk som kan regnes hjem i form av leads og salg.

Som regel vil anbefalingene bestå av lengre søkefraser med en klar kontekst. Hver for seg har disse frasene kanskje et begrenset eller lavt søkevolum. Men samlet gir de et høyere volum av kvalifisert trafikk enn de brede og mer upresise søkeordene som alle de andre sloss om.

Eksempelvis vil søkefrasen «pris range rover evoque sort» ha et forholdsvis lavt søkevolum, men samtidig gir det en klar indikasjon på at personen som foretar søket har viser kjøpsintensjon i nær framtid.

Søkeordene som anbefales vil gi selskapet et fortrinn foran konkurrenter uten en strategisk tilnærming til SEO, så sant de brukes i det digitale innholdet som produseres og publiseres. 

Glem fokus på rangering for enkeltvise søkeord

Hvilken rangering virksomheten har for sine viktigste søkeord har i årevis vært måten en måler sin suksess på. I dag er dette et vanskelig mål å styre etter, da rangering ikke lenger er mulig å måle konsist. Hvilke nettsteder som troner på førsteplassen av Google ved søk på søkeord X, avhenger av flere faktorer, blant annet brukerens lokasjon og tidligere søkehistorikk.

I dagens SEO-verden er derimot samlet synlighet på Google for grupperinger av relevante, kontekstuelle søkeord blitt mer avgjørende for virksomheter på nett. Selskaper som evner å levere kvalitetsinnhold som passer inn i konteksten for potensielle kunders søk har gode forutsetninger for å opparbeide seg en jevn strøm av kvalifisert trafikk fra Google.

LES OGSÅ: Søkemotoroptimalisering: Skriv for målgruppen din, ikke for Google! »

Hva består en søkeordsanalyse av?

En søkeordanalyse kan utføres av en SEO-spesialist eller et byrå som innehar tilstrekkelig kompetanse på området. Søkeordanalysen skjer i flere steg:

1) Kartlegging av søkeord
Det første steget er å kartlegge alle relevante søkeord. Disse kan fordeles i kategorier for produkter, tjenester og målgruppens ulike faser i kjøpsprosessen.

2) Analyse av søkeord
Ulike kvaliteter ved hvert enkelt søkeord analyseres, for så å sammenstille resultatene og foreta konklusjoner. Følgende vurderes:

  • Søkeordets egnethet (mtp. produkter/tjenester og målgruppen)
  • Trafikkvolum (månedlige søk på Google)
  • Konkurransenivå (kamp om førstesiden på Google)
  • Lønnsomhet (kjøpsintensjon, altså sannsynlighet for at brukeren legger igjen penger)

Denne prosessen skjer ved bruk av ulike dataprogrammer, samt datafletting og analyse.

3) Anbefaling av søkeord
Avslutningsvis skal det utarbeides en sluttrapport for analysen, med oversikt over funn, konklusjoner og anbefalinger. En Excel-fil med oversikt over alle søkeord som var med i analysen følger normalt også med. Disse vil kunne sorteres etter ulike kriterier som blant annet søkevolum og konkurransenivå.

LAST NED GRATIS GUIDE: 17 SEO-myter du bør legge fra deg »

Hva er forskjellen på en god og en dårlig søkeordsanalyse?

De fleste SEO-spesialister vil kunne hjelpe din virksomhet med å få gjennomført en søkeordanalyse. Vær likevel oppmerksom på at nytteverdien kan variere, og at mange søkeord ikke er ensbetydende med høy kvalitet. En liste med 10 000 søkeord er til liten hjelp dersom mange av dem er irrelevante. 

Store lister med mye fyllord får man ofte når man utelukkende støtter seg på automatiske verktøy til innhenting av søkeord. Det finnes ingen quick fix for god søkemotoroptimalisering. Det er et håndverk, og det beste resultatet får du derfor ved å benytte en god håndverker. 

Jeg har dessverre sett flere eksempler på selskaper som har blitt anbefalt å fokusere på bestemte søkeord, med eneste begrunnelse at søkevolumene er høye. Da står du overfor en useriøs aktør.

En dyktig og erfaren SEO-spesialist vil sile ut søkeordene med størst potensiale. Her er både søkevolum og konkurranse tatt med som tungtveiende kriterier. Men like viktig er det at SEO-spesialisten evner å knytte søkeordene til produkt- og tjenestespekteret selskapet satser på, og de ulike fasene i kjøpsprosessen.

Synonymer med ulik verdi

En søkeordanalyse kan avdekke at tilnærmet like søkeord har svært ulike søkevolum og konkurransenivå. Dette kan være ekstrapoeng å ta med seg i forbindelse med publisering av innhold på nett. Eksempel:

Søkeord

Vanskelighetsgrad (1-100)

Søkevolum pr. mnd.

Godt arbeidsmiljø

9

260

Bra arbeidsmiljø

16

10

Den ene søkefrasen har betydelig høyere søkevolum og attpåtil lavere konkurranse. Det er altså ikke tilfeldig hvilke søkeord en virksomhet bør benytte. Dette er noe som er umulig å vite uten en søkeordanayse. Uten en søkeordanalyse driver din virksomhet i praksis SEO i blinde. Tør du å la det fortsette? 

Oppsummering: Slik kan en søkeordanalyse øke selskapets synlighet på Google

  • Du avdekker en betydelig mengde relevante søkeord for selskapet
  • Du får en faglig kvalifisert vurdering av kost/nytte-effekten på hver frase
  • Du får et fortrinn foran konkurrenter som ikke har gjort det samme grunnarbeidet
  • Du vil over tid skape en økende strøm av kvalifisert trafikk til dine nettsteder 

PS: Ikke glem at en søkeordanalyse er verdiløs dersom du ikke benytter de anbefalte søkeordene i ditt digitale innhold. Den beste måten å skaffe synlighet på Google på er å produsere innhold, og den mest kostnadseffektive metoden for innholdsmarkedsføring (for de fleste virksomheter) er inbound marketing.

Gratis ebok:  Growth hackerens kokebok  10 vekstoppskrifter til din markedsføring

Temaer: SEO, søkemotoroptimalisering


Elin Strømseng's photo

Av: Elin Strømseng

Elin Strømseng har bred erfaring innen web og digital markedsføring siden slutten av 90-tallet. Hos MarkedsPartner bidrar hun som sertifisert fagspesialist innen AdWords og SEO. Med datateknisk utdanning fra NTNU samt digital markedsføring fra Duke University brenner hun for å maksimere avkastningen av betalte annonsekampanjer ved hjelp av dataanalyse.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Inboundbloggen.no

Inboundbloggen.no av MarkedsPartner AS leverer innsikt, ekspertise og inspirasjon om digital markedsføring og salg for å hjelpe ledere og markedsførere med å skape vekst i sine selskaper.

Besøk også markedspartner.no, digitalleder.no og vekstoppskrifter.no

Temaer

Se alle