Hva er en søkeordanalyse og hvorfor trenger du en?

Enhver vellykket satsning på SEO (Søkemotoroptimalisering), betalt søk og inbound marketing bygger på en solid søkeordsanalyse, også kalt nøkkelordanalyse. Her avdekker du hvilke søkeord din virksomhet bør fokusere på for økt synlighet på Google. Videre hva slags innhold målgruppen din er interessert i.

Last ned gratis guide: Markedsførerens guide til bedre SEO

Sørg for at din virksomhet har en strategisk tilnærming til SEO

Selv om analyse av søkeord er en veletablert praksis innen SEO, er det fremdeles mange selskaper som hopper over dette. De bruker mye tid og penger på å produsere digitalt innhold uten å ta utgangspunkt i en klar SEO-strategi. Resultatet er at de går glipp av mengder med gratis, kvalifisert trafikk fra Google. Mitt klare budskap i denne artikkelen er at selskaper som mener alvor MÅ gjøre dette grunnarbeidet. Det er nødvendig for å beholde og øke markedsandeler, samt sikre en høyest mulig avkastning innen de områdene av markedsføringen som involverer trafikk fra Google. For flere bransjer er det i dag slik at om du ikke er synlig på førstesiden av Google for dine viktigste søkeord, er du i praksis nærmest usynlig for målgruppen din. Dersom din virksomhet er av typen der majoriteten av målgruppen typisk foretar et Google-søk ved erkjent behov, som en del av sin kjøpsreise, er det avgjørende at du er bevisst viktigheten av strategisk SEO, basert på en grundig søkeordanalyse.

Les også: 5 steg til organisk synlighet i Google 

Hvorfor bør du utføre en søkeordsanalyse?

Det er en vesentlig forskjell på å skrive innhold ut fra (u)kvalifiserte gjetninger og å gjøre det basert på en ordentlig analyse. En typisk nybegynnerfeil er å velge ut de bredeste og mest innlysende søkeordene. For eksempel ordet «bil».

En bilforhandler vil kanskje tenke at «bil» er et søkeord som de bør investere stort i å komme på førstesiden av Google for. Ja, søkeordet har riktignok et høyt søkevolum, men de som søker vil ha svært ulik intensjon med søket.

Et annet problem er at konkurransen på enkeltord og svært korte fraser vanligvis er knallhard. Selv om du skulle investere i synlighet på et bredt søkeord, vil det kunne ta måneder og år før du får trafikk fra førstesiden av Google. Hvis du i det hele tatt kommer dit.

Her begynner vi å se viktigheten av en søkeordsanalyse: Den har til hensikt å avdekke lavthengende frukt - altså søkeord som har et akseptabelt trafikkvolum kombinert med akseptabelt lav konkurransegrad.

Søkeordanalysens forretningsmessige verdi

En søkeordanalyse vil avdekke søkeord som gir muligheter for tilgang til organisk trafikk relativt raskt. Trafikk som kan videreforedles til leads, salg og økt profitt, i den grad ditt nettsted er rigget for å føre de besøkende videre i sin kundereise. Det forutsetter blant annet at du har et helhetlig blikk på både SEO-søkeord og målgruppens kjøpsprosess. Videre løpende optimalisering av landingssider for å øke konverteringsrater over tid.

Les også: Forstår du den viktige forskjellen på kjøpsreisen og kundereisen? 

Som regel vil anbefalingene bestå av lengre søkefraser med en klar kontekst. Google blir stadig bedre på å forstå kontekst, slik at eksakte søkefraser i dag vektlegges mindre enn tidligere. I dag handler det mer om hovedtemaer og spissing av innhold rundt dette.
Hver for seg har disse frasene kanskje et begrenset eller lavt søkevolum. Men samlet gir de et høyere volum av kvalifisert trafikk enn de brede og mer upresise søkeordene som alle de andre sloss om.

Eksempelvis vil søkefrasen «pris Range Rover Evoque sort» ha et forholdsvis lavt søkevolum, men samtidig gir det en klar indikasjon på at personen som foretar søket vurderer kjøp i nær framtid. Med rett budskap, til rett person, på rett tidspunkt, står du sterkt i forhold til mindre aktive og strategiske konkurrenter. Ha klar en fristende og godt veiledende presentasjon (typisk landingsside) så nært opptil hva den potensielle kunden søker etter, med minimal kjøpsfriksjon – og sørg for å være synlig på Google når målgruppen søker etter nettopp dette og nærliggende kontekstuelle søkefraser.

Søkeordene som anbefales i søkeordanalysen vil gi deg et fortrinn konkurrenter uten en strategisk tilnærming til SEO ikke har, så sant de brukes i det digitale innholdet som produseres og publiseres. 

Les også: Kundereiser med friksjon fører til misfornøyde kunder og tap av salg 

Glem fokus på rangering for enkeltvise søkeord

Hvilken rangering virksomheten har for sine viktigste søkeord har i årevis vært måten en måler sin suksess på. I dag er dette et vanskelig mål å styre etter, da rangering ikke lenger er mulig å måle konsist. Hvilke nettsteder som troner på førsteplassen av Google ved søk på søkeord X, avhenger av flere faktorer, blant annet brukerens lokasjon, enhet og tidligere søkehistorikk.

I dagens SEO-verden er derimot samlet synlighet på Google for grupperinger av relevante, kontekstuelle søkeord blitt mer avgjørende for virksomheter på nett. Virksomheter som evner å levere kvalitetsinnhold som passer inn i konteksten for potensielle kunders søk har gode forutsetninger for å opparbeide seg en jevn strøm av kvalifisert trafikk fra Google.

Hva består en søkeordsanalyse av?

En søkeordanalyse kan utføres av en SEO-spesialist, eller et byrå som innehar tilstrekkelig kompetanse på området. Søkeordanalysen skjer i flere steg:

1) Kartlegging av søkeord
Det første steget er å kartlegge alle relevante søkeord. Disse kan fordeles i kategorier for produkter, tjenester og målgruppens ulike faser i kjøpsprosessen.

 

2) Analyse av søkeord
Ulike kvaliteter ved hvert enkelt søkeord analyseres, for så å sammenstille resultatene og foreta konklusjoner.
Følgende blir vanligvis vurdert I en søkeordanalyse:

 

  • Søkeordets egnethet (mtp. produkter/tjenester og målgruppen)
  • Trafikkvolum (månedlige søk på Google)
  • Konkurransenivå (kamp om førstesiden på Google)
  • Lønnsomhet (kjøpsintensjon, altså sannsynlighet for at brukeren legger igjen penger)

Denne prosessen skjer typisk ved innhenting av data fra ulike kilder, datafletting, maskinell og manuell analyse.

3) Anbefaling av søkeord
Avslutningsvis skal det utarbeides en sluttrapport for analysen, med oversikt over funn, konklusjoner og anbefalinger for hvilke søkeord som antas å ha størst potensiale for avkastning i forhold til investert tid og ressurser i din digitale markedsstrategi. En Excel-fil med oversikt over alle søkeord som var med i analysen følger normalt også med. Disse vil kunne sorteres etter ulike kriterier som blant annet søkevolum og konkurransenivå.

Hva er forskjellen på en god og en dårlig søkeordsanalyse?

De fleste SEO-spesialister vil kunne hjelpe din virksomhet med å få gjennomført en søkeordanalyse. Vær likevel oppmerksom på at nytteverdien kan variere, og at mange søkeord ikke er ensbetydende med høy kvalitet. En liste med 10 000 søkeord er til liten hjelp dersom flertallet av dem er irrelevante. 

Store lister med mye fyllord får man ofte når man utelukkende støtter seg på automatiske verktøy til innhenting av søkeord. En god søkeordanalyse kan derfor ikke automatiseres fullstendig. Det er et håndverk, og det beste resultatet får du derfor ved å benytte en god håndverker. 

Jeg har dessverre sett flere eksempler på virksomheter som er blitt anbefalt å fokusere på bestemte søkeord, med eneste begrunnelse at søkevolumene er høye. Dette kan være en fallgruve som sluker tid og ressurser uten nevneverdig avkastning i retur.

En dyktig og erfaren SEO-spesialist vil sile ut søkeordene med størst potensiale. Her er normalt både søkevolum og konkurranse tatt med som tungtveiende kriterier. Men like viktig er det at SEO-spesialisten har et helhetlig syn og forståelse for din bransje og målgruppe, samt evner å knytte søkeordene til ditt produkt- og tjenestespekter, og ser muligheter for hvordan bidra til en bedre kundereise under kjøpsprosessen.

Synonymer med ulik verdi

En søkeordanalyse kan avdekke at tilnærmet like søkeord har svært ulike søkevolum og konkurransenivå. Dette kan være ekstrapoeng å ta med seg i forbindelse med publisering av innhold på nett. Eksempel:

Søkeord

Vanskelighetsgrad (1-100)

Søkevolum pr. mnd.

Godt arbeidsmiljø

9

260

Bra arbeidsmiljø

16

10

Den ene søkefrasen har betydelig høyere søkevolum og attpåtil lavere konkurranse. Selv om Google i dag er bedre på å se søkeord i kontekst, kan landingssider med eksakte søkeord  påvirke klikkrater, rangeringer og dermed indirekte din synlighet på Google. Det er altså ikke tilfeldig hvilke søkeord en virksomhet bør benytte. Uten en søkeordanalyse driver din virksomhet i praksis SEO i blinde. Tør du å la det fortsette? 

Oppsummering: Slik kan en søkeordanalyse øke synligheten på Google for din virksomhet

  • Du avdekker en betydelig mengde relevante søkeord for selskapet
  • Du får en faglig kvalifisert vurdering av kost/nytte-effekten på hver frase
  • Du får et fortrinn foran konkurrenter som ikke har gjort det samme grunnarbeidet
  • Du vil over tid skape en økende strøm av kvalifisert trafikk til dine nettsteder 

PS: Ikke glem at en søkeordanalyse er verdiløs dersom du ikke omsetter rådene til praktisk handling. Produser relevant og unikt kvalitetsinnhold, og optimaliser dine nettsider til å i størst mulig grad videreforedle den trafikken som du mottar. En helhetlig inbound marketing-strategi kan for de fleste virksomheter være den mest kostnadseffektive metoden for innholdsmarkedsføring.

Last ned gratis: Guide til bedre SEOFørst publisert 5. juli 2016, oppdatert 18. januar 2022

Elin Schjelderup's photo

Av: Elin Schjelderup

Elin Schjelderup har lang erfaring med både strategisk, praktisk og rådgivende arbeid innen digital markedsføring- og forreningsvirksomhet. Hennes dybdespesialisering er innen synlighet på Google (SEO/SEM) og målgruppers søkeadferd på Google gjennom ulike stadier av kundereisen. Elin jobbet tidligere som Leder Search Marketing i Markedspartner og er i dag Fagsjef Search Marketing hos Gjensidige Forsikring ASA.