Fra "ad hoc" til strategisk markedsføring: Ta bedriften til neste nivå

Fra_ad_hoc_til_strategisk_markedsføring_Ta_bedriften_til_neste_nivå

 

Du har kanskje ført selskapet ditt dit dere er i dag uten en langsiktig markedsstrategi eller en ordentlig markedsplan. Men vil dette kunne ta selskapet til neste nivå?

Tvilsomt. Hvis du iverksetter markedstiltak "ad hoc" etter "veien blir til mens vi går"-prinsippet, vet du ikke hvor du er på vei, og heller ikke hva du skal gjøre for å komme dit du ikke vet du skal.

Mange mellomstore bedrifter jobber "ad hoc" med marketing, og lar omstendighetene i stor grad styre markedstiltakene.

Last ned gratis E-bok: En praktisk tilnærming til markedsplanlegging i B2B

Dette står i stor kontrast til strategiske markedsførere, som riktignok også kan iverksette tiltak ut fra kritiske omstendigheter, men som alltid styrer etter langsiktige mål og strategier.

I markedsstrategien tegner vi opp de store linjene, og har gjerne et tidsperspektiv på 3-5 år. Markedsplanen er mer aktivitetsbasert, og utformes som regel årlig, gjerne på høsten.

Markedsstrategi vs. markedsplan

Når vi jobber strategisk med markedsføring sammen med våre kunder er det ofte i form av to prosesser, nemlig markedsstrategien og markedsplanen.

I markedsstrategien tegner vi opp de store linjene, og har gjerne et tidsperspektiv på 3-5 år. Markedsplanen er mer aktivitetsbasert, og utformes som regel årlig, gjerne på høsten.

De timene du bruker på å jobbe strategisk med markedsføringen vil du få tilbake i form av følgende fordeler:

1) En klar visjon å styre etter

Strategisk markedsarbeid gir deg et retningsgivende arbeidsverktøy og en visjon å styre etter. Du vet hvor du skal, og du har også en klar tanke om hvordan du skal komme dit.

Du vil heller ikke være lett å rokke når distraksjoner oppstår, for eksempel selgere som vil selge deg taktiske virkemidler uten å ha innsikt i din virksomhet.

Du vil da raskt og selvsikkert kunne gi et svar på om X er aktuelt for bedriften i lys av markedsstrategien, eller om det er rom for det i budsjettet.

Hvis X passer med strategien, men du ikke har rom i budsjettet må du bedømme om X kan erstatte den aktiviteten som har lavest prioritering i markedsplanen din.

2) Optimal bruk av markedsbudsjettet

En del av markedsplanleggingen går ut på å identifisere aktuelle marketingaktiviteter som støtter opp om strategien, og så vurdere disse opp mot hverandre. I denne fasen prioriterer vi tiltakene etter beste kost-nytte-effekt, men vel så viktig er det å velge bort aktiviteter som gir dårlig effekt, eller "gode ideer" det ikke er rom for i budsjettet. Slik sikrer vi en optimal bruk av markedsbudsjettet.

3) Kontinuitet og moment

En markedsplan sikrer kontinuitet i markedsføringsarbeidet, og du får mer ut av samarbeidet med ditt byrå. Man unngår også ”ad hoc”-situasjoner hvor ting skulle være gjort i går, og hvor byrået ikke har kapasitet, og hvor hastverksarbeid går ut over kvaliteten.

En klar og tydelig markedsplan forteller oss hva som skal gjøres når, og av hvem, og bør følges opp kontinuerlig av markedsansvarlig i bedriften din i samarbeid med byrået deres.

4) Bedre utnyttelse av interne ressurser

Forutsigbarhet gjør det enklere å planlegge bruk av interne ressurser og disponering av nøkkelpersoner. Med tanke på fremtidig rekruttering vil det også være enklere å plukke ut de mest egnede kandidatene ut fra hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse som behøves.

5) Besparelser på produksjon

Ved å planlegge annonsering ett år frem i tid, kan du kan forhandle fram bedre avtaler med annonsemedier, men også gjøre en workshop med byrå for å utarbeide alle annonsene du har tenkt å kjøre det året med kreative virkemidler og spissede budskap.

6) Lettere å måle

Du vet hvor mye penger du har brukt på hva, og kanskje du også har beregnet ROMI, slik at du kan justere deretter i neste års markedsplan. Dette gjør deg også mer treffsikker etter hvert som du får mer erfaring.

Noen forbehold

Det skal selvsagt ikke skyves under et teppe at markedsplanlegging er tidkrevende. Nøkkelpersoner må sette av tid og krefter, og de involverte må være klar over at dette ikke er venstrehåndsarbeid, men faktisk se verdien av arbeidet.

Å jobbe med marketing i en digital verden er krevende. Mange bransjer opplever stadige endringer i markedet og høy konkurranse. Samtidig må man være skodd for å kunne gjøre uventede grep når uventede og kanskje dramatiske hendelser inntreffer.

Midt i alt dette må man være balansert og pragmatisk i tilnærmingen til markedsplanleggingen, så man unngår å falle i noen av de to grøftene, hvor resultatet enten blir for detaljert og komplisert eller for lite konkret og generelt.

Og når alt er sagt og gjort… det skorter ikke alltid på gode planer. Der mange slurver og kommer til kort er på gjennomføringen.

Last ned gratis e-bok:  En praktisk guide til markedsplanlegging i B2B

Erlend Førsund's photo

Av: Erlend Førsund

Erlend Førsund jobbet som innholdsrådgiver og markedssjef i Markedspartner fra 2015-2021. Han er utdannet ved BI og NHH og har blogget om markedsføring og digitalisering på sin egen blogg.