State of Inbound 2015 er klar. Her er de syv viktigste funnene

Av Erlend Førsund 13. oktober 2015 | 3 minutter lesetid

Den årlige State of Inbound er nå klar. Dette er den syvende utgaven av undersøkelsen som tar for seg utbredelse og resultater av inbound marketing over hele verden. Undersøkelsen gjennomføres av HubSpot, og i år har 4 000 markedsførere fra 150 land deltatt. Her er de 7 viktigste funnene.

Noen nøkkeldata om deltakerne i undersøkelsen:

  • Kun en tredjedel av deltakerne har en relasjon til HubSpot
  • 32% er fra EMEA-regionen (Europa, Midt-Østen, Afrika)
  • 65% opererer hovedsakelig i bedriftsmarkedet, 24% i forbrukermarkedet og 5% er non-profit
  • Hovedandelen av respondenter er fra SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter), 14% er fra selskaper med mer enn 200 ansatte og 22% er fra virksomheter med 26-200 ansatte

1. Inbound vinner terreng til fordel for outbound

Tre av fire markedsførere på verdensbasis prioriterer en inbound tilnærming til sin markedsføring. Selskaper med over 200 ansatte har en ganske lik fordeling, noe som i seg selv er ganske naturlig. For denne typen selskaper vil outbound*- og merkevarebyggende aktiviteter være riktig å fortsette med. 

*Outbound er salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mot personer uten et erkjent behov. Eksempler på aktiviteter er oppsøkende salg, utsendelse av reklame per post, annonser, TV- og radioreklame, events, sampling osv. I motsetning til inbound, som er kjøperinitiert, er det i outbound selger som tar initiativ. Derfor kalles outbound også for selgerinitiert markedsføring.

Inbound_vs_outbound_fordelt_p_selskapsstrrelse


2. Tradisjonell reklame ses på som overvurdert

Både inbound- og outbound-markedsførere rangerer tradisjonell betalt reklame (papir, utendørs, TV og radio) som den desidert mest overvurderte formen for markedsføring.

Ikke bare de som har gjort overgangen fra inbound til outbound, men hele 32% av de som selv kaller seg outbound-selskaper mente dette.

Mest_overvurderte_markedsfringsaktiviteter_2015


3. Dokumentert avkastning på investering = større budsjett

Nøkkelen til å frigjøre budsjettkroner ligger i å dokumentere avkastning på markedsføringsakvitetene, også kalt ROI (Return on Investment). Men det forutsetter at du måler den, noe ikke alle gjør. Markedsførere som måler ROI har 20% større sjanse for å få utvidet sine budsjetter enn de som ikke gjør det.

Halvparten av nord-amerikanske markedsførere kan dokumentere høyere ROI i 2015 sammenlignet med året før, i motsetning til kun 36% av EMEA-markedsførere. Her i Europa har vi tydeligvis en del å lære før vi tar igjen våre kolleger i USA og Canada. 49% av oss måler ikke ROI - 63% av nord-amerikanerne gjør det.

Et annen interessant og lærerikt funn er hvor ofte markedsførere sjekker måltallene sine. Det å sjekke måltall er ett av suksesskriteriene for å faktisk oppnå ønsket ROI, og tallene tyder på at europeiske markedsførere ikke er gode nok der heller. Dette til tross for at markedsførere som sjekker måltallene sine 3 eller flere ganger i uken har 20% større sannsynlighet for å oppnå positiv ROI!

Hvor_ofte_sjekker_markedsfrere_ROI


4. Markedsførere forstår at inbound er en langsiktig øvelse

Ledende markedsførere innser at inbound er en langsiktig øvelse. Både tidligere suksess og tidligere fiasko korrelerer med økning i budsjettet for inbound marketing. Som figuren under viser, vedtok hele 81% av bedriftene som ikke lyktes med inbound foregående år økning i budsjettet for neste år.

Faktorer_for_justert_inbound_marketing_budsjett_2015


5. Inbound foretrekkes uavhengig av selskapstype

Inbound er den foretrukne markedsføringsstrategien uavhengig av selskapstype. B2B, B2C, nonprofit -- alle implementerer inbound-aktiviteter. 75% av selskapene foretrakk inbound fremfor outbound. Dette 3:1-forholdet gikk igjen på tvers av alle selskapstyper.


6. Inbound gir høyere ROI enn outbound

Inbound gir høyere avkastning enn outbound. Som figuren under viser, gjelder dette for alle slags selskapsstørrelser og budsjetter.

inbound_vs_outbound_roi_i_forhold_til_markedsbudsjett


7. Tydelig skille mellom salgs- og markedsavdelingen gir høyere ROI

Selskapene som best lykkes med inbound marketing er de som klarer å lage et tydeligere skille mellom salg og marked gjennom å definere hva hver avdeling skal levere og hvordan de skal samarbeide. En slik avtale kalles på engelsk en SLA (Service Level Agreement), eller tjenesteavtale på norsk.

I sin enkleste form vil en slik tjenesteavtale typisk gi markedsavdelingen ansvaret for å levere x antall kvalifiserte leads til salgsavdelingen - det er hva de blir målt på. Salgsavdelingen vil ofte ha ansvaret for å kontakte disse og gjøre dem til kunder. For at dette skal fungere må de to avdelingene være 100% enige om hva som definerer et kvalifisert lead. 

SLA_mellom_salgs-_og_markedsavdelingen_gir_hyere_ROI

> Les også: Tydeligere skille mellom salg og marked gir bedre samarbeid og effekt


BONUS: Toppledere skjønner inbound bedre enn mellomledere

Toppledere forstår og omfavner inbound i større grad enn mellomledere. Dette er forståelig i lys av at inbound marketing er direkte knyttet til forretningsmål og kvantiative måltall som salgsomsetning og kundetilgang, et språk som toppledelsen er svært lydhør til. 

Omfavnelse_av_inbound_marketing_fordelt_p_niv_i_organisasjonen

 

Last ned State of Inbound 2015

Temaer: inbound marketing, State of Inbound


Erlend Førsund's photo

Av: Erlend Førsund

Erlend Førsund jobbet som innholdsrådgiver og markedssjef i MarkedsPartner fra 2015-2021. Han er utdannet ved BI og NHH og har blogget om markedsføring og digitalisering på sin egen blogg.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Inboundbloggen.no

Inboundbloggen.no av MarkedsPartner AS leverer innsikt, ekspertise og inspirasjon om digital markedsføring og salg for å hjelpe ledere og markedsførere med å skape vekst i sine selskaper.

Besøk også markedspartner.no, digitalleder.no og vekstoppskrifter.no

Temaer

Se alle