Dette kjennetegner selskapene som lykkes med inbound marketing

Digital markedsføring utvikler seg hele tiden, og det er viktigere enn noen gang å skille seg ut fra mengden. Inbound marketing er en effektiv måte å engasjere og konvertere målgrupper på, men ikke alle får det til. Hva er det egentlig som skiller de selskapene som lykkes fra de som sliter? 

Innenfor digital markedsføring er inbound marketing en strategi som fokuserer på å tiltrekke kunder gjennom relevant og hjelpsomt innhold. Metoden krever langsiktig satsing, med målrettet produksjon av innhold, distribusjon til relevante målgrupper og systematisk oppfølging av leads. La oss se på seks forhold som er med på å avgjøre om virksomheten lykkes eller ikke.


1. Forankring i toppledelsen

Dette er etter min mening det aller viktigste og ofte forutsetningen som de resterende punktene hviler på. Inbound marketing krever innsats av ansatte med nøkkelkompetanse, som må bidra til innholdsproduksjon. Det er svært vanskelige å gjennomføre uten god forankring hos toppledelsen. Når ledelsen er involvert skaper det en kultur for innholdsmarkedsføring som en integrert del av bedriftens strategi. Bedrifter med gode og synlige inbound marketing-ambassadører i toppledelsen skaper fotfeste for metodikken i hele bedriften. Dette er svært avgjørende for bedriftens evne til å gjøre de nødvendige tiltakene og endringene som skal til for å få fullt utbytte av potensialet som ligger i inbound marketing.

Les også: Slik lykkes norske ledere med inbound marketing


2. God prosess for utvikling av innhold

I hvilken grad er bedriften din rustet for å produsere innhold? Høy kvalitet på innholdet er nemlig helt avgjørende for å lykkes med inbound marketing. Ofte viser det seg at innholdsproduksjonen krever en større innsats av de ansatte enn bedriften trodde.

Mye kan settes ut til et byrå, men for å produsere best mulig innhold er byrået avhengig av tilgang på den unike kompetansen bedriften besitter. Da dreier det seg om å stille ressurspersoner tilgjengelig for intervjuer og tilbakemelding.

Jeg opplever at bedriftene som lykkes best med inbound marketing ofte er de som legger til rette for å produsere godt innhold. Med andre ord – de bedriftene som får personer med nøkkelkompetanse til å bidra i innholdsprosessen. Noen har utviklet systemer som belønner bidragsytere, mens andre har gjort innholdsproduksjon til en del av ansattes stillingsbeskrivelse. Bedrifter må være smidige i sin tilnærming til innholdsproduksjon, med prosesser som tillater rask tilpasning basert på tilbakemeldinger og analyser. Dette inkluderer å bruke teknologiske verktøy for å automatisere og personalisere innhold til forskjellige målgrupper.

I motsatt tilfelle, der innholdsproduksjon ikke blir prioritert av bedriftens ansatte, lider dessverre kvaliteten på innholdet som en konsekvens – og dermed hele inbound-satsningen.

Les også: Vil AI ødelegge inbound marketing?

3. Data og måling 

Først og fremst må du begynne med en forståelse av hvorfor du lager det innhold du gjør.   Er hensikten å:

  • drive mer trafikk eller en viss type trafikk til nettstedet ditt?
  • rangere bedre i søkemotorer?
  • konvertere i form av nye kontakter eller salg direkte?
  • bygge merkevare mot en spesifikk eller bredere målgruppe?
  • spre et viktig budskap?
  • AI-optimalisering?

Eller går du all in og satser på alt dette på en gang?    

For å se om innholdet presterer, er det lurt å sette seg noen mål. Det kan for eksempel være antall visninger, hvor lang tid besøkende er på siden din, hvor mange som klikker på CTA og lignende. 

En av de største fordelene med inbound marketing er muligheten til å måle nøyaktig effekten av ulike initiativer og kampanjer. Ved å spore hvor leads og salg kommer fra, kan markedsførere beregne ROI for forskjellige aktiviteter og kanaler. Dette gir verdifull innsikt i hvor du bør bruke ressurser for maksimal effekt.

4. Samarbeid mellom markedsføring og salg

Det fungerer dårlig at salg og markedsføring jobber mot ulike mål hvis du skal lykkes med inbound marketing. 

Dette er mer kritisk enn noensinne. Salgsavdelingen må ikke bare forstå, men også aktivt bruke innsikter fra markedsføring til å tilpasse sine salgsstrategier. Samtidig er markedsavdelingen avhengig av innspill og kunnskap fra salg for å kunne generere best mulige leads. Et godt samarbeid er nøkkelen til suksess. 

5. Vilje og evne til å ta risiko, eksperimentere og tilpasse seg over tid

Inbound marketing handler i stor grad om læring og tilpasning. Skal du lykkes, må du være villig til å ta risiko. Med risiko mener jeg sannsynligheten for at leadsgenereringsaktivitetene du iverksetter i Q1 kanskje ikke treffer de målgruppene i de kanalene du antok. Bedrifter som er gode til å lære og hele tiden forbedrer markedsføringen sin har i de fleste tilfeller svært godt utbytte av inbound marketing. Du må også ha budsjett til å lære. Er budsjettet brukt opp på første kampanje, og det ikke settes av ressurser til refleksjon og læring, vil du ikke få optimale resultater av inbound marketing.  

Jeg har aldri opplevd at strategien som legges for inbound marketing første året også er den mest optimale for det andre året. Derfor mener jeg at bedrifter som oppfatter strategiplanlegging som en kontinuerlig prosess har bedre forutsetninger for å oppnå gode resultater, enn bedrifter som følger samme strategi over lang tid.

Inbound marketing er dynamisk. Bedrifter må kontinuerlig eksperimentere med nye kanaler og teknikker. For eksempel har bruk av avansert dataanalyse og kunstig intelligens blitt essensielt for å forstå og forutse kundeadferd.

Les også: Dette må du tenke på for at din innholdsstartegi skal ha god effekt

6. Langsiktig fokus på digital markedsføring 

Jeg opplever at bedrifter med et langsiktig perspektiv på inbound marketing klarer å tilpasse sin digitale markeds- og salgsstrategi for optimalt resultat. Suksess i inbound marketing kommer ikke over natten. Det krever en langsiktig investering i både tid og ressurser. Bedrifter som forplikter seg til inbound for det lange løp, opplever ofte at deres markedsføringsinnsats betaler seg mange ganger over.

Får du gjennomført strategien bedriften har satt?

Til slutt, den raske utviklingen innen teknologi, spesielt innen AI og maskinlæring, har transformert hvordan vi tilnærmer oss inbound marketing i 2024. Disse verktøyene gjør det mulig for markedsførere å levere mer personlig og relevant innhold enn noen gang tidligere.

Som alltid, er nøkkelen til suksess en godt gjennomtenkt strategi som er integrert på tvers av hele organisasjonen, støttet av ledelsen, og som er fleksibel nok til å tilpasse seg nye trender og teknologier. 

Helene Nissen Woie's photo

Av: Helene Nissen Woie

Helene er digital innholdsspesialist i Markedspartner. Helene kommer fra en rolle som Innholdsprodusent og freelance tekstforfatter. Hun har en spennende faglig bakgrunn med studier både ved Norges Kreative Høyskole (tekstforfatter) og en bachelor i Interaktivt design fra Høyskolen Kristiania. I bagasjen har hun har også med seg studier i norsk grammatikk.