Har dere retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i jobben?

Ken Gjøran Leren, leder for performance marketing i Markedspartner.

Mulighetene ved bruk av kunstig intelligens har eksplodert de siste månedene. Derfor bør du få på plass retningslinjer.

Se gratis foredrag fra Kundereisedagen 2023: ChatGPT og annen kunstig  intelligens i markedsføringen

Du kan regne med, eller i det minste håpe på, at mange av dine ansatte tester ut verdien av å bruke kunstig intelligens (KI) i jobben. Etter at ChatGPT og flere andre KI-tjenester ble tilgjengelig for alle for noen måneder siden, har antall brukere og tjenester økt i voldsomt tempo.

Enorme muligheter

Den økte bruken skyldes naturligvis at tidsbesparelsen og nytten av å bruke generativ kunstig intelligens i jobben ofte kan være veldig stor. Vi i Markedspartner har for eksempel brukt mye tid de siste månedene på å eksperimentere med hvordan vi kan støtte oss på KI i ulike deler av jobben vi gjør. Selv har jeg laget kode som bruker ChatGPT til å analysere store mengder blogginnhold, blant annet med tanke på språk, lesbarhet og hvor godt innholdet er skrevet for søkemotorer. Slike språklige analyser er noe av det ChatGPT er aller best til. Andre ting ChatGPT er god på, er generering og feilsøking av kode, ideer, forslag til omskriving av tekster, korrekturlesing og oversettelser, for å nevne noe. I tillegg til at den kan skrive relativt gode tekster fra bunnen, om du gir god input.

En ting er kvaliteten på det du får ut av tjenester basert på kunstig intelligens. En annen er hva du gir av input. I vår verden er det ofte snakk om ting som uansett er ment for offentligheten, som innhold til bloggposter eller videoer. Men vet du om ansatte også mater slike tjenester med mer sensitiv informasjon, som for eksempel data om kunder eller forretningsforbindelser?

Kan være lurt å puste med magen

Vi i Markedspartner er for eksempel veldig entusiastiske til HubSpot sitt eksperiment med KI – ChatSpot – som gir deg mulighet til å bruke kunstig intelligens på ditt eget HubSpot-innhold. Det kan gi utrolig mange spennende muligheter, blant annet knyttet til måten du bruker HubSpot på, analyse av data og personalisering av kommunikasjon basert på aktivitet.

Så langt har vi imidlertid ikke valgt å ta i bruk ChatSpot på våre reelle kundedata, fordi vi vet for lite om hva som skjer med data som deles med KI-selskapene. Derfor tester vi i første omgang på en demokonto med fiktive data.

Fornuftig å lage retningslinjer og gi opplæring

Vi er ikke negative til kunstig intelligens og mulighetene det gir; snarer tvert imot. Vi tror det kommer til å revolusjonere måten vi jobber på; og derfor bør alle ansatte oppfordres til å lære og teste ut mulighetene som nå åpner seg. Samtidig er det viktig å lage retningslinjer, så ingen gjør noe lite gjennomtenkt som får store konsekvenser for bedriften.

Her er seks punkter jeg mener du bør tenke på når du lager retningslinjer for ansattes bruk av generativ KI i jobben. Sannsynligvis er det flere – så kom gjerne med forslag i kommentarfeltet nedenfor.

1. Konfidensialitet og personvern

Sender ansatte konfidensiell informasjon til KI-tjenester uten å anonymisere? Lag retningslinjer som sikrer at personvernregelverket blir fulgt.

2. Verifisering og kvalitetssikring

Bruker ansatte innhold skrevet av generativ kunstig intelligens uten å kvalitetssikre innholdet? Lag retningslinjer som sikrer at alt innhold laget av KI-tjenester blir kontrollert for feil og om det er passende og representativt for selskapet.

3. Direkte input og output

Går det data inn eller ut av KI-tjenester fra deres selskap uten at de blir kontrollert av mennesker? Lag retningslinjer som sikrer at kvaliteten på data som går automatisk inn og ut av KI-tjenester er høy, særlig der feil kan få alvorlige konsekvenser.

4. Opphavsrett og personlig informasjon

Har dere et bevisst forhold til opphavsrett til innhold laget av kunstig intelligens? Lag retningslinjer som sikrer at arbeidet som utføres av KI-tjenester ikke krenker opphavsrett eller personvernrettigheter til noen tredjepart.

5. Opplæring

Har dere sørget for at de som bruker KI-tjenester i selskapet er godt opplært og forstår bruken av teknologien? Sørg for tilstrekkelig opplæring i bruk av tjenestene og i retningslinjene for bruk av KI i deres virksomhet.

6. Ansvar og rapportering

Har dere tydelig plassert ansvaret knyttet til bruk av KI-tjenester, og hvordan avvik skal håndteres? Sørg for at det er rapporteringsmekanismer på plass for å håndtere eventuelle problemer eller bekymringer som måtte oppstå. 

Gikk du glipp av foredraget om bruk av kunstig intelligens i markedsføring på Kundereisedagen 2023? Her kan du se foredraget gratis!

Ken Gjøran Leren's photo

Av: Ken Gjøran Leren

Ken er CTO i Markedspartner. Han etablerte selskapet Marketing Town i London i 2013. Selskapet bygger teknologi og utfører tjenester rundt performance marketing. De hjalp alt fra store bedrifter som Amazon, til enkeltpersonforetak med én ansatt. Etter 13 år i London er han nå i Norge for å sette sitt preg på performance-avdelingen og se den vokse.