Hvordan lage en webstrategi som gir resultater? Del 1 av 2

Hjemmesiden er en av bedriftens viktigste eiendeler, men for å skape en web som gir resultater må man starte med en solid webstrategi. I dette innlegget vil jeg gi deg del 1 i en steg-for-steg guide til hvordan du kan utarbeide en strategi for din egen web. Innlegget er basert på MarkedsPartners prosjektmetode for web, som vi benytter i kundeprosjekter.

1. Bedriftens overordnede mål med løsningen

Enhver strategi må ha et mål. Målformuleringen skal være så spesifikk som mulig. Bruk nok tid til at dere kommer forbi de helt generelle formuleringene. Deretter bør dere sikre at målformuleringen blir retningsgivende for alt arbeid i prosjektet. En vanlig felle er at når man begynne å planlegge de konkrete tiltakene, så flytter man fokus dit, og målet tapes litt for øyet. Ikke gå i den fellen.

Eksempler på målformuleringer:  

Vår hjemmeside skal være fundamentet for all vår eksterne kommunikasjon, og skal bidra til at:

 • Potensielle kunder stoler på oss, forstår hva vi kan gjøre for dem, ønsker å bli kunde, og tar kontakt med oss.
 • Eksisterende kunder skal finne gode grunner til å forbli kunder
 • Medarbeidere skal bli stolte av å jobbe hos oss
 • Potensielle medarbeidere skal ønske å jobbe her
 • Selskapet opparbeider og bevarer et solid omdømme, både innad i bransjen og i samfunnet generelt

2. Viktigste målgrupper

Hvem er webben for? Her er det viktig å tenke "utenfra og inn". Vurder ulike metoder for segmentering (marked, distribusjonskanal, produkt, behov, interesser, størrelse, demografi osv.) Vurder også å segmentere etter brukernes motivasjon for å besøke webben (for eksempel "skal bestille", "skal finne telefonnummer", "vil vite mer om...", etc.). Vår erfaring er at det ofte fungerer godt.

I bedriftsmarkeder er det spesielt viktig å være bevisst på brukerens rolle i kjøpsprosessen. Er han/hun en champion (din talsmann internt), portvakt eller beslutningstaker? 

Tenk utradisjonelt! Selv bruker vi ofte ”Personas”, som er en egen metode for å beskrive tenkte personer i målgruppen. Du kan lese mer om hvordan du jobber med personas i dette blogginnlegget.

3. Målgruppenes forventninger og bedriftens mål for hver av dem

Tre viktige forutsetninger for å lykkes med webstrategien er at webben tiltrekker de riktige målgruppene, at brukerne opplever webben som verdifull, og at selskapet oppnår sine spesifikke målsetninger overfor hver målgruppe.

Som regel er det nyttig å se på hvilke oppgaver brukerne ønsker å utføre, og på deres motivasjon for å oppsøke webben. Selskapet må klargjøre hva man ønsker å oppnå overfor hver målgruppe, så spesifikt som mulig.

Spørsmål å stille seg når det gjelder målgruppens forventninger og mål med sitt besøk:

 • Hva tenker de før de går på web?
 • Hva er deres motivasjon for å oppsøke webben?
 • Hvordan kommer de til vår web?
 • Hvordan tenker de når de kommer inn på vår web?
 • Hva ser de etter?
 • Hvordan navigerer de?
 • Hvor forlater de webben?

Hvilke mål har bedriften ovenfor hver målgruppe?:

 • Å selge her og nå?
 • Å påvirke til senere kjøp?
 • Få målgruppen til å ta kontakt?
 • Få dem til å utføre self service slik at de ikke kontakter brukerstøtte?
 • Lese mest mulig innhold?
 • Få dem til å laste ned et innholdsprodukt?

4. Kartlegg konkurrenter, leverandører og andre relevante aktører

På dette steget i prosessen lønner det seg å gjøre en kartlegging av nettsteder fra andre relevante aktører i inn- og utland. Her kan det være mye inspirasjon å hente, både til hva dere ønsker å gjøre, og til hva dere vil gjøre annerledes.

Før du besøker en hjemmeside, sett deg selv i en tenkt situasjon som en potensiell kunde, og hold på den tanken gjennom besøket. Husk at kundene ofte kan mindre enn leverandøren, og gjerne bruker enklere ord. 

Førsteinntrykket man får på en webside er viktig, så vær flink til å notere dine umiddelbare reaksjoner. Hva fungerte bra og dårlig? Hva fikk deg til å smile? Hva fikk deg til å "bomklikke"? Hva fikk deg til å misforstå? etc. Lag en oversikt hvor du angir komplett URL (nettadresse) til siden du kommenterer, og skriv detaljerte kommentarer om hva du mener noe om.

Få noen kolleger og gjerne noen kunderepresentanter til å gjøre det sammen, og diskuter notatene deres etterpå.

Ut fra dette har vi mange ganger opplevd at det kommer svært nyttige føringer til videre arbeid med hjemmesiden.

Det var alt for denne gang. I neste innlegg vil jeg se nærmere på innhold og funksjonalitet.

Gratis e-Bok 4 steg til en mer selgende web Gjør weben din til en kundemagnet

Temaer:

webstrategi
Stig Hammer's photo

Av: Stig Hammer

Stig jobber som faglig leder forretningsrådgivning i Markedspartner og var med på å starte selskapet i 1997. Han har mer enn 20 års erfaring fra strategisk rådgivning til store selskaper i mange ulike bransjer, og i alle ledd av verdikjeden. Stig er utdannet siviløkonom, og er opptatt av strategisk forbedring av kundereiser, digital transformasjon og inbound marketing.