Hva skal en markedsplan inneholde?

Av Hanne Sofie Hammer 6. april 2017 | 4 minutter lesetid

hva_skal_en_markedsplan_inneholde-682931-edited.jpg

Det er ingen hemmelighet at makten ligger hos kjøperen i dagens marked. Derfor bør du ha et høyt kundefokus når du skal utforme markedsplanen din. I dette blogginnlegget vil du få klare anbefalinger til hva du bør inkludere i markedsplanen, og hvordan du kan gjøre den mer kundesentrert. 

Hva er en markedsplan?

En markedsplan er et strukturert oppsett av markedsaktiviteter som er planlagt gjennomført innenfor en viss tidsperiode. Normalt strekker en markedsplan seg over 12 måneder (gjerne fra januar til januar) og kan ses som en del av bedriftens markedsstrategi (utarbeides typisk for 3-5 år). 

Hvorfor lage en markedsplan?

Ved å lage en markedsplan, sikrer du at målene i markedsstrategien oppnås på en årlig basis. Her forutsetter jeg at du har en veldefinert markedsstrategi, slik at du nå er klar for å utvikle en markedsplan i tråd med bedriftens langsiktige fokus. 

Hvordan lage en markedsplan?

En markedsplan bør inneholde følgende nøkkelkomponenter:

 1. Mål for det kommende året
 2. Kalender
 3. Ansvarsfordeling
 4. Budsjett
 5. Nøkkelbudskap
 6. Strategisk prioritering av aktiviteter
 7. Opplegg for måling
 8. Målgruppe

Før du går i gang med å definere hva punktene over skal inneholde, må du ta et tilbakeblikk på året som har gått. Spør deg selv om hva som fungerte godt og hva som ikke fungerte så godt. Skriv ned høydepunktene, slik at disse kan implementeres som en del av beste praksis for markedsplanlegging i bedriften din. Ikke glem å evaluere hvilke hendelser og aktiviteter som ikke fungerte, slik at du og teamet ditt kan lære av disse. Ha også fjorårets KPI-er og lønnsomhetstall for hånden. Disse kan fungere som benchmarking for årets planlegging, og gjør markedsplanen mer realistisk og oppnåelig. 

Mål

Målene du setter for årets markedsplan må understøtte den overordnede markedsstrategien. De bør være SMARTe mål som hjelper deg å prioritere markedsaktivitetene dine. Målene oppfyller SMART-kravet ved at de er spesifikke, målbare, oppnåelige (attainable), realistiske og har en tidsangivelse. 

Kalender

For hver aktivitet som inngår i markedsplanen, bør det inkluderes en tilhørende tidsangivelse - en kalender om du vil. Hvilket detaljnivå denne bør være på, varierer fra bedrift til bedrift. For noen vil en spesifikk fra- og til-dato fungere godt, for andre vil en en ukesbasert tilnærming være å foretrekke (f.eks. «markedsaktiviteten skal foregå i uke 8 og 9»), mens en mer prosjektdreven bedrift vil ha behov for å operere med et mer justerbart tidsspekter (f.eks. «markedsaktiviteten skal hovedsakelig foregå i uke åtte. Dersom omstendighetene tilsier det, kan den flyttes to uker før eller to uker senere planlagt dato.»). 

Hvem er ansvarlig?

Du bør angi hvem som er ansvarlig for at hver enkelt aktivitet gjennomføres. 

Et budsjett

Markedsbudsjettet må ikke nødvendigvis være en del av markedsplanen, men fordelen med å samle dem er at du enkelt kan få oversikt over hvilke konsekvenser de to har for hverandre når det gjøres endringer i budsjettet eller i planen.

Nøkkelbudskap

Nøkkelbudskap bør i følge Salesfusion inkluderes i markedsplanen din for 2017. Spesielt i en inbound-sammenheng er dette nyttig for planleggingen av hvilke budskap og temaer som skal prege årets kampanjer og kommunikasjon. Ved å definere nøkkelbudskap i markedsplanen, kan du også planlegge hva slags innhold du skal tilby målgruppen din i år. Dette er spesielt nyttig for planleggingen av mer omfattende innholdstilbud som e-bøker og videoer, som gjerne tar lenger tid å lage. 

Denne delen av markedsplanen kan også utdype hvilke kanaler og plattformer som skal benyttes til å spre og dele innhold, samt tiltak for søkemotoroptimalisering

Et opplegg for måling

Som tidligere nevnt bør målene og markedsaktivitetene være målbare (jf. M´en i SMARTe mål). Et måleparameter, nærmere bestemt en KPI (key performance indicator) bør, så langt det lar seg gjøre, angis for hver aktivitet i markedsplanen. En KPI sier noe om hvor effektiv markedsaktiviteten er. Uten kvantifiserbare måltall, kan det bli vanskelig å måle suksess og lønnsomhet (ROI) av markedstiltakene. 

Strategiske prioriteringer av aktiviteter

Markedsplanlegging handler ikke bare om å idémyldre omkring hvilke aktiviteter vi kan eller burde sette til live. I likhet med budsjettet handler det om å prioritere hvilke av disse aktivitetene som er viktigst for bedritens salg og vekst. Typisk vil man stille seg følgende spørsmål for å avgjøre om markedsaktiviteten bør prioriteres eller ei: 

 1. Støtter aktiviteten den overordnede markedsstrategien?
 2. Hvis ja til pkt. 1: Hjelper denne aktiviteten oss å nå årets målsetting?
 3. Hvis ja til pkt. 2: Har vi tilstrekkelig informasjon eller erfaring til å mene noe om effekten av denne aktiviteten?
 4. Hvis ja til pkt. 3: Tilsier vurderingen at vi bør finne plass til denne aktiviteten i årets markedsplan, og hvilke andre planlagte aktiviteter vil den eventuelt gå på bekostning av?

Målgruppe - definer personas

En persona er en fiktiv karakter som representerer en interessent eller potensiell kunde av virksomheten. Har du et tydelig bilde av bedriftens personas, blir det enklere å lage og målrette markedsføringstiltakene til de man ønsker å nå. Hvilke aktiviteter som er tiltenkt hvilken målgruppe (personas) bør derfor reflekteres og angis i markedsplanen. Bruken av personas personaliserer kommunikasjonen i markedsføringstiltakene dine, og hjelper deg å utvikle aktiviteter ut fra (potensielle) kunders behov. 

Lykke til med planleggingen!

Last ned gratis Excel-mal: Markedsplan til din bedrift 

Temaer: markedsføring, markedsplan


Hanne Sofie Hammer's photo

Av: Hanne Sofie Hammer

Hanne Sofie er inbound marketing-konsulent i MarkedsPartner. Hun har en Master i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School og en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Inboundbloggen.no

Inboundbloggen.no av MarkedsPartner AS leverer innsikt, ekspertise og inspirasjon om digital markedsføring og salg for å hjelpe ledere og markedsførere med å skape vekst i sine selskaper.

Besøk også markedspartner.no, digitalleder.no og vekstoppskrifter.no

Gratis eBok - En praktisk guide til markedsplan-legging i b2b

Anbefalt for deg

Temaer

Se alle