Hva skal en markedsplan inneholde?

Av Hanne Sofie Hammer 20. november 2018 | 4 minutter lesetid

hva_skal_en_markedsplan_inneholde

Det er ingen hemmelighet at makten ligger hos kjøperen i dagens marked. Derfor bør du ha et høyt kundefokus når du skal utforme markedsplanen din. I dette blogginnlegget gir jeg deg klare anbefalinger til hva du bør inkludere i markedsplanen, og hvordan du kan gjøre den mer kundesentrert. 

Hva er en markedsplan?

En markedsplan er et strukturert oppsett av markedsaktiviteter som er planlagt gjennomført innenfor en viss tidsperiode. Normalt strekker en markedsplan seg over 12 måneder (gjerne fra januar til januar) og kan ses som en del av bedriftens markedsstrategi (utarbeides typisk for 3-5 år). 

Last ned gratis excel-mal: Markedsplan til din bedrift

Last ned gratis E-bok: En praktisk tilnærming til markedsplanlegging i B2B

Hvorfor lage en markedsplan?

Ved å lage en markedsplan, sikrer du at målene i markedsstrategien oppnås på en årlig basis. Her forutsetter jeg at du har en veldefinert markedsstrategi, slik at du nå er klar for å utvikle en markedsplan i tråd med bedriftens langsiktige fokus. 

Hvordan lage en markedsplan?

En markedsplan bør inneholde følgende:

 1. Mål for det kommende året
 2. Kalender
 3. Ansvarsfordeling
 4. Budsjett
 5. Nøkkelbudskap
 6. Strategisk prioritering av aktiviteter
 7. Opplegg for måling
 8. Målgruppe

Før du går i gang med å definere hva punktene over skal inneholde, må du ta et tilbakeblikk på året som har gått. Hva var det som fungerte bra, og hva var det som fungerte mindre bra?

Skriv ned høydepunktene, slik at de kan implementeres som en del av beste praksis for markedsplanlegging i bedriften din. Ikke glem å evaluere hvilke hendelser og aktiviteter som ikke fungerte, slik at du og teamet ditt kan lære av disse.

Ha også fjorårets KPI-er og lønnsomhetstall for hånden. Disse kan fungere som benchmarking for årets planlegging, og gjør markedsplanen mer realistisk og oppnåelig. 

Mål

Målene du setter for årets markedsplan må understøtte den overordnede markedsstrategien. De bør være SMARTe mål som hjelper deg å prioritere markedsaktivitetene dine. Målene oppfyller SMART-kravet ved at de er:

 1. Specific: Målet må være konkret og utvetydig. Det må kommunisere hva som forventes, hvorfor det er viktig, hvem som er involvert, hvor det kommer til å skje, og hvilke restriksjoner som finnes.

 2. Measurable: Målet må ha konkrete kriterier for hvordan fremdrift og oppnåelse skal måles.

 3. Attainable: Målet må være realistisk og oppnåelig for teamet ditt.

 4. Relevant: Målet må være viktig for organisasjonen og være knyttet til en kjerneprosess. 

 5. Timely: Målet må ha en tidsangivelse for når det skal være nådd.

Kalender

For hver aktivitet som inngår i markedsplanen, bør det inkluderes en tilhørende tidsangivelse – en kalender, om du vil. Hvilket detaljnivå denne bør være på, varierer fra bedrift til bedrift. For noen vil en spesifikk fra- og til-dato fungere godt, for andre vil en en ukesbasert tilnærming være å foretrekke (f.eks. «markedsaktiviteten skal foregå i uke 8 og 9»), mens en mer prosjektdrevet bedrift vil ha behov for å operere med et mer justerbart tidsspekter (f.eks. «markedsaktiviteten skal hovedsakelig foregå i uke åtte. Dersom omstendighetene tilsier det, kan den flyttes to uker før eller to uker senere planlagt dato.»). 

Hvem er ansvarlig?

Du bør angi hvem som er ansvarlig for at hver enkelt aktivitet gjennomføres. 

Et budsjett

Markedsbudsjettet må ikke nødvendigvis være en del av markedsplanen, men fordelen med å samle dem er at du enkelt kan få oversikt over hvilke konsekvenser de to har for hverandre når det gjøres endringer i budsjettet eller i planen.

Nøkkelbudskap

Nøkkelbudskap bør (ifølge Salesfusion) inkluderes i markedsplanen din. Spesielt i en inbound-sammenheng er dette nyttig for planleggingen av hvilke budskap og temaer som skal prege årets kampanjer og kommunikasjon. Ved å definere nøkkelbudskap i markedsplanen, kan du også planlegge hva slags innhold du skal tilby målgruppen din i år. Dette er spesielt nyttig for planleggingen av mer omfattende innholdstilbud som e-bøker og videoer, som gjerne tar lenger tid å lage. 

Denne delen av markedsplanen kan også utdype hvilke kanaler og plattformer som skal benyttes til å spre og dele innhold, samt tiltak for søkemotoroptimalisering

Et opplegg for måling

Som tidligere nevnt bør målene og markedsaktivitetene være målbare (jamfør M-en i SMARTe mål). Et måleparameter, nærmere bestemt en KPI (key performance indicator) bør, så langt det lar seg gjøre, angis for hver aktivitet i markedsplanen. En KPI sier noe om hvor effektiv markedsaktiviteten er. Uten kvantifiserbare måltall, kan det bli vanskelig å måle suksess og lønnsomhet (ROI) av markedstiltakene. 

Strategiske prioriteringer av aktiviteter

Markedsplanlegging handler ikke bare om å idémyldre omkring hvilke aktiviteter vi kan eller burde sette til live. I likhet med budsjettet handler det om å prioritere hvilke av disse aktivitetene som er viktigst for bedriftens salg og vekst. Typisk vil man stille seg følgende spørsmål for å avgjøre om markedsaktiviteten bør prioriteres eller ikke: 

 1. Støtter aktiviteten den overordnede markedsstrategien?
 2. Hvis ja til pkt. 1: Hjelper denne aktiviteten oss å nå årets målsetting?
 3. Hvis ja til pkt. 2: Har vi tilstrekkelig informasjon eller erfaring til å mene noe om effekten av denne aktiviteten?
 4. Hvis ja til pkt. 3: Tilsier vurderingen at vi bør finne plass til denne aktiviteten i årets markedsplan, og hvilke andre planlagte aktiviteter vil den eventuelt gå på bekostning av?

Målgruppe – definer personas

En persona er en fiktiv karakter som representerer en interessent eller potensiell kunde av virksomheten. Har du et tydelig bilde av bedriftens personas, blir det enklere å lage og målrette markedsføringstiltakene til de man ønsker å nå. Hvilke aktiviteter som er tiltenkt hvilken målgruppe (personas) bør derfor reflekteres og angis i markedsplanen. Bruken av personas personaliserer kommunikasjonen i markedsføringstiltakene dine, og hjelper deg å utvikle aktiviteter ut fra (potensielle) kunders behov. 

Lykke til med planleggingen!

 

Last ned gratis e-bok: En praktisk guide til markedsplanlegging i B2B

Først publisert: 6. april, 2017. Oppdatert: 15. november, 2018. 

Temaer: markedsføring, markedsplan


Hanne Sofie Hammer's photo

Av: Hanne Sofie Hammer

Hanne Sofie har en Master i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School og en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Hun jobbet tidligere som inbound marketing-konsulent i MarkedsPartner, og i dag arbeider hun som eCommerce Manager i Viking Outdoor Footwear.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Inboundbloggen.no

Inboundbloggen.no av MarkedsPartner AS leverer innsikt, ekspertise og inspirasjon om digital markedsføring og salg for å hjelpe ledere og markedsførere med å skape vekst i sine selskaper.

Besøk også markedspartner.no, digitalleder.no og vekstoppskrifter.no

Temaer

Se alle