En webstrategi kan ha stor effekt på bedriftens omsetning

En webstrategi kan ha stor effekt på bedriftens omsetning-716986-edited.jpg

 

En bevisst strategi for bedriftens aktivitet på web vil gi synlige effekter for både omsetning og bunnlinje. Her er noen sentrale elementer i en webstrategi.

Din toppleder bryr seg ikke om hvor mange tweets et blogginnlegg genererer eller hvor mange ganger en e-bok er lastet ned. I stedet vil de på c-level ønske å høre hvordan web vinner nye kunder eller sparer penger for virksomheten. Her ligger koblingen mellom forretningsstrategien og strategien for web. Hvilke tiltak på web gir effekt på bunnlinjen? Dette kan en god webstrategi legge premissene for.    

Last ned gratis guide: Slik sikrer du en effektiv digital salgs- og markedsstrategi

Strategisk plan

En webstrategi kan defineres som en strategisk plan som sier hvordan man lager og utvikler et selskaps digitale flater i henhold til den overordnede forretningsstrategien i et selskap. En webstrategi bør gi svar på:

 • hvordan bedriften skal bruke ressursene for å nå overordnede mål
 • hvordan man måler ROI
 • hva kunder tenker om websiden
 • hvordan man prioriterer prosjekter
 • hvilke nye teknologier man trenger å være klar over.

De fleste norske virksomheter i dag har en form for plan rundt sine websider, men ikke alle har en klar formening om hvordan webstrategien kan påvirke bunnlinjen.  Viktigheten av å ha en godt fundert webstrategi vil bare øke i årene som kommer når vi vet at web gjennom Internet of Things og Big Data vil gripe om seg i de fleste prosesser i forretningslivet.

Alle webprosjekter og initiativer på selskapets digitale flater bør springe ut fra en overordnet webstrategi.

Les også: Webstrategi: Slik planlegger du en web som selger

Målgrupper

Målgruppetankegang og vurdering av kjøpsinsentiv er komponenter som bør ligge i den strategiske planen.

I et webprosjekt som omhandler bedriftens nettsted bør man ha klart for seg målgruppene som selskapet vil nå og hvordan de kan nås. Det er essensielt å gå nøye gjennom målgruppene til selskapet og deres forventninger, og definere hvilken misjon nettstedet skal ha i den overordnede forretningsstrategien.

La oss ta som eksempel at det meste av selskapets omsetning kommer fra anbudssalg. Da blir det raskt klart at nettstedets hovedoppgave er å skape et godt førsteinntrykk og være et forsterkende element i en anbudsprosess, når innkjøpere gjør research på de potensielle leverandørene.

Fortjent kanal

Hvis du har produkter eller tjenester av typen som potensielle kunder søker etter på web, er det avgjørende at websiden din er optimalisert for treff på søkemotorer som Google. Da kaller vi Google etc. for en fortjent kanal. Det vil si at du opparbeider deg høy rangering på søkesiden.

Det følgende illustrerer hvor viktig det er å være synlig i en fortjent kanal:

Hvis potensielle kunder ikke finner din webside med sine generiske søk, så er det bare å regne ut selv hvor mange potensielle leads/kunder/konverteringer som går tapt for din virksomhet. 

En webstrategi bør også gi svar på

 • hvordan bedriften skal bruke ressursene for å nå overordnede mål
 • hvordan man måler ROI.

Eide og betalte kanaler

Hvis man skal tenke ressursbruk i form av investering i digitale flater, så er et nyttig rammeverk å tenke eide, fortjente og betalte kanaler. Se illustrasjon under for nærmere kategorisering.

Mange selskaper har ennå ikke sett sammenhengen mellom eide kanaler og fortjente kanaler. Om man jobber riktig med de eide kanalene, så vil man oppnå resultater i de fortjente kanalene.Kostnaden ved å utvikle egne kanaler har sunket, samtidig som enkelte betalte kanaler a la Adwords for noen segmenter nå gir betraktelig dårligere ROI på grunn av spisset konkurranse.

En god webstrategi vil gjerne resultere i en riktig miks av eide, fortjente og betalte kanaler. 

Kanaler.png

Optimaliser de eide digitale kanalene, så vil du oppnå de fortjente. Komplementer med betalte. 


Den digitale utviklingen har gitt bedrifter nye muligheter til å måle ROI på markedsføringen. For bare få år siden eksisterte ikke databaserte verktøy av denne typen.

Dette gir dagens markedssjefer og ledere en helt annen måte å jobbe på gjennom nye muligheter:

 • til å samle info om kunder og leads
 • til å utvikle eide kommunikasjonskanaler
 • til å arbeide systematisk med å utvikle leads til kunder
 • for effektiv leadsgenerering
 • for markeds- og kundesegmentering
 • for måling og oppfølging

I tillegg kan automatisering tas til et helt nytt nivå.


Les også: Slik lager du en digital markedsstrategi hvor du benytter digitale salgsverktøy

Avgjørende strategi

Dette åpner for kunnskapsbasert markedsføring på en ny måte. Konsekvensene av det å ha en webstrategi i den nye digitale virkeligheten vs. det å ikke ha en, vil bare øke i tiden som kommer. Det vil igjen si at det kommer til å gjøre stadig større utslag i både omsetning og på bunnlinje.  I dag er det selskaper som helt enkelt forsvinner på grunn av manglende eller dårlig strategi for web og digitale kanaler.

Konkurrentene har forstått tegningen og ligger godt foran i løypa. Mange av sinkene greier ikke tidsnok å ta igjen forspranget. «Survival of the fittest» gjelder også så til de grader i vår digitaliserte og «webifiserte» forretningshverdag.Last ned gratis veiviser: Slik etablerer du en digital salgs- og markedsstrategi 

John Brenne's photo

Av: John Brenne

John har en bachelor i Business Computing fra University of Sunderland og en MSc i eCommerce fra Leeds Metropolitan University. Han var senior inbound marketing-konsulent i MarkedsPartner, men jobber nå i Condex Advokat Oslo.