Visualisér budskapet ditt

 

Firmaets forretningsidé, en beskjed til elektrikeren eller handleliste til dagens middag. Daglig kommuniserer vi drøssevis med budskap til mennesker omkring oss, med mål om at det viktigste skal feste seg. I mange sammenhenger kan det hjelpe å visualisere det som skal formidles. Men hvor hardt bør vi egentlig ta i?

I denne artikkelen skal vi gjennomgå tre spørsmål som kan hjelpe deg til å finne et svar. Fortrinnsvis for budskap du formidler i arbeidstiden, men også gjeldende i andre situasjoner i hverdagen.

HVA skal du si?

Visualiser-budskapet-ditt-hva-skal-du-siTenk over hva du skal formidle. En meget grov inndeling av budskap er «fakta, fiksjon og faksjon». I en jobbsetting vil de aller fleste budskap gå under den første typen. Hvis budskapet ditt skal inneholde ord, bør du ha i bakhodet at det ikke skal bli for mange av dem. Formuler deg kort og tydelig, da er det større sannsynlighet for at det viktigste fester seg. Også visuelt sett kan det være lurt med en «less is more» tankegang. Det tryggeste er å konsentrere deg om de elementene som understreker budskapet ditt. En litt dristigere variant er å benytte elementer som tilfører ytteligere mening til budskapet.

HVORDAN skal du si det?

Tenk nøye igjennom hvordan du skal formidle budskapet til mottakerne. Dette handler mye om hvilket visuelt uttrykk budskapet skal få. Retorikken – læren om talekunst – kan gi oss noen gode råd på dette punktet. Retorikken omtaler tre måter å påvirke mottakeren: Ethos er begrepet for troverdighet og personlighet. Stoler vi på det vi hører? Er budskapet troverdig?

Visualiser-budskapet-ditt-hvordan-skal-du-si-det-ethos-logos-pathosEn annen vei å gå for å påvirke er Pathos. Her overbeviser vi mottakeren ved å bruke metaforer, overdrivelser, ledende spørsmål osv som rører ved de emosjonelle sidene. Den siste veien til påvirkning er Logos som dreier seg om saklighet. Er innholdet relevant, og er det faglig begrunnet? Selv om du ønsker å formidle faktabaserte budskap kan det være et godt virkemiddel å spille på følelser. Tenk over hvilken vei du vil gå, og det vil være lettere å gjøre seg opp en mening om hvordan du skal uttrykke både ord og visuelle elementer.

Dette avhenger også av hvilken målgruppe du har. Er det en stor eller liten målgruppe, eller har du kanskje flere ulike å forholde deg til. Bestem uttrykk med bakgrunn i informasjon om målgruppen.

HVOR skal du si det?

Nå er det på tide å tenke over hvor budskapet skal formidles. Skal det henges opp i lokalet så kunder kan se det, sendes ut som et nyhetsbrev eller kanskje et foredrag for kollegaer og samarbeidspartnere? Budskap formidlet på ulike arenaer og platformer har varierende levetid, og det kan være en pekepinn på hvor mye jobb du skal legge i visualiseringen. Det du trykker på firmabilen bør nødvendigvis være hakket mer gjennomtenkt enn en annonse i en dagsavis.

Så når skal man gjøre noe forseggjort og når er det likegreit å gjøre det enkelt? Når kan du mekke noe kjapt i PowerPoint, og når er det behov for å få hjelp til visualiseringen? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Men man skal ikke undervurdere stoppeffekt og at mottakerens underbevissthet påvirkes positivt av noe som appellerer visuelt. Så gjelder det bare å gjøre en vurdering på hvor mye tid/ressurser/penger som skal brukes. Som oftest får du igjen for strevet.

 

Visualiser-budskapet-ditt-utforming-av-to-budskapEksempel: To ulike utforminger av samme budskap, ment for ulik bruk.

 

 

 

 

 

 

Elise Hofmo's photo

Av: Elise Hofmo

Elise Hofmo var fagleder for brukeropplevelse og design i Markedspartner og er utdannet med Bachelor i Visuell Kommunikasjon på Høgskolen i Buskerud.