Studenter må lære inbound marketing for å skape gode salgsresultater

- Studentene våre er nødt til å lære om inbound marketing for å kunne levere gode salgsresultater ute i bedriftene etter endt studie, skriver gjesteblogger Jan Kåre Baumann, høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Markedshøyskolen. MarkedsPartners e-bok om emnet har nå blitt tatt inn som pensum på høgskolens bachelorstudium i markedsføring og salgsledelse.

Inbound på pensum ved Markedshøyskolen

Vi er opptatt av at studentene våre skal beherske salg og markedsføring med både "gamle" og nye metoder. De må kunne veksle mellom mellom digital og personlig kommunikasjon i salg avhengig av formål, løsning, kundetype og situasjon.

Fra høsten av vil de derfor lære om inbound marketing, fordi det er en del av den digitale virkeligheten de lever i og skal jobbe i etter endt studie. MarkedsPartners e-bok om inbound marketing ble nylig godkjent som pensum på Markedshøyskolen, og jeg og min kollega, Yngve Dahle, vil til høsten kjøre forelesninger for våre studenter i Oslo og Bergen basert på denne.

Salgsprosess vs. kjøpsprosess

I undervisningen vår legger vi et kunderelasjonsorientert perspektiv til grunn. Denne innsikten og perspektivet gjør det lettere å koble salgsorganisasjonens salgsprosesser til kunders kjøpsprosesser på en smidig, rask (agile) og effektfull måte i sanntid.

Interaksjonen mellom selger og kjøper blir mer engasjerende når man leverer relevant og attraktivt innhold til rett tid og med høy kvalitet. Uten innsikt om inbound marketing og inbound salg vil ikke studentenes salgskompetanse være tilstrekkelig virkelighetsnær og komplett.

> Les også: Hva er inbound marketing?

Digital markedsføringskompetanse svært etterspurt

Studenter med digital markedsføringskompetanse er svært etterspurte i næringslivet, og spesielt om de har en omfattende og spisset markedsføring- og salgsledelsesutdannelse på bachelornivå.

Våre 750 studenter på dette 3-årige studieløpet ved Markedshøyskolen lærer omfattende i interaksjon i små klasser. Vi bruker praksisnære cases og workshoper, gjesteforelesere og interaksjonsfokuserte forelesninger.

Vårt omfangsrike og solide pensum er nasjonalt og internasjonalt vitenskapelig forankret. Våre forelesere har i tillegg til formelle akademiske kvalifikasjoner solid arbeidserfaring som ledere og rådgivere innen salg- og markedsføring i næringslivet.

Realiserer karrieredrømmer

Ved siden av å være fulltidsstudenter, har mange av studentene deltidsjobber innen salg og markedsføring. De aller fleste av våre studenter kommer da også raskt inn i faste jobber relatert til salg og markedsføring etter endt studie. Markedshøyskolens mål er å legge til rette for at studentenes studieprestasjoner blir best mulig, slik at karrieredrømmer innen salg og markedsføring blir realisert!

Innsikt om inbound marketing gjør studentene enda bedre rustet til å møte nåtidens og fremtidens krav til strategisk salgskompetanse i næringslivet. Vi er derfor takknemlige for at MarkedsPartner deler sin gode e-bok om inbound marketing og salg med oss på Markedshøyskolen.

Jan-Kåre Baumann's photo

Av: Jan-Kåre Baumann

Jan Kåre er høyskolelektor ved Institutt for markedsføring på Markedshøyskolen - Oslo School of Management. Han har bred erfaring fra strategisk og operativ salgs-og markedsføringsledelse fra flere bransjer.