Søkemotormarkedsføring: Nå kjøpeklare kunder med AdWords

Søkemotormarkedsføring- Nå kjøpeklare kunder med AdWords-437044-edited.jpg

 

I denne artikkelen får du bli med på en reise i søkemotormarkedsføringens verden, med kjøpsprosessens tre trinn som reiseguide. Her gir jeg deg tips til hvordan du kan optimalisere AdWords-annonseringen din for hver av de tre trinnene. I tillegg byr jeg på et innspill til hvordan du kan høste effekten av dine konkurrenters markedsføring.

Kundereisen i tre faser

Vi deler gjerne kundereisen inn i 3 faser: erkjennelse – evaluering – beslutning. I erkjennelsesfasen får potensielle kunder øynene opp for det du tilbyr – de erkjenner at de har et behov. I evalueringsfasen kjenner potensielle kunder behovet sitt og evaluerer alternativene som finnes. I beslutningsfasen spisser salgsprosessen seg. Her dreier det seg om de små detaljene før et kjøp finner sted.

Les også: Vi knuser 3 myter om Google AdWords

Last ned gratis guide: 17 SEO-myter du bør legge fra deg i 2017

Ikke mist kunden på målstreken!

Kampen om potensielle kunders oppmerksomhet er stor, og mange bruker mye tid og markedsføringsmidler på å få frem budskapet sitt. Er du ikke synlig i beslutningsfasen, risikerer du å ikke få avkastning på investeringene du har gjort i erkjennelses- og evalueringsfasen. Hvordan? La oss se på søkemotorannonseringens rolle i de ulike fasene.

Søkemotorannonsering i erkjennelsesfasen:
Du bruker midler på å tiltrekke deg trafikk som påvirker og skaper et behov for det du tilbyr. Eksempelvis er du synlig på en rekke generiske søkeord både organisk og betalt, du annonserer i de riktige kanalene for målgruppen din og du presenterer det du tilbyr som løsning på målgruppens problemer.

Søkeordene i denne fasen kan være tilknyttet problemstillinger og situasjoner hvor du tilbyr løsningen. Trafikken fra annonseringen sendes gjerne til en artikkel, med tydelig vei videre til mulighet for konvertering.

Søkemotorannonsering i evalueringsfasen:
Du bruker midler på retargeting, både programmatiske kjøp og i Google sitt displaynettverk. Du produserer innhold hvor du sammenligner produktene dine med alternativer. Midlene du bruker nå, sikrer at du ikke blir glemt; du er fremdeles med i den potensielle kundens vurderingsgrunnlag.

Nå er søkeordene mer konkrete. De dreier seg om de bestemte alternativene potensielle kunder søker etter når de har erkjent behov for det du tilbyr. Nå sender du trafikken til en side hvor potensielle kunder kan registrere seg for å laste ned et innholdstilbud, for eksempel en guide, som øker kunnskapsnivået på det aktuelle temaet.

Søkemotorannonsering i beslutningsfasen:
Nå er det like før. Det dreier seg om de små detaljene før kjøpet finner sted. Det er nå du skal utnytte kunnskapen du har om dine leads, og eksponere dem for rett budskap til rett tid. Her opplever jeg at det fremdeles er mange som slurver og mister potensielle kunder på målstreken. Det er store muligheter for bedrifter som er bevisst på dette.

Kan du komme inn fra sidelinjen og overbevise de potensielle kundene som konkurrentene dine har brukt midler på å påvirke? Hva søker potensielle kjøpeklare leads etter rett før de tar en beslutning? Er det pris som er viktig? Funksjonalitet? Finansieringsmodell? Bransjespesifikke begreper og måltall? Svaret på disse spørsmålene vil sannsynligvis lede deg til gode søkeord og søkefraser for annonsering i denne fasen.

Hva er en ny kunde verdt for deg?


Når annonseringen din rettes mot kvalifiserte leads i beslutningsfasen vil du etter all sannsynlighet oppnå god konverteringsrate. Dersom du ikke allerede styrer klikkbudene etter hvor i fasen den potensielle kunden er utfordrer jeg deg til å tenke nytt – jeg er overbevist om at du har råd til å betale langt mer for klikk fra mer salgskvalifiserte kunder enn for generiske søkeord, og med denne innsikten kan du by høyere, vinne budkampen og samtidig oppnå bedre avkastning.

En alternativ strategi er å fokusere på long tail søkefraser (lange, konkrete søkefraser) fremfor korte generiske søkeord. Med fokus på de riktige long tail søkefrasene vil konkurransen og dermed også klikkprisen være lav.

» Les også: Hva har slips til felles med SEO?

Kan du utnyttet hull i dine konkurrenters markedsføring?


Det finnes fremdeles bransjer hvor store selskaper fokuserer markedsføringsbudsjettet på aktiviteter i erkjennelsesfasen og evalueringsfasen, men hvor de ikke har et bevisst forhold til beslutningsfasen. Kan du utkonkurrere dem med presise bud i beslutningsfasen? Hvordan ser det ut i din bransje? Hvilke muligheter finnes for deg?

Gratis guide:  17 SEO-myter du bør legge fra deg i 2017

Jonas Bjørnstad's photo

Av: Jonas Bjørnstad

Som COO i Markedspartner har Jonas det overordnede ansvaret for selskapets leveranseprosesser. Han har bred erfaring med digital markedsføring, og brenner for effektiv utnyttelse av digitale verktøy og kanaler.