Vil nettsider eksistere i framtiden?

Mann skriver på datamaskinen

I en stadig mer digitalisert verden er det naturlig å spørre seg om nettsider slik vi kjenner dem i dag, vil fortsette å eksistere. Med teknologiske fremskritt som kunstig intelligens og økt bruk av API-er, er det mange som spekulerer i om nettsider vil bli overflødige. Jeg mener at nettsider vil måtte eksistere og holdes ved like i 10-20 år framover, men de vil utvikle seg og tilpasse seg nye teknologiske krav og brukermønstre.

Fra nettlesere til AI-drevne grensesnitt

En av de mest betydningsfulle endringene vi kan forvente i løpet av de neste 10-20 årene, er overgangen fra tradisjonelle nettlesere til AI-drevne grensesnitt som ChatGPT. Slike grensesnitt gir brukerne en mer interaktiv og personlig opplevelse, hvor informasjonen blir presentert skreddersydd etter deres behov og preferanser. I stedet for å navigere gjennom flere sider og lenker, kan brukerne stille spørsmål og få direkte svar fra en AI, noe som vil gjøre informasjonstilgangen mer effektiv og brukervennlig.

Nettsiders fortsatte relevans

Selv om AI-drevne grensesnitt vil bli mer dominerende, vil tradisjonelle nettsider fortsatt være en viktig del av bedrifters digitale tilstedeværelse. Nettsider fungerer som en offisiell kilde for informasjon om bedrifter, produkter og tjenester. De er også essensielle for søkemotoroptimalisering (SEO), noe som hjelper bedrifter å bli funnet på nettet. Selv om bruken av nettsider kan reduseres, vil de fortsatt være nødvendige for å støtte AI og andre digitale verktøy.

Integrering av kunnskapsbaser

Fremtidens nettsider vil i økende grad integrere med kunnskapsbaser som kan brukes av generativ AI. En kunnskapsbase er en samling av informasjon og data som er strukturert på en måte som gjør det enkelt for AI å lære av og hente frem informasjon. Ved å bygge en solid kunnskapsbase kan bedrifter sikre at AI-verktøyene deres har tilgang til oppdatert og relevant informasjon. Dette vil gjøre det mulig for AI å svare på kundespørsmål, generere innhold og utføre oppgaver basert på bedriftens spesifikasjoner.

API-kall og fremtidens vindusshopping

Et annet viktig aspekt ved fremtidens digitale landskap er tilrettelegging for API-kall. API-er (Application Programming Interfaces) gjør det mulig for forskjellige programvareapplikasjoner å kommunisere med hverandre. I stedet for å fronte produkter på en tradisjonell nettside, vil fremtidens vindusshopping skje samtalebasert, med ChatGPT som nettleser. Ved å definere API-er i OpenAPI-format kan bedrifter standardisere hvordan deres systemer samhandler med eksterne applikasjoner og tjenester. Dette vil gjøre det mulig for AI å hente inn produktinformasjon og presentere den på en brukervennlig måte, skreddersydd til kundens preferanser og behov.

Helhetlig digital strategi 

Selv om teknologi og brukerpreferanser vil fortsette å utvikle seg, tror jeg at nettsider vil være nødvendige og relevante i minst 10-20 år fremover. De vil imidlertid måtte tilpasse seg ved å integrere avanserte teknologier som generativ AI og API-er. Nettsider vil bli mer dynamiske og interaktive, og vil i større grad fungere som en del av en helhetlig digital strategi. Ved å bygge solide kunnskapsbaser og definere klare API-er kan bedrifter sikre at de er godt rustet for fremtidens digitale landskap. Det er klart at AI-drevne grensesnitt vil spille en stor rolle i hvordan vi samhandler med informasjon på nettet, men nettsider vil fortsatt være en uunnværlig del av det digitale økosystemet.

Ken Gjøran Leren's photo

Av: Ken Gjøran Leren

Ken er CTO i Markedspartner. Han etablerte selskapet Marketing Town i London i 2013. Selskapet bygger teknologi og utfører tjenester rundt performance marketing. De hjalp alt fra store bedrifter som Amazon, til enkeltpersonforetak med én ansatt. Etter 13 år i London er han nå i Norge for å sette sitt preg på performance-avdelingen og se den vokse.