7 grunner til at ledere bør skrive mer

7_grunner_til_at_ledere_bor_skrive_mer

Ledere bør skrive mer. Ikke bare utvikler du deg som menneske og leder, men ved å formidle dine ideer og din visjon skaper du attraktive muligheter for virksomheten din på flere plan. Her er sju grunner til at du bør komme i gang.

Jeg hadde nylig en interessant samtale med en leder, som nettopp hadde skrevet en artikkel om et tema han jobber mye med. «Det falt ned noen poletter», fortalte han, og delte med meg aha-opplevelsen han fikk i skriveprosessen. Den ideen kommer han til å omsette til handling, og den vil utgjøre en viktig forskjell i organisasjonen han jobber i.

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med content marketing

Her følger sju grunner til at du bør skrive mer. Det du skriver kan være i form av et internt notat, blogginnlegg eller kronikker. Hovedsaken er at du skriver – og at du på et eller annet tidspunkt også offentliggjør det du skriver, enten i en avis, et magasin eller på en blogg, bør være et mål i seg selv. Det skjerper deg ytterligere og gir rom for konstruktiv kritikk, som igjen kan bidra til at du presterer bedre. 

1. Du blir en bedre tenker

For at du skal skrive med overbevisning, må du skrive med et klart sinn. Før du går i gang, har du meninger og generelle ideer om temaet du skal skrive om. Men i prosessen med å artikulere tankene dine, må du sette de små grå i ordentlig sving. Meningene dine må være fundert på et logisk resonnement, og du må formulere argumenter og sette dem i riktig rekkefølge. Underveis i prosessen, etter å ha reflektert mer over temaet, vil du ofte utvide perspektivet ditt, eller til og med forandre det helt. I eksemplet i starten kom det faktisk nye ideer ut av tankeprosessen, så idéutvinning er en soleklar grunn til at ledere bør skrive.

2. Du blir en bedre kommunikator 

Jo mer du skriver, jo bedre blir du til å skrive. Spesielt dersom du har en god korrekturleser eller skrivecoach, som du kan lære av. Språket vil flyte bedre og bedre, og du lærer å bruke grammatikk og skjære bort unødvendig daukjøtt fra teksten din. Men ikke bare det. Du blir en bedre kommunikator generelt. Patricia Fripp er Executive Speech Coach. Hun anbefaler ledere å gjøre skriving og lesing til en daglig rutine, da det vil gjøre deg til en bedre taler. En god muntlig presentasjon begynner med en gjennomtenkt struktur og ordvalg. Om du har gjort skriving til en vane, og kanskje har en blogg hvor du kan formidle ideene dine, vil du i muntlige situasjoner stadig oftere oppdage at du omtrent underbevisst går tilbake i hukommelsen og henter frem resonnementer eller utsagn du har skrevet ned.

3. Du blir en bedre pedagog og mentor

En av ferdighetene du vil oppøve som skrivende leder er evnen til å forklare kompliserte konsepter på en lettfattelig måte. De pedagogiske evnene du opparbeider deg er nyttige i relasjonen til mellomledere eller andre underordnede, og for så vidt også oppover i organisasjonen, når du skal selge inn en ide til en ledergruppe, et styre eller en kunde.  

4. Du øker kunnskapen og ekspertisen din

For å fremstå med troverdighet og overbevisning, enten du skriver et blogginnlegg eller en kronikk, vil du måtte støtte påstandene dine på anerkjente eksperter, forskning og andre pålitelige kilder. I denne researchprosessen vil du ofte pløye igjennom forskningsrapporter, eller executive summaries av disse, samt lese hva andre eksperter sier om temaet. Kunnskapen du henter fra disse ulike kildene kan du aggregere og bygge videre på.

5. Du bygger tankelederskap

Som kronikør, artikkelforfatter eller blogger, om du vil, er du i en sterk posisjon til å bygge det vi kaller tankelederskap. En tankeleder er en person eller en bedrift som er anerkjent som en autoritet på et spesialisert område – hvis ekspertise er etterspurt og ofte belønnet. Som leder vil du kunne slå to fluer i en smekk her, da ditt tankelederskap både vil styrke din personlige merkevare og smitte over på virksomhetens renommé i markedet. Ledere som skriver har også en tendens til å bli invitert til å holde foredrag, som igjen kan eksponere deg for interessante samarbeidspartnere og beslutningstagere.

6. Du tiltrekker kunder

En synlig leder, som gjennom å publisere kronikker eller blogginnlegg opparbeider en tankelederposisjon, kan ha direkte innvirkning på topplinjen. Ikke bare vil du kunne oppleve større etterspørsel etter virksomhetens produkter og tjenester – men du vil også tiltrekke større og mer attraktive kunder, og ikke minst de riktige kundene, som har fulgt med på hva du har formidlet og vet hva du og ditt selskap står for.

7. Du tiltrekker talenter 

Ledere som er synlige gjennom blogging og sosiale medier (som også er en arena for skriving) bidrar også til å tiltrekke talenter. Ifølge Weber Shandwick mener 7 av 10 ansatte at synlige toppledere gjør selskapet mer attraktivt som arbeidsplass. Gjennom det du skriver vil du ikke bare formidle kunnskap, men også formidle bedriftskultur, verdier, og implisitt hvilke forventninger du har til nye medarbeidere. 

Der har du dem – de sju grunnene til at du som leder bør skrive mer.

Jeg hører gjerne fra deg i kommentarfeltet om du har flere momenter som burde vært med her, eller dine erfaringer med det å skrive og publisere. Om du ønsker mer informasjon om å bygge tankelederskap, kan du forhåndsregistrere deg her for å få tilsendt e-boken jeg jobber med om akkurat det temaet. Der intervjuer jeg ledere og anerkjente eksperter, som blant annet gjennom skriving, har opplevd stor suksess i sine karrierer og for sine virksomheter.

Last ned gratis e-bok Hvordan lykkes med content marketing 

Først publisert: 14. februar 2018. Oppdatert: 18. april 2019. 

Erlend Førsund's photo

Av: Erlend Førsund

Erlend Førsund jobbet som innholdsrådgiver og markedssjef i Markedspartner fra 2015-2021. Han er utdannet ved BI og NHH og har blogget om markedsføring og digitalisering på sin egen blogg.