7 gode grunner til å velge et open source CMS [publiseringsverktøy]

 

Flere og flere innkjøpere av publiseringsverktøy velger åpen kildekode til fordel for produsenteid programvare. Til tross for at enkelte forbinder "open source" med lavere kvalitet og mangel på support, bevises det gang på gang at åpen kildekode er vel så bra som produsenteide løsninger, om ikke bedre. I dette innlegget presenterer jeg syv årsaker til dette.

1. Open source CMS er gratis! 

Det første alle tenker på når de hører ordet åpen kildekode er at det er gratis. I noen tilfeller er det en sannhet med modifikasjoner, men like fullt er kostnadsperspektivet en av de viktigste driverne når man vurderer publiseringsverktøy med åpen kildekode.

Det er likevel slik at åpne løsninger ofte må tilpasses bedriftens behov, i likhet med produsenteid og lisensiert software. Du får imidlertid ikke den høye etablerings- og abonnementskostnaden som gjerne følger med andre verktøy. Kostnadene du sparer på lisenser kan du bruke på tilpasningen i stedet, og du ender da opp med enda bedre funksjonalitet.

2. Leverandøren din kan verktøyet og har norske medarbeidere som kan gi deg support

Velger du et publiseringsverktøy med åpen kildekode og benytter et byrå som leverandør av tilpasning og drift, har de som regel høy kompetanse på publiseringsverktøyet. Ofte får du kjøpt support på klippekortbasis.

Ja, du ville kanskje fått fri support ved å abonnere på kommersiell software, men disse kostnadene er i beste fall sammenlignbare.

Mange åpne og produsenteide løsninger har i tillegg nettsamfunn hvor du kan finne hjelp til konkrete problemstillinger. Hos de produsenteide finner vi de virkelig lojale brukerne og forhåpentligvis produsenten selv. Open source-samfunn domineres av engasjerte og ivrige utviklere og brukere.

3. Open source CMSer skaper ofte grobunn for aktive og engasjerte miljøer

Mange store softwareleverandører legger mye ressurser i å få de ansatte til å trives. En fornøyd utvikler lager god software. Men tenk om utviklerne av løsningen din bruker fritiden sin til å bygge den - fordi de virkelig har lyst! Slik er det ofte med åpen kildekode.

Utviklerne bak de store løsningene har som regel inntekter på support og drifting selv, og kan dermed fortsette utvikling av noe som i utgangspunktet er gratis. Dermed sikres en trygg base for programvaren. I tillegg finner vi likevel miljøer rundt som gir av egen tid for å dra produktet videre.

Umbraco, selskapet bak publiseringsverktøyet med samme navn, organiserer årlig konferansen Code Garden, som samler 4-500 ivrige brukere fra hele verden hvert år. Blant disse finnes det flere titalls utviklere som bidrar til løsningen selv, og enda flere som lager moduler og verktøy man kan legge oppå løsningen.

Med åpne og inkluderende miljøer vokser massen av utviklere som ønsker å bygge gode produkter til plattformen du har valgt.

4. Med open source eier du nettstedet ditt selv - og kan enklere flytte løsningen til nytt CMS eller leverandør

Med et produsenteid CMS er du på sett og vis "gift" med enten produsenten eller leverandøren. Det er ikke bare å flytte nettstedet til et nytt CMS eller en ny leverandør - for tilpasningene er tett knyttet sammen med softwaren de kjører på, og kan være underlagt åndsverksregler og andre hindringer.

Et skreddersydd nettsted basert på åpen kildekode kan enkelt flyttes. Du står fritt til å bruke tilpasningene videre - på samme software, eller et annet som støtter de samme standardene. Open source benytter seg nemlig ofte også av annen open source, noe som er med på å drive standarder for kommunikasjon.

Store open source-miljøer har etter hvert fått så mye makt at giganter som Google og Microsoft nå følger etter (og i noen tilfeller går foran) med open source. Du kan dermed føle deg trygg på at integrasjoner og data du jobber med lett kan bringes videre til nye systemer. 

5. Større påvirkningskraft til å få igjennom nye funksjoner og tilpasninger

Har bedriften din et spesielt behov dere er alene om blant brukerne av publiseringsverktøyet? Kanskje trengs en liten endring for å åpne opp for tilpasning av en spesiell funksjon? Dette kan ofte være tungtrådd å få til med et produsenteid system. De virkelig store programvarene, som SAP og Dynamics, har nok muligheten, men ikke nødvendigvis regnskapssystemet eller publiseringssystemet ditt.

Har du valgt en leverandør av et open source system, som også bidrar til utviklingen, kan de sørge for dine behov. Om endringen i kjernesystemet kun er å åpne opp for din modifikasjon, er det ofte helt smertefritt å utvide systemet for akkurat ditt behov.

6. Utbredt åpen kildekode er alltid gjenstand for nøye granskning, noe som gir deg transparent sikkerhet 

Når systemet er stort nok og utviklermiljøet ivrig nok, vil åpen kildekode være under kontinuerlig granskning. Sikkerhetshull oppdages tidligere og gjemmes ikke bort bak unnskyldninger.

Noen argumenterer med at det er en ulempe at sikkerhetsalgoritmene er åpne. Jeg vil argumentere for at det snarere er en fordel. Det gjør at sikkerheten må bygges slik at algoritmene kan være godt kjent, og drives av hemmelige nøkler og sertifikater hos avsender og mottaker. I et miljø hvor den samlede gruppen ikke taper ansikt, vil slike løsninger drives frem naturlig.

7. Kompatibilitet

Open source avler open source. Større løsninger baserer seg gjerne på mange andre open source-løsninger ... som igjen baserer seg på andre. Slik oppbygging med hverandres løsninger driver gjerne frem dialog mellom utviklerne og et ønske om å bygge bruer mellom systemene. Slike bruer danner ofte grunnlaget for kommunikasjonsstandarder som gjøres open source og åpner opp for enda flere systemer i økosystemet.

Selv kommunikasjonsprotokollen som gav deg denne websiden er utviklet som en form for åpen kildekode. Den er utarbeidet av en gruppe organisasjoner og interessenter som en åpen standard. Har du hatt problemer med integrasjoner og produsenteide systemer, vil du finne et vell av åpne dører når du bytter til åpen kildekode.

Hos MarkedsPartner har vi i mange år selv benyttet oss av produsenteide løsninger for web. Vi har utviklet og driftet vårt eget publiseringssystem, og utviklet mange bransjeløsninger til individuelle kunder. Publiseringsløsningen vår lever i beste velgående, med et titalls komponenter basert på åpen kildekode i motoren.

Vi benytter oss også av publiseringsløsningen Umbraco, som er en åpen løsning med et solid selskap i ryggen. I Umbraco er dessverre (og heldigvis) utviklingen av nye versjoner betraktelig høyere enn vi greier selv.

Vi bruker også HubSpot - et produsenteid verktøy for inbound markedsføring. Men HubSpot er også basert på åpne standarder, og vi kan integrere Umbraco, så vel som produsenteide og åpne ERP-løsninger som kundene våre har. 

Gratis e-Bok  4 steg til en mer selgende web  Gjør weben din til en kundemagnet

Temaer:

webutvikling
Lars-Erik Aabech's photo

Av: Lars-Erik Aabech

Lars Erik er faglig leder systemutvikling hos Markedspartner AS. Han har jobbet profesjonelt med internett siden den kommersielle webbens barndom i 1998.