5 tips for å skreddersy HubSpot til din bedrift

I en verden hvor tilpasning er nøkkelen til suksess, gir HubSpots Custom Objects en unik mulighet til å gjøre CRM-systemet fleksibelt og tilpasset til bedriften din. Custom Objects lar deg gå utover standardobjektene contacts, companies, deals og tickets. Ved å skape egendefinerte objekter kan du strukturere data på måter som speiler de unike prosessene, produktene og tjenestene bedriften din tilbyr. Dette åpner for en rekke muligheter for personalisering, effektivitet og innsikt som kan ta kundeopplevelsen til et nytt nivå.  

 

Meld deg på nyhetsbrev fra HubSpotbloggen.no her >

I dette blogginnlegget vil jeg komme med 5 innovative, gode eksempler på hvordan du kan bruke Custom Objects i HubSpot for å forbedre organiseringen, effektiviteten og lønnsomheten i bedriften din.   

Eksempel 1: Bil/Båt 

For virksomheter som opererer innen bil- eller båtindustrien, kan detaljert informasjon om hvert kjøretøy eller fartøy være avgjørende. Ved å opprette et Custom Object for "Bil/Båt", kan du lagre spesifikk informasjon som modell, år, servicehistorikk og garantistatus. Det forenkler ikke bare oppfølging og service, men kan også brukes til målrettet markedsføring og salg basert på kjøretøyets livssyklus eller vedlikeholdsbehov. 

Eksempel 2: Prosjektstyring 

I mange organisasjoner er prosjektstyring en viktig del av driften. Et Custom Object for "Prosjekter" kan gi en sentralisert oversikt over alle pågående prosjekter, inkludert tidsfrister, prosjektledere, teammedlemmer, budsjett, fremdriftsstatus og tilknyttede dokumenter. Dette gjør det mulig for salgsteamet å se nåværende kundeengasjementer og for markedsføringsavdelingen å planlegge kampanjer rundt produktlanseringer eller prosjektfullføringer. Samarbeid blir enklere når alle kan se oppdateringer og endringer i sanntid, og rapportering på prosjektnivå kan gi verdifull innsikt i prestasjon og produktivitet. 

Eksempel 3: Events 

Arrangementer er en viktig del av mange virksomheters markedsførings- og salgsstrategier. Med et Custom Object for "Events", kan du spore arrangementer din bedrift arrangerer eller deltar på, inkludert detaljer som dato, sted, deltakere, og oppfølging. Dette gjør det enkelt å integrere events i dine markedsføringskampanjer, overvåke engasjement, og måle ROI av dine event-investeringer. 

Eksempel 4: Kontrakter/Avtaler 

For mange virksomheter er håndtering av kontrakter og avtaler en kompleks oppgave. Ved å benytte Custom Objects for "Kontrakter/Avtaler", kan du sentralisere og organisere alle dine avtaler, spore viktige datoer som fornyelse eller oppsigelse, og sikre at relevant personell får nødvendig informasjon for proaktiv håndtering. Dette sikrer ikke bare bedre compliance, men også mer effektiv ressursutnyttelse. 

Eksempel 5: Master Customers 

Med et Custom Object for "Master Customers", kan du samle all relevant informasjon om kundene dine på ett sted. Noen av kundene har kanskje flere kundenummer eller underenheter, med dette custom objectet kan du samle alle records tilhørende et selskap på et sted. Dette inkluderer ikke bare grunnleggende kontaktinformasjon, men også interaksjonshistorikk, kjøpshistorikk, feedback og tilpassede attributter som kundepreferanser. Dette gir dypere innsikt og muliggjør hyper-personalisering i kommunikasjon og tilbud. 

Implementering av Custom Objects 

Å implementere Custom Objects i HubSpot krever en strategisk tilnærming. Start med å definere de spesifikke behovene og prosessene dine Custom Objects skal støtte. Deretter, utarbeid en detaljert plan for hvordan disse objektene skal struktureres, hvilke datafelt de skal inneholde, og hvordan de skal integreres med eksisterende prosesser. Test grundig før full implementering, og sørg for å trene teamet ditt på hvordan de nye objektene skal brukes effektivt. 

* For å bruke Custom Objects i HubSpot kreves en HubSpot Enterprise-lisens enten på CRM-, Sales-, Marketing-, eller Service Hub.  

Meld deg på nyhetsbrev fra HubSpotbloggen.no her >

Helene Zeylon's photo

Av: Helene Zeylon

Helene jobber som digitalrådgiver i Markedspartner. Hun har en bachelor i markedsføring og merkevareledelse fra høyskolen Kristiania med fordypning i digital markedsføring.