Godt språk på firmabloggen bygger tillit

Du skriver en firmablogg for å profilere deg selv og bedriften din på en god måte. Knotete språk, uklare resonnementer og dårlige formuleringer gjør det motsatte. Teksten kommer i veien for budskapet ditt, og du kan risikere å bli oppfattet som inkompetent eller useriøs.

Talespråket brukes til tale

Ta f.eks. en tre, fire prosent høyere avkastning som en benchmark for det vi snakker om når vi snakker nyinvestering i forhold til det nivået vi har ligget på gjennom deler av investeringsperioden.

En slik setning kan du godt komme unna med i en presentasjon der du betoner, gjør pauser og gestikulerer for å hjelpe tilhøreren til å forstå hva du sier. Du har kanskje også et lysbilde som setningen er en kommentar til. En tekst med slike formuleringer derimot, er både tung å lese og vanskelig å forstå. Når vi skriver, strukturerer vi setningene annerledes enn når vi snakker. Det er i hvert fall smart hvis vi ønsker å bli lest.

God flyt viktigere enn prikkfri grammatikk

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg lett lar meg distrahere av dårlig grammatikk og mange skrivefeil. Men jeg synes det er viktig at skrivelysten og kreativiteten ikke ødelegges av frykten for å skrive feil. Jobb med å få god flyt og klare poenger i en lettlest tekst. Så kan du få en venn eller kollega til å bistå med korrekturlesingen. Her er noen reale showstoppere du bør unngå for å beholde flyten:

 • Passiv form
  Husk at det er du som snakker (les: skriver). Ta ordet, og la det gå klart fram at det er dine meninger og betraktninger du formidler. Bruk gjerne ord som jeg, vi, du, dere, oss, min og vår. Det gir nærhet og tydelighet. Unngå formuleringer som det er naturlig å innta en avventende holdning, når du kan skrive vi avventer.
 • Topptunge setninger
  Det er som regel ganske tungt å legge premisset for en mening først i setningen: Med tanke på den teknologiske utviklingen er det viktig at vi er godt forberedt på de endringene som kommer.  Skriv heller: Det er viktig at vi er godt forberedt på endringene som følger av den teknologiske utviklingen.
 • Lange setninger
  Sett punktum så ofte du kan. Korte setninger bidrar til god flyt og gjør teksten lettlest.
 • Substantivsyken
  Hvis du stadig bruker substantiver der du kunne brukt verb, kan det hende du lider av substantivsyken: Tilrettelegging og tilpasning av tekst utføres til avtalt pris er tyngre enn vi tilrettelegger og tilpasser tekst til avtalt pris.
 • Anførselstegn
  En tekst full av anførselstegn ser uryddig ut. Med mindre du siterer direkte tale, eller henviser til titler på bøker, filmer og lignende, klarer de fleste tekster seg utmerket uten. Mange bruker anførselstegn til å moderere et utsagn, men det er ofte forvirrende og upresist. Skriv heller uttalelsen er noe provoserende enn uttalelsen er ”provoserende”. Anførselstegn kan ellers brukes til å understreke ironi. Hvis du forteller om en parkeringsvakt som har utvist dårlig skjønn, kan du skrive den ”flinke” parkeringsvakten. Hvis du derimot skriver den overivrige parkeringsvakten blir det helt galt å sette overivrig i anførselstegn.

Fagspråk er utfordrende

I vår bransje er det flust av innarbeidede begreper og fagterminologi. Mitt råd er å være meget bevisst på hvorfor du bruker dem når du skriver blogg. Her er noen grunner til det:

 • Mange fagtermer er rene klisjeer som etter hvert er så utslitte at det er lite futt igjen i dem.
 • Du risikerer å oppfattes som litt jålete hvis du bruker dem ukritisk.
 • Det er tungt både å lese og forstå en tekst med mye fagterminologi.
 • Fagspråk kan ekskludere mange lesere som i utgangspunktet ville hatt nytte av å lese blogginnlegget ditt.

 En bevisst bruk av fagterminologi kan likevel ha sine fordeler:

 • Du signaliserer at du henvender deg til lesere på et visst faglig nivå.
 • Du kommuniserer effektivt med lesere du vet forstår begrepene du bruker.

Punktlister

Når du har en setning med oppramsing, kan det være smart å dele den opp i en punktliste som

 • grupperer informasjonen
 • bryter opp lange setninger
 • skaper luft på siden

Legg merke til at punktene er en fortsettelse av innledningssetningen. Derfor er det ikke kolon etter innledningen, liten forbokstav i hvert punkt og fritt for tegn etter punktene. I avsnittet om fagspråk er det helsetninger i oppramsingen. Det gir stor forbokstav og punktum i hvert punkt, og kolon etter innledningssetningen.

Pass på at du bruker samme form og struktur i punktene. Det gir fin flyt. Ikke gjør slik (ref. avsnittet om fagspråk): 

 • Mange fagtermer er rene klisjeer.
 • jåleri
 • tungt å lese
 • Ekskludere lesere. 

Hvordan behandler du kundene dine?

De fleste som jobber med salg, markedsføring og ledelse er meget bevisste på hvordan de framstår i møte med sine kunder. De er rene og velstelte, kledd for anledningen, høflige, oppmerksomme, godt forberedte og målrettede. Disse ferdighetene kan du bruke når du skriver blogg også. Et klart budskap med en god oppbygning, tydelig argumentasjon og respektfull tone er et godt utgangspunkt. Så kan du gi teksten ditt personlige preg, alt etter hvem du snakker til og hva du ønsker å oppnå. Men tåkeprat, svulstigheter og brautende tone er like dårlig egnet på bloggen som i kundemøtet.

 

Last ned gratis e-bok Hvordan lykkes med content marketing

 

 

Espen Nordal's photo

Av: Espen Nordal

Espen jobbet tidligere som innholdsrådgiver hos Markedspartner. Han har mer enn 20 års erfaring som tekstforfatter og journalist.