Markedsføring - en definisjon

Markedsføring-en_definisjon

 

Ordet markedsføring blir brukt som synonym til alt fra reklame til strategi, men hva er egentlig definisjonen?

Ordforrådet vårt er vår mentale verktøykasse, hvor ordene er verktøyene vi tenker med. Bare det å virkelig forstå idéen eller konseptet bak ett enkelt ord kan gjøre underverker for vårt perspektiv og vår evne til å tenke strategisk og helhetlig.

Last ned gratis E-bok: En praktisk tilnærming til markedsplanlegging i B2B

Ordforrådet vårt er vår mentale verktøykasse, hvor ordene er verktøyene vi tenker med.

Det finnes mange definisjoner av ordet markedsføring, men jeg vil spesielt trekke fram definisjonen til professor i økonomisk-administrative fag ved Universitetet i Stavanger, Otto Ottesen (bildet). Ottesen stiller i våre øyne i samme klasse som kjente tenkere som Philip Kotler og Michael Porter. 

Otto Ottesen

Dette er en markedsfører som startet sin karriere i byråbransjen, og som senere virket som professor både ved Handelshøjskolen i København og på Handelshøyskolen BI. Med sin bok Markedskommunikasjon (som er en del av pensum på Handelshøyskolen BI) har han gitt et viktig, og ganske unikt, bidrag til fagområdet marketing, ved å sette kommunikasjonen inn i et lettfattelig men samtidig fullstendig helhetsbilde.

Ottesen definerer markedsføring slik:

Markedsføring består av å gi et markedstilbud og å gjennomføre markedskommunikasjon.

For å få den komplette forståelsen av denne definisjonen, og dermed av markedsføringens vesen, må vi også definere markedstilbud og markedskommunikasjon.

Markedstilbudet er alt som betyr noe for kjøperen i forbindelse med:

  1. forberedelsene til kjøpet
  2. gjennomføringen av kjøpet
  3. bruken eller forbruket av produktet eller tjenesten

Markedskommunikasjon er alle former for kommunikasjon mellom selger og kjøper, og har som formål å:

  1. formidle markedstilbudet
  2. vise vei til markedstilbudet
  3. minne om markedstilbudet

Kanskje savner du begreper som posisjonering, merkevarebygging, segmentering eller distribusjon i denne definisjonen. I så fall skal du være klar over at disse disiplinene innen marketingfaget også dekkes av Ottesens helhetssyn på marketing, som få internasjonale tenkere innen marketing har presentert så helhetlig.

Den praktiske verdien av å kjenne til disse begrepene og denne teorien er gull verdt, da marketingarbeidet ditt på et strategisk nivå vil bestå av å analysere markedstilbud og markedskommunikasjon og gjøre gjennomtenkte, strategisk funderte justeringer som vil bidra til at du når dine forretningsmål.

Last ned gratis e-bok:  En praktisk guide til markedsplanlegging i B2B

Erlend Førsund's photo

Av: Erlend Førsund

Erlend Førsund jobbet som innholdsrådgiver og markedssjef i Markedspartner fra 2015-2021. Han er utdannet ved BI og NHH og har blogget om markedsføring og digitalisering på sin egen blogg.