Weblikehold - har bedriften rutiner for kvalitetssikring av web?

Når hadde nettstedet ditt sist en "EU-kontroll"? Enhver hjemmeside må kvalitetssikres og holdes ved like for at den skal levere best mulig resultater. Vi kaller det weblikehold - en systematisk prosess for å forbedre hjemmesiden.

Vi har i årenes løp utviklet flere hundre nettsteder. Som langsiktig samarbeidspartner med mange av disse bedriftene har vi jobbet systematisk og helhetlig med markedsføring både på strategisk og operativt nivå, noe som har gitt oss verdifull erfaring.

WeblikeholdEn beste praksis vi har utviklet er weblikehold, som består av kvartalsvise gjennomganger av nettstedet. Disse workshopene har to deler: Kvalitetssikring av weben og en temadel, hvor vi går gjennom ett av de fire områdene som vist i modellen til høyre. 

I kvalitetssikringsdelen sjekker og korrigerer vi følgende:

 1. Feil i linker og menyer, tekniske feil
 2. Feil i bruk av maler og oppbygging av innhold
 3. Mangelfullt og utdatert innhold, samt språklige feil
 4. Sjekke at alt virker i de nyeste versjonene av de viktigste nettleserne
 5. Gjennomgang av webstatistikk - sjekke og evt. rette feil som frekommer der.
 6. Vurdering av trafikk og bruksutvikling i siste periode - hva kan forbedres?

Tips: Arbeidet med å finne feil og forbedringsmuligheter kan forenkles ved å bruke verktøy for automatisert kvalitetssikring. Her er eksempler på slike verktøy:


1. Trafikkskaping

Som jeg har blogget om før finnes det i hovedsak to veier til toppen av Google - og dermed til økt trafikk - nemlig søkemotoroptimalisering/innholdsproduksjon (SEO) eller søkemotormarkedsføring (SEM).

Når det gjelder SEO, er det viktig å stille følgende spørsmål: Er vi synlige på nettet for brukere som søker etter det bedriften kan tilby, men som ikke kjenner bedriftens navn? Vi tester derfor på de viktigste søkeordene og noterer forbedringstiltak. Ofte medfører dette at vi må revurdere hvilke søkeord vi skal bruke i innholdet vi produserer og sette i verk produksjon av innhold på jevnlig basis.

I mange tilfeller vil det være riktig å supplere med SEM-tiltak (eksempelvis annonsering med Google AdWords), spesielt i bransjer hvor det er vanskelig å få organisk synlighet. Google AdWords kan få deg på førstesiden av Google på under én time, og kan gi en boost også i en oppstartsfase, siden det kan ta 3-6 måneder før du begynner å se de gode resultatene av en nysatsing på innhold.

Sosiale medier og e-postlister er også ofte undervurderte kanaler for trafikk, som kan gi svært gode resultater til en forholdsvis lav kost per kontakt.

2. Brukeropplevelse

For å konstruere den mest optimale brukeropplevelsen må vi ha svar på følgende spørsmål:

 • Hva er de viktigste brukernes viktigste mål med sitt besøk?
 • Finner de det de trenger?
 • Får de gjort det de skal?
 • Får de gjort det på en effektiv måte?
 • Ser det bra ut? Oppdatert?
 • Hvordan er språkkvalitet? Bildekvalitet? Mye "kjøpebilder"?

Førsteinntrykket skapes altså av en kombinasjon av riktig kommunikasjon og godt design. En dårlig brukeropplevelse kan ikke redde weben uansett hvor mye trafikk vi klarer å sende dit. Her finnes det en rekke beste praksiser som man bør sikre at man følger.

3. Strategisk forbedring

Strategier må tilpasses en verden i endring, og derfor må vi ved jevne mellomrom ta et skritt tilbake og stille noen grunnleggende spørsmål:

 • Trenger vi å justere det overordnede målet for nettstedet?
 • Hva med konkrete konverteringsmål?
 • Hvilke resultater gir nettstedet, og hvilke forbedringsmuligheter har vi?
 • Er det samsvar mellom hva nettstedet kommuniserer og hvordan bedriften fremstår for øvrig?
 • Samsvarer kundeopplevelsene?
 • Hvilke andre tiltak kan iverksettes for å sikre best mulig resultatoppnåelse og kost/nytte?

4. Nye muligheter

Den raske teknologiske utviklingen har i de siste få årene utløst et vell av applikasjoner og software, som igjen har revolusjonert forbrukeratferd og beste praksis for markedsføring. Som markedsførere må vi være på tå hev, og tidvis ta oss tid til se på følgende:

 • Status på kundens nettsted sett i forhold til hva som ”rører seg” på web nå
 • Hvilke nye muligheter/utfordringer har vi i lys av brukertrender og teknologiendringer? (Et ferskt eksempel er at Google har begynt å "straffe" nettsteder som ikke er mobiltilpasset)
 • Hvordan vurderer vi nettstedet opp mot andre aktører i bransjen; konkurrenter, leverandører, kunder i inn- og utland? Hva kan vi lære og låne fra dem? 

Gratis e-Bok 4 steg til en mer selgende web Gjør weben din til en kundemagnet

Jonas Bjørnstad's photo

Av: Jonas Bjørnstad

Som COO i Markedspartner har Jonas det overordnede ansvaret for selskapets leveranseprosesser. Han har bred erfaring med digital markedsføring, og brenner for effektiv utnyttelse av digitale verktøy og kanaler.