Studenter fra HIØ: Hva vi tar med oss videre fra Inbound-dagen 2018

Hva vi tar med oss videre fra inbound-dagen 2018

 

Blant de 180 deltagerne på Inbound-dagen 2018, som gikk av stabelen i går, hadde vi også noen representanter for fremtidens næringslivsledere, markedsførere og salgsfolk. Disse studentene fra Høgskolen i Østfold jobber med et prosjekt hvor de kartlegger SMB-bedrifters modenhetsnivå for inbound marketing. Her er deres oppsummering av dagen. 

Vi er fire studenter fra Høgskolen i Østfold som studerer økonomi og administrasjon med fordypning i prosjektledelse og bedriftsrådgivning. I samarbeid med MarkedsPartner gjør vi et prosjekt hvor vi kartlegger modenhetsnivået til små og mellomstore bedrifter (SMB) innen inbound marketing. Deretter skal vi lage en strategisk rammeplan for hvordan SMB-bedrifter kan lykkes med inbound marketing.

Last ned gratis e-bok: Skap resultater med inbound marketing

På bakgrunn av dette så var vi så heldige å få delta på Inbound-dagen 2018. Etter flere interessante og lærerike foredrag sitter vi igjen med følgende tanker:

  • Makten ligger hos kunden
  • Verdiskapning med data
  • «Courage over comfort» - uten å satse blir det ingen framdrift

Makten ligger hos kunden

Christian Kinnear fra HubSpot holdt et foredrag om «The age of marketing and sales must change». Kunnskap er makt og kunden din har i dag mer av dette enn tidligere. I dag kan du så å si finne all informasjon om alt på Internett, noe som kan gjøre jobben til selgere og markedsførere lettere. Det er også viktig å legge til at selv om arbeidet kan bli forenklet, krever det mer av virksomheter for å tilfredsstille kundenes behov. Kunden forventer mer enn før, og det er mindre rom for feil.

GDPR trer i kraft 25. mai 2018. Catharina Nes fra Datatilsynet tok opp at lagring og bruk av individers personopplysninger vil bli strengere regulert enn tidligere. Virksomheter må da ha et formål med dataene de samler inn, og dette må samtykkes av kunden. Personvern må være en sentral del av virksomheten, da gode personvernvilkår skaper tillit, som er en nøkkelfaktor for å bygge et godt omdømme og å lykkes i markedet. 

Verdiskapning med data

Det viktigste innen markedsføring og salg i 2018 er, ifølge Stig Hammer fra MarkedsPartner, data. Hovedbudskapet er at digitale verktøy må knyttes sammen i en kundedataplattform (CDP). Vi ser at mål, behov og kundeinnsikt bør styre hva virksomheter gjør. Dette er viktig for å planlegge markedsstrategien, og da spesielt med tanke på å tiltrekke seg de rette personene. Potensielle kunder vil til enhver tid være på ulike stadier i sin kjøpsprosess, og det er viktig å kunne gi dem nok relevant innhold for å hjelpe dem videre mot et kjøp. Det som gir gode resultater for en virksomhet, gir ikke nødvendigvis gode resultater for en annen.

«Courage over comfort»

Tore Berntsen fra MarkedsPartner nevnte i sitt foredrag at digitalisering skaper både vinnere og tapere, raskere enn før. Det kreves en god markedsstrategi for å ikke falle utenom. Vi synes det var overraskende at det kun er 8 % som lykkes med digitaliseringen, 78 % som akkurat klarer seg, og 14 % som faller utenom. Videre informerer han om at formålet med teknologi er å endre måten vi utfører våre forretningsprosesser på, og at det er viktig å se mulighetene i markedet.

Claes Reitan fra Animer så en mulighet i markedet ved å anvende LinkedIn som en markedsføringskanal. Dette viste seg å bli en stor suksess for han og Animer. Han kommer med 5 råd til hvordan man kan lykkes med dette, som vi tror kan være svært nyttig for flere:

  1. Klargjøre hva målet med LinkedIn-profilen er. Er målet ditt å skaffe flere kontakter, rekruttere nye, eller er det å holde deg oppdatert på nyheter innen din bransje?
  1. Du må ha en god LinkedIn-profil. Dette innebærer riktig bruk av overskrifter, innhold og bruk av symboler. Dette vil bidra til at du skiller deg ut fra mengden.
  2. Du må bestemme deg for hvilken målgruppe du vil nå ut til.
  3. «Givers gain» – du må vise hva du kan tilby før du kan forvente å få noe tilbake.
  4. Langsiktige relasjoner – viktig å vise interesse for personen bak profilen.

Vårt inntrykk av dagen

Som Beate Kopp Kleiven så fint oppsummerte dagen, var temaet muligheter og problemstillinger omkring digital markedsføring og inbound. Likevel var det mennesket som stod i fokus gjennom hele dagen, noe som forteller oss at det ikke hjelper med god teknologi dersom en ikke forstår hva kundene ønsker og etterspør.

Vi hadde allerede forkunnskaper om inbound marketing før vi kom til arrangementet, og etter en dag med spennende foredrag og lærerike casestudier fikk vi se inbound marketing i praksis. Vi føler vi har fått mye igjen av denne dagen, og anbefaler andre å delta neste år. 

Takk for en inspirerende dag!Last ned gratis e-bok:  Skap resultater med inbound marketing

Sandra Rystad, Ann Helen Fossheim, Helena Jørgensen, Line Glimsdal's photo

Av: Sandra Rystad, Ann Helen Fossheim, Helena Jørgensen, Line Glimsdal

Sandra Rystad, Ann Helen Fossheim, Helena Jørgensen, Line Glimsdal studerer økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Østfold, med fordypning i prosjektledelse og bedriftsrådgivning.