For ledere om strategi, markedsføring og salg

En blogg fra Markedspartner

Ragnhild Halvorsrud

Ragnhild Halvorsrud er seniorforsker i SINTEF Digital. Hun har lang erfaring med analyse av kundereiser og pasientforløp, både fra industri og akademia. I SINTEF har hun ledet flere prosjekter innen tjenesteinnovasjon, noe som har resultert i CJML - et visuelt modelleringsspråk for brukerreiser. Hun har bred akademisk bakgrunn og en doktorgrad i biofysikk.

Kundereiser – hva kan forskningen bidra med?

I 2022 har de fleste av oss hørt ordet kundereiser, men har du noen gang tenkt på kundereiser fra et forskningsperspektiv? Kan forskning bidra på et praktisk nivå? Svaret er ja, og i dette blogginnlegget skal jeg fortelle dere hvorfor. Jeg skal også ...

Se flere av våre blogger