Hvordan er det å jobbe som inbound marketing-konsulent?

Hvordan er det å jobbe som inbound marketing-konsulent

 

Tittelen er hentet fra et spørsmål jeg til stadighet får fra venner og familie. Hva jobber du egentlig med, Anders? Som oftest svarer jeg «Digital markedsføring», men sannheten favner så mye mer enn det. I dette blogginnlegget tar jeg for meg hvordan det er å jobbe som inbound marketing-konsulent (heretter kalt IMK) i MarkedsPartner.

Hovedfokus: Nå kundens forretningsmessige mål

Selv om en IMK arbeider i en jungel av varierte arbeidsoppgaver, ligger hovedfokus alltid på å nå kundens forretningsmessige mål med avtalen. Disse målene settes i innledende strategiworkshops med kunde. Nedenfor har jeg listet opp noen hovedpunkter som i korte trekk beskriver hvilke ytterligere arbeidsoppgaver som treffer IMK i en inbound marketing-avtale. Av hensyn til blogginnleggets omfang tar beskrivelsene nedenfor utgangspunkt i prosessen ved nye avtaler.

Last ned gratis e-bok: Skap resultater med inbound marketing

Strategi-/innholdsworkshop
Som nevnt ovenfor gjennomfører forretningsrådgiver i samarbeid med IMK og innholdsrådgiver en strategiworkshop kort tid etter avtaleinngåelse. Her er målet å forankre inbound marketing-filosofien blant deltakere tilstede, utarbeide personas, kartlegge strategi og sette mål for trafikk, leads, salgskvalifiserte leads og kunder.

Når dette er på plass avholder vi en innholdsworkshop hvor innholdsrågiver er ansvarlig for gjennomføringen. I en slik workshop jobbes det med innholdsproduksjon, herunder etablering av redaktørkalender, kampanjer, innholdstilbud, virkemidler og ferdigstilling av personas. Alt i henhold til strategien utarbeidet i strategiworkshopen.  

Overordnet er IMK med i disse møtene for å sikre forståelse av kundens målgruppe, samt å avklare problemstillinger knyttet til oppsett av kundens konto i HubSpot.

Konfigurering og oppsett av HubSpot
Dette er IMKens hovedansvar ved etablering av nye kunder, og baserer seg i stor grad på en kombinasjon av dokumentasjon fra strategi- og innholdsworkshopene og beste praksis. Alt fra konfigurering av domener, importer, oppsett av blogg, landingssider og innholdstilbud, til koordinering av integrasjoner, innhold, søkeordsanalyser og design, faller inn under her.

Implementering av tiltak
Tilbake til avsnittets overskrift. For å nå kundens forretningsmessige mål er vi nødt til å iverksette konverteringsfremmende tiltak som alltid peker på mål. Eksempler på slike tiltak er ofte lead nurturing (workflow og listelogikk i HubSpot), e-postmarkedsføring, aktiviteter i sosiale medier og «gasspedaler» (native eller betalt annonsering). Resultatet av disse tiltakene tar oss videre til neste punkt.

Les også: Hvordan rekruttere talenter i et inbound rammeverk?

Eksperter på HubSpot, men likevel generalister

Selv om en IMK lever og ånder for HubSpot, strekker verktøykassen dypere enn som så. Det er en stor fordel med kompetanse i Facebook Business Manager, LinkedIn Ads, Google AdWords/Analytics, Excel og kundeservice. I MarkedsPartner er vi heldige som har spesialister på hvert av områdene nevnt ovenfor, men ofte effektiviseres ulike arbeidsoppgaver dersom en IMK har kompetanse innenfor et eller flere av disse områdene.

Dersom du er interessert i mulighetene som ligger i HubSpot anbefaler jeg et besøk til HubSpot Academy hvor en rekke sertifiseringer ligger åpent og gratis tilgjengelig. Som IMK ligger det i vår arbeidsinstruks (og interesse) å hele tiden være oppdatert på disse sertifiseringene. Samtidig revideres sertifiseringene fortløpende, noe som sikrer at vi hele tiden er oppdatert på beste praksis og siste nytt fra HubSpot.

En dag i mine sko:

Tidligere i dette blogginnlegget har jeg beskrevet IMK sin rolle ved etablering av nye kunder. Når en kunde går fra etablering til løpende drift endrer også arbeidsoppgavene seg betraktelig. Som IMK har jeg sjeldent like dager, men jeg har forsøkt (så langt det er mulig) å skildre en «normal» dag i infografikken nedenfor. I perfekt verden ser dagene slik ut:

Inbound marketing-konsulent

Sist, men ikke minst!

Jeg håper dette blogginnlegget har gitt deg en tydeligere forståelse av hvordan det er å jobbe som inbound marketing-konsulent i MarkedsPartner. Forhåpentligvis kan jeg vise til dette innlegget når familie og venner fremover spør «Hva er det egentlig du jobber med?», og med det unngå spørsmålstegnene som tydelig åpenbarer seg i hodene deres.

Avslutningsvis har jeg lyst til å nevne mine fantastiske kollegaer som gjør MarkedsPartner til en særdeles god utviklingsarena for en ung, digitalt-nysgjerrig kar fra Moss. Har du også lyst til å jobbe i Norges største kompetansemiljø for inbound marketing anbefaler jeg deg å følge med på denne siden hvor vi stadig legger ut nye stillinger. Hvem vet, kanskje sees vi en dag?
Last ned gratis e-bok:  Skap resultater med inbound marketing

Anders Sollie Hoff's photo

Av: Anders Sollie Hoff

Anders er leder for digitalrådgivere og digitalkonsulenter i Markedspartner. Han har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og Lancaster University Management School, hvor han har tatt en bachelor i Markedsføringsledelse og en master i Advanced Marketing Management.